หน้า: 1

ชนิดกระทู้ ผู้เขียน กระทู้: ขอเชิญน้องๆ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-6) ร่วมออกแบบโลโก้ ชิงทุนการศึกษา 20,000  (อ่าน 166 ครั้ง)
add
เรทกระทู้
« เมื่อ: 31 พ.ค. 10, 20:52 น »
ตอบโดยอ้างถึงข้อความ
Send E-mail

แบ่งปันกระทู้นี้ให้เพื่อนคุณอ่านไหมคะ?

ปิดปิด
 

ขอเชิญน้องๆ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-6) ร่วมออกแบบโลโก้ ชิงทุนการศึกษา 20,000.00 บาท หมดเขต 30 มิ.ย.นี้ ดาวน์โหลดใบสมัครและรายละเอียดการเข้าร่วมการประกวดได้ที่ http://www.muic.mahidol.ac.th/thai/?page_id=2477

โครงการประกวดสัญลักษณ์ 25 ปี วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล
ด้วยวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล (MAHIDOL UNIVERSITY INTERNATIONAL COLLEGE) เป็นที่รู้จักในฐานะสถาบันการศึกษาที่เปิดการเรียนการสอนในหลักสูตรนานาชาติของภาครัฐแห่งแรกของประเทศไทย ตั้งแต่ พ.ศ. 2529 นับจากนั้นมาวิทยาลัยนานาชาติได้ดำเนินตามภารกิจ และพันธกิจ ภายใต้นโยบายของมหาวิทยาลัยมหิดล ทั้งทางด้านความเป็นเลิศในการวิจัย องค์กรแห่งการเรียนรู้ และความเป็นเลิศทางวิชาการ ความเป็นเลิศในด้านบริการวิชาการ และความเป็นสากล จนวิทยาลัยนานาชาติมีชื่อเสียง และเป็นสถาบันการศึกษาชั้นนำของประเทศไทย ที่เติบโตพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อมุ่งสู่ความเป็นวิทยาลัยนานาชาติที่เพียบพร้อม เป็นที่พึงประสงค์อันดับหนึ่งแห่งเอเชีย ซึ่งปีหน้าวิทยาลัยนานาชาติจะครบ 25 ปีแห่งการก่อตั้งวิทยาลัยนานาชาติ ณ วันที่ 26 มีนาคม 2554 ในการนี้ สายงานสื่อสารมวลชนจึงจัดกิจกรรมโครงการประกวดสัญลักษณ์ 25 ปีวิทยาลัยนานาชาติ เพื่อเป็นการสร้างเสริมภาพลักษณ์ของสถาบัน การรับรู้ และจดจำ ซึ่งสามารถดึงดูดความสนใจของบุคคลทั่วไป โดยจะเป็นกิจกรรมส่วนหนึ่งที่นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สามารถส่งผลงานของตัวเองเข้าร่วมประกวดชิงทุนการศึกษา โดยนำผลงานทั้งหมดจัดภายในงาน Media Art Exhibition 2010 ระหว่างวันที่ 9 -11 กรกฎาคม พ.ศ. 2553 ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
รายละเอียดเกี่ยวกับสัญลักษณ์
-มีรูปทรงทันสมัย น่าสนใจ จดจำง่าย แสดงออกถึงการสร้างสรรค์ และสากล
-ออกแบบสัญลักษณ์เป็นภาษาอังกฤษ ที่สื่อถึงความเป็นวิทยาลัยนานาชาติในกำกับมหาวิทยาลัยมหิดล
-ข้อความที่กำหนด “MUIC 25th Anniversary” ให้มีเลขกำกับเพื่อสื่อความหมายในวาระครบ 25 ปี (ใช้ตัวเลขอารบิก)
-ใช้สีประจำวิทยาลัยนานาชาติสีม่วง C 50 M 95 Y 0 K 0 เป็นหลัก ใช้สีไม่เกิน 4 สี ไม่จำกัดเทคนิค ออกแบบโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เท่านั้น และสามารถใช้ในการพิมพ์ได้ทั้งสีและขาวดำ
คุณสมบัติผู้ส่งผลงานเข้าประกวด
-นักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ม.4 – ม.6 หรือเทียบเท่าทั้งระบบการศึกษาไทยและระบบนานาชาติ เกรด 10 – 12 เป็นสถาบันการศึกษาที่ตั้งอยู่ภายในประเทศไทยเท่านั้น
-ออกแบบผลงานด้วยตนเอง ไม่นำผลงานอื่นมาดัดแปลงหรือลอกเลียนแบบหรือละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้อื่น และไม่เคยส่งผลงาน ดังกล่าวประกวดที่ใดมาก่อน หากทราบภายหลังเจ้าของผลงานต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายดังกล่าว
-ผู้ส่งผลงาน สามารถส่งผลงานได้มากกว่า 1 ผลงาน แต่มีสิทธิรับรางวัลสูงสุดเพียงรางวัลเดียว
วิธีการส่งผลงานสัญลักษณ์เข้าประกวด
1.ดาวน์โหลดใบสมัครเข้าร่วมการประกวดได้ที่ http://www.muic.mahidol.ac.th/thai/?page_id=2477
2.ส่งแบบสัญลักษณ์ขนาดกระดาษ A3 ทั้งสี และขาวดำ ติดบนกระดาษแข็ง หรือพลาสติลูกฟูก ด้านหลัง ระบุชื่อ นามสกุล ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ สถานที่ศึกษา สถานที่ทำงาน พร้อมคำอธิบายความหมาย แนวความคิดในการออกแบบโดยสรุป พร้อมไฟล์งานในนามสกุล .ai, .pdf และ .jpg ความละเอียด 300
dpi ขึ้นไป โดยบันทึกลงบนแผ่น CD-ROM
3.ส่งผลงานด้วยตนเองได้ที่ หน่วยประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา ถนนพุทธมณฑลสาย 4 นครปฐม โทรศัพท์ 02 441 5090 ต่อ 1413, 1418 หรือส่งผลงานทางไปรษณีย์ได้ที่ หน่วยประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา เลขที่ 999 ถนนพุทธมณฑลสาย 4 ศาลายา พุทธมณฑล นครปฐม 73170 พร้อมระบุมุมซองว่า “ผลงานประกวดสัญลักษณ์ 25 ปี วิทยาลัยนานาชาติ” ภายในวันพุธที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2553 โดยถือวันที่ประทับตราไปรษณียากรเป็นสำคัญ
เกณฑ์การตัดสิน
การสื่อความหมาย 20 คะแนน
ความคิดสร้างสรรค์ 20 คะแนน
ความสวยงาม น่าสนใจ และความครบถ้วนขององค์ประกอบ 20 คะแนน
มีความทันสมัยและเป็นสากล 20 คะแนน
ความสามารถในการนำไปใช้จริงในสื่อประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ 20 คะแนน
รางวัล
รางวัลชนะเลิศ 1 รางวัล ทุนการศึกษา 20,000.00 บาท พร้อมเกียรติบัตรจาก คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ
รางวัลชมเชย 2 รางวัล ทุนการศึกษาละ 5,000.00 บาท พร้อมเกียรติบัตรจาก คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ
ผลของการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด แบบสัญลักษณ์ที่ชนะเลิศ จะได้รับการเผยแพร่ตามสื่อประชาสัมพันธ์ ทุกผลงานถือเป็นสมบัติของวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล และสามารถแก้ไขผลงานตามความเหมาะสมได้ หากพบหรือมีข้อร้องเรียนฟ้องร้องภายหลังว่า ผลงานที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ เป็นผลงานที่ลอกเลียนแบบ หรือนำผลงานของผู้อื่นมาประกวด ทางวิทยาลัยนานาชาติจะไม่รับผิดชอบในการฟ้องร้องนั้น ๆ
การส่งตราสัญลักษณ์ประกวด
-ส่งผลงานได้ตั้งแต่ วันที่ 1- 30 มิถุนายน 2553
-ประกาศผลการตัดสิน วันที่ 7 กรกฎาคม 2553 ทางเว็บไซต์ www.muic.mahidol.ac.th/
-รับรางวัลพร้อมเกียรติบัตร วันที่ 9 กรกฎาคม 2553 ภายในงาน Media Art Exhibition 2010
-จัดแสดงผลงานผู้ส่งผลงานเข้าประกวดภายในงาน Media Art Exhibition 2010 ระหว่างวันที่ 9 -11 กรกฎาคม พ.ศ. 2553
คณะกรรมการพิจารณาตัดสินผลงาน
ผู้บริหารวิทยาลัยนานาชาติ คณาจารย์สาขาวิชาออกแบบนิเทศน์ศิลป์ และผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านการออกแบบ ผลของการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
ติดต่อและสอบถามข้อมูลที่
หน่วยประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา
เลขที่ 999 ถนนพุทธมณฑลสาย 4 ศาลายา พุทธมณฑล นครปฐม 73170
โทรศัพท์ 02 441 5090 ต่อ 1418, 3101 Email: icpr@mahidol.ac.th
รายละเอียดการประกวด http://www.muic.mahidol.ac.th/thai/?page_id=2477noticeแจ้งลบความคิดเห็นนี้   บันทึกการเข้า

กระทู้ฮอตในรอบ 7 วัน

Tags:
Tags:  

หน้า: 1

 
ตอบ

ชื่อ:
 
แชร์ไป Facebook ด้วย
กระทู้:
ไอค่อนข้อความ:
ตัวหนาตัวเอียงตัวขีดเส้นใต้จัดย่อหน้าชิดซ้ายจัดย่อหน้ากึ่งกลางจัดย่อหน้าชิดขวา

 
 

[เพิ่มเติม]
แนบไฟล์: (แนบไฟล์เพิ่ม)
ไฟล์ที่อนุญาต: gif, jpg, jpeg
ขนาดไฟล์สูงสุดที่อนุญาต 20000000 KB : 4 ไฟล์ : ต่อความคิดเห็น
ติดตามกระทู้นี้ : ส่งไปที่อีเมลของสมาชิกสนุก
  ส่งไปที่
พิมพ์อักษรตามภาพ:
พิมพ์ตัวอักษรที่แสดงในรูปภาพ
 
:  
  • ข้อความของคุณอยู่ในกระทู้นี้
  • กระทู้ที่ถูกใส่กุญแจ
  • กระทู้ปกติ
  • กระทู้ติดหมุด
  • กระทู้น่าสนใจ (มีผู้ตอบมากกว่า 15 ครั้ง)
  • โพลล์
  • กระทู้น่าสนใจมาก (มีผู้ตอบมากกว่า 25 ครั้ง)
         
หากท่านพบเห็นการกระทำ หรือพฤติกรรมใด ๆ ที่ไม่เหมาะสม ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสื่อมเสียแก่สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ รวมถึง การใช้ข้อความที่ไม่สุภาพ พฤติกรรมการหลอกลวง การเผยแพร่ภาพลามก อนาจาร หรือการกระทำใด ๆ ที่อาจก่อให้ผู้อื่น ได้รับความเสียหาย กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม