หน้า: 1

ชนิดกระทู้ ผู้เขียน กระทู้: กระทรวงทรัพยฯสั่งใช้พื้นที่อ่างเก็บน้ำแม่เมาะแนวทางพัฒนาต้องควบคู่กับการอนุรักษ์  (อ่าน 37 ครั้ง)
add
เรทกระทู้
« เมื่อ: 16 มี.ค. 22, 20:26 น »
ตอบโดยอ้างถึงข้อความ
Send E-mail

แบ่งปันกระทู้นี้ให้เพื่อนคุณอ่านไหมคะ?

ปิดปิด
 

q*062q*062q*062q*062q*062
จากกระแสข่าวเรื่องใช้พื้นที่อ่างเก็บน้ำแม่เมาะ นั้น ทางด้านนายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) ได้เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอุทยานแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2565 โดยมี นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัด ทส. ร่วมด้วยคณะกรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิ และนายรัชฎา สุริยกุล ณ อยุธยา อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ในฐานะฝ่ายเลขานุการ เข้าร่วมประชุม
โดยวาระสำคัญของการประชุม ได้แก่ การพิจารณาการปฏิบัติการตามโครงการหรือแผนการใด ๆ เพื่อให้มีสิ่งก่อสร้างในเขตอุทยานแห่งชาติ ซึ่งอยู่ระหว่างการจัดทำแผนการบริหารจัดการพื้นที่อุทยานแห่งชาติ และการปฏิบัติการเพื่อให้มีสิ่งก่อสร้างหรือสาธารณูปโภคพื้นฐานจำเป็นแก่การดำรงชีพ ตามโครงการเกี่ยวกับการอนุรักษ์และดูแลทรัพยากรธรรมชาติภายในอุทยานแห่งชาติ โดยที่ประชุมได้มีมติให้นำแผนการจัดการอุทยานแห่งชาติ หรือแผนการจัดการกลุ่มป่าเดิม หรือร่างแผนการบริหารจัดการพื้นที่อุทยานแห่งชาติ ที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการที่ปรึกษาอุทยานแห่งชาติ นำมาใช้ประกอบการพิจารณาการอนุญาตตามระเบียบกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ว่าด้วยการอนุญาตให้กระทำการในอุทยานแห่งชาติ วนอุทยาน สวนพฤกษศาสตร์ สวนรุกขชาติ ตามมาตรา 22 วรรคสอง มาตรา 27 วรรคสาม และมาตรา 34 แห่งพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2564 และระเบียบกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ว่าด้วยการปฏิบัติการของพนักงานเจ้าหน้าที่ในอุทยานแห่งชาติ วนอุทยาน สวนพฤกษศาสตร์ สวนรุกขชาติ พ.ศ.2564 สามารถนำมาใช้ประกอบการพิจารณาให้ความเห็นชอบตาม ข้อ 7 (5) ของระเบียบดังกล่าวต่อไปได้ตลอดจน แผนงานหรือโครงการ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต สิ่งก่อสร้าง สาธารณูปโภคพื้นฐานหรือเพื่อความมั่นคงทางพลังงานที่จำเป็นแก่การดำรงชีพตามโครงการเกี่ยวกับการอนุรักษ์และดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติภายในอุทยานแห่งชาติ ที่ได้รับการสำรวจการถือครองที่ดินของประชาชนที่อยู่อาศัยหรือทำกินในอุทยานแห่งชาติ ตามมาตรา 64 แห่งพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ.2562 แล้ว สามารถนำมาใช้ประกอบการพิจารณาให้ความเห็นชอบ ตาม ข้อ 7(6) ของระเบียบดังกล่าวต่อไปได้
นอกจากนี้ ยังได้ร่วมกันพิจารณาประเด็นการเพิกถอนอุทยานแห่งชาติดอยภูนาง บางส่วน เพื่อให้กรมชลประทานก่อสร้างโครงการอ่างเก็บน้ำแม่เมาะอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ต.ปง อ.ปง จ.พะเยา ซึ่งจะส่งผลกระทบกับระบบนิเวศ โดยเฉพาะกับถิ่นอาศัยของนกยูง ซึ่งนกยูงมีการใช้ประโยชน์ในพื้นที่ทั้งบริเวณลำห้วยหลัก คือ ห้วยแม่เมาะ และลำห้วยสาขาที่มีน้ำไหลไม่ตลอดทั้งปีอยู่เป็นประจำ ซึ่งมีความถี่ในการพบสูง แสดงว่าระบบนิเวศของลำห้วยมีความสำคัญต่อการดำรงชีวิตของนกยูงในบริเวณพื้นที่ที่เป็นอ่างเก็บน้ำดังกล่าว โดยที่ประชุมได้มีมติ ให้ ทส. และ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมกันปรึกษาหารือหาแนวทางการพัฒนาแหล่งน้ำทางเลือกอื่น ๆ ที่ดีที่สุด ในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในพื้นที่ให้มีน้ำใช้สำหรับการเกษตร 4,000 กว่าไร่ แต่ต้องไม่ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศ อาทิ การใช้ศักยภาพของน้ำใต้ดิน เป็นต้น ซึ่ง รมว.ทส. ยังคงเน้นย้ำถึงเป้าหมายในการช่วยเหลือ บรรเทาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชน เป็นหลัก แต่ต้องควบคู่ไปกับการอนุรักษ์เพื่อความยั่งยืนต่อไป นอกจากนี้ นายวราวุธ ศิลปอาชาได้แสดงความคิดเห็น ส่วนตัวผ่าน TOP Varawut - ท็อป วราวุธ ศิลปอาชา โดยให้ความสำคัญและให้ความเห็นเรื่องนี้ว่า “ไม่อนุมัติให้เพิกถอนพื้นที่อุทยานแห่งชาติดอยภูนาง เพื่อสร้างอ่างเก็บน้ำแม่เมาะ ตั้งคณะทำงานเร่งศึกษาหาทางเลือกใหม่ เพื่อช่วยเหลือพื้นที่เกษตร 4,000 ไร่ โดยไม่สร้างความเสียหายให้ความอุดมสมบูรณ์ในพื้นที่ป่า
วันที่ 10 มีนาคม 2565 ผมเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอุทยานแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2565 โดยมีวาระสำคัญ คือการขอเพิกถอนพื้นที่อุทยานแห่งชาติดอยภูนาง บางส่วน เป็นเนื้อที่ 397 ไร่ เพื่อให้กรมชลประทานดำเนินการก่อสร้างโครงการอ่างเก็บน้ำ(เขื่อน)แม่เมาะ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลปง อำเภอปง จังหวัดพะเยา
โดยในที่ประชุมได้พิจารณาถึงคุณค่าและความสำคัญของพื้นที่ เปรียบเทียบกับผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากโครงการ ที่ส่งผลโดยตรงต่อระบบนิเวศ โดยเฉพาะกับถิ่นอาศัยของนกยูงในพื้นที่ทั้งบริเวณลำห้วยหลัก คือ ห้วยแม่เมาะ และลำห้วยสาขา นอกจากนี้ พื้นที่ดังกล่าวยังเป็นหย่อมป่าปฐมภูมิ ที่มีขนาดใหญ่และมีความต่อเนื่อง ไม่ถูกบุกรุกแผ้วถาง ถือเป็นพื้นที่ที่มีความสำคัญต่อการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพทั้งพืชและสัตว์ ที่ประชุมคณะกรรมการอุทยานแห่งชาติ จึงมีมติยังไม่ให้เพิกถอนพื้นที่อุทยานแห่งชาติดอยภูนางบางส่วน และตั้งคณะทำงานศึกษาทางเลือกร่วมกัน โดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จะร่วมกันหาแนวทางการพัฒนาแหล่งน้ำทางเลือกอื่นๆที่ดีที่สุด เช่น การใช้ศักยภาพของน้ำใต้ดิน ในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในพื้นที่ ให้มีน้ำใช้สำหรับการเกษตร 4,000 กว่าไร่ โดยมีโจทย์สำคัญคือ การช่วยเหลือ บรรเทาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนเป็นหลัก แต่ต้องไม่ส่งผลกระทบด้านลบต่อระบบนิเวศด้วย”
ขอบคุณที่มา https://www.matichon.co.th/local/quality-life/news_3227461,
https://web.facebook.com/TOPVarawut/posts/524157485740587
noticeแจ้งลบความคิดเห็นนี้   บันทึกการเข้า
Tags:
Tags:  

หน้า: 1

 
ตอบ
ชื่อ:
 
แชร์ไป Facebook ด้วย
กระทู้:
ไอค่อนข้อความ:
ตัวหนาตัวเอียงตัวขีดเส้นใต้จัดย่อหน้าชิดซ้ายจัดย่อหน้ากึ่งกลางจัดย่อหน้าชิดขวา

 
 

[เพิ่มเติม]
แนบไฟล์: (แนบไฟล์เพิ่ม)
ไฟล์ที่อนุญาต: gif, jpg, jpeg
ขนาดไฟล์สูงสุดที่อนุญาต 20000000 KB : 4 ไฟล์ : ต่อความคิดเห็น
ติดตามกระทู้นี้ : ส่งไปที่อีเมลของสมาชิกสนุก
  ส่งไปที่
พิมพ์อักษรตามภาพ:
พิมพ์ตัวอักษรที่แสดงในรูปภาพ
 
:   Go
  • ข้อความของคุณอยู่ในกระทู้นี้
  • กระทู้ที่ถูกใส่กุญแจ
  • กระทู้ปกติ
  • กระทู้ติดหมุด
  • กระทู้น่าสนใจ (มีผู้ตอบมากกว่า 15 ครั้ง)
  • โพลล์
  • กระทู้น่าสนใจมาก (มีผู้ตอบมากกว่า 25 ครั้ง)
         
หากท่านพบเห็นการกระทำ หรือพฤติกรรมใด ๆ ที่ไม่เหมาะสม ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสื่อมเสียแก่สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ รวมถึง การใช้ข้อความที่ไม่สุภาพ พฤติกรรมการหลอกลวง การเผยแพร่ภาพลามก อนาจาร หรือการกระทำใด ๆ ที่อาจก่อให้ผู้อื่น ได้รับความเสียหาย กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม