หน้า: 1

ชนิดกระทู้ ผู้เขียน กระทู้: บทบาทของกองทัพบกในการช่วยเหลือประชาชน  (อ่าน 112 ครั้ง)
add
เรทกระทู้
« เมื่อ: 29 พ.ย. 11, 11:25 น »
ตอบโดยอ้างถึงข้อความ
Send E-mail

แบ่งปันกระทู้นี้ให้เพื่อนคุณอ่านไหมคะ?

ปิดปิด
 

บทบาทกองทัพบกในการช่วยเหลือประชาชน
บทบาทของกองทัพบกในการช่วยเหลือและบรรเทาสาธารณภัยให้กับประชาชนผู้ประสบภัย เช่น ภัยหนาว ภัยแล้ง ภัยน้้าท่วม ฯลฯ อย่างต่อเนื่อง โดย ทบ.ได้จัดชุดบรรเทาสาธารณภัยเคลื่อนเร็ว ทบ.ขึ้นมีขีดความสามารถในการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้อย่างรวดเร็ว มีความพร้อมของยุทโธปกรณ์ต่างๆ โดยจะเข้าถึงพื้นที่ที่ประสบภัยก่อนหน่วยงานอื่น ๆ เป็นการแสดงออกถึงความพร้อมที่จะปฏิบัติงานได้ทันทีขอให้มีความมั่นใจว่า “กองทัพบก เป็นที่พึ่งของประชาชนเสมอ ”
๑. จากสถานการณ์น้้าท่วมที่เกิดขึ้น ผบ.ทบ. ได้แสดงความห่วงใยต่อพี่น้องประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน พร้อมทั้งยังสั่งการให้ นขต.ทบ. ทุกหน่วยให้ความช่วยเหลือและบรรเทาทุกข์ต่อประชาชนในพื้นที่ ที่ประสบอย่างเร่งด่วน ทั้งในด้านก้าลังพลและยุทโธปกรณ์ เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนให้ลดลงโดยเร็วที่สุด
๒. ประชาชนผู้ประสบอุทกภัย ประสานขอความช่วยเหลือได้ที่ ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองทัพบกโทร.๐-๒๒๙๗-๗๖๔๘ และศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองทัพภาคที่ ๒ โทร.๐-๔๔๒๔-๘๙๔๘ และหน่วยทหารในพื้นที่ใกล้เคียง
๓. กองทัพบกขอเชิญชวนก้าลังพล ครอบครัว และประชาชนทุกท่านร่วมกันบริจาคเครื่องอุปโภค บริโภค เพื่อน้าไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ได้ที่ ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองทัพบกโทร.๐-๒๒๙๗-๗๖๔๘ และศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองทัพภาคที่ ๒ โทร.๐-๔๔๒๔-๘๙๔๘ หรือผ่านทางหน่วยทหารที่อยู่ใกล้เคียง
๔. อ้านวยความสะดวกให้กับสื่อมวลชน ในการเข้าถึงพื้นที่ประสบภัย ให้สามารถเข้าสู่พื้นที่ได้รวดเร็วเท่ากับหน่วยของ ทบ. หรือร่วมปฏิบัติกับ ทบ. เพื่อสร้างภาพข่าวที่ดี

noticeแจ้งลบความคิดเห็นนี้   บันทึกการเข้า

กระทู้ฮอตในรอบ 7 วัน

add
เรทกระทู้
« ตอบ #1 เมื่อ: 29 พ.ย. 11, 11:26 น »
ตอบโดยอ้างถึงข้อความ
 

การปฏิบัติงานของกองทัพบก
กองทัพบก พร้อมทางานกับรัฐบาลกับทุกพรรคการเมือง โดย ทบ.เป็นหน่วยงาน/กลไกหนึ่งของรัฐบาลในการบริหารงาน ซึ่งพร้อมจะทางานตามนโยบายของรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งโดยถูกต้องตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.๒๕๕๐ ในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาต่างๆ ของประเทศไม่ว่าพรรคการเมืองพรรคใดจะเป็นรัฐบาล
ทบ. และกองทัพไม่มีหน้าที่หรือความเกี่ยวข้องในการจัดตั้งรัฐบาล โดย ทบ. และกองทัพไม่ใช่องค์กรทางการเมือง และไม่มีหน้าที่หรือความเกี่ยวข้องใดๆ ในการเตรียมจัดตั้งรัฐบาล เพราะการจัดตั้งรัฐบาลนั้นเป็นเรื่องทางการเมือง ไม่ว่าการจัดตั้งรัฐบาลจะออกมามาในรูปแบบใด ทบ. และกองทัพ ก็ต้องทางานตามบทบาทหน้าที่ของตนเช่นเดิม ดังนั้น สื่อมวลชนแลนักการเมืองไม่ควรพยายามนากองทัพไปเชื่อมโยงกับปัญหาความขัดแย้งและผลประโยชน์ทางการเมืองในห้วงเวลานี้

noticeแจ้งลบความคิดเห็นนี้   บันทึกการเข้า
add
เรทกระทู้
« ตอบ #2 เมื่อ: 29 พ.ย. 11, 11:26 น »
ตอบโดยอ้างถึงข้อความ
 

การช่วยเหลือประชาชน
ชุดบรรเทาสาธารณภัยเคลื่อนที่เร็ว กองทัพบก จากเหตุการณ์อุทกภัยน้้าท่วมขนาดใหญ่ ที่ส่งผลกระทบเกือบทุกพื้นที่ของประเทศ เมื่อเดือนพฤศจิกายน และ ตุลาคม ๒๕๕๓ และ ๒๕๕๔ ที่ผ่านมา กองทัพบกได้ริเริ่มประยุกต์ใช้ “ชุดบรรเทาสาธารณภัยเคลื่อนที่เร็ว กองทัพบก (Army Rapid Deployment Team for Disaster Relief Operation)” ขึ้นมา ด้วยการผสมผสานจุดแข็งของกองทัพบกในเรื่องความพร้อมของก้าลังพล เข้ากับความทันสมัยยุทโธปกรณ์ในสายงาน ทหารช่าง เช่น รถสายพานสะเทินน้้าสะเทินบก และทหารพลาธิการ เช่น ชุดปรุงอาหารสนาม เป็นต้น สามารถ น้ามาเป็นเครื่องมือในการบรรเทาสาธารณภัย ในช่วงแรกของการเกิดสาธารณภัย ในพื้นที่ที่ยากต่อการเข้าถึงได้เป็นอย่างดีเพื่อปฏิบัติการช่วยเหลือประชาชน จากผลการด้าเนินการช่วยเหลือประชาชนของ “ชุดบรรเทาสาธารณภัยเคลื่อนที่เร็วกองทัพบก (ARDU)” จากเหตุการณ์ภัยพิบัติน้้าท่วมในช่วงปี ๒๕๕๓ และ ๒๕๕๔ ได้แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ในการช่วยเหลือประชาชนในห้วงแรกของสถานการณ์บรรเทาสาธารณภัย โดยมีแนวความคิดจะจัดตั้งเป็น ๒ รูปแบบ คือชุดเคลื่อนที่เร็ว ส้าหรับอุบัติภัยขนาดใหญ่ และชุดเคลื่อนที่เร็วส้าหรับ อุบัติภัยขนาดเล็ก โดยโครงสร้างหลักของชุดเคลื่อนที่เร็วดังกล่าว ประกอบไปด้วย ๔ ส่วน คือ
๑. ชุดส้ารวจ และประเมินความเสียหาย
๒. ชุดค้นหา และกู้ภัย
๓. ชุดช่วยเหลือประชาชน
๔. ชุดเคลื่อนย้าย และสนับสนุน
อย่างไรก็ตามสาธารณภัยมีได้มีเพียงอุทกภัยเท่านั้น แต่ยังมีอีกหลายรูปแบบ ดังนั้น เพื่อให้กองทัพบกสามารถพัฒนารูปแบบการจัดหน่วยบรรเทาสาธารณภัยเคลื่อนที่เร็วให้สอดคล้องกับลักษณะ และขนาดของ สาธารณภัย ที่มีแนวโน้มความรุนแรงเพิ่มมากขึ้น การวิจัย และพัฒนา เพื่อค้นหา“รูปแบบที่เหมาะสมของหน่วยบรรเทาสาธารณภัยเคลื่อนที่เร็วกองทัพบก” จึงเป็นสิ่งที่ควรกระท้าเป็นอย่างยิ่ง
-----------------------------------------------------
ที่มา : ข้อมูลจาก www.rta.mi.th

noticeแจ้งลบความคิดเห็นนี้   บันทึกการเข้า
Tags:  การช่วยเหลือ 

หน้า: 1

 
ตอบ

ชื่อ:
 
แชร์ไป Facebook ด้วย
กระทู้:
ไอค่อนข้อความ:
ตัวหนาตัวเอียงตัวขีดเส้นใต้จัดย่อหน้าชิดซ้ายจัดย่อหน้ากึ่งกลางจัดย่อหน้าชิดขวา

 
 

[เพิ่มเติม]
แนบไฟล์: (แนบไฟล์เพิ่ม)
ไฟล์ที่อนุญาต: gif, jpg, jpeg
ขนาดไฟล์สูงสุดที่อนุญาต 20000000 KB : 4 ไฟล์ : ต่อความคิดเห็น
ติดตามกระทู้นี้ : ส่งไปที่อีเมลของสมาชิกสนุก
  ส่งไปที่
พิมพ์อักษรตามภาพ:
พิมพ์ตัวอักษรที่แสดงในรูปภาพ
 
:  
  • ข้อความของคุณอยู่ในกระทู้นี้
  • กระทู้ที่ถูกใส่กุญแจ
  • กระทู้ปกติ
  • กระทู้ติดหมุด
  • กระทู้น่าสนใจ (มีผู้ตอบมากกว่า 15 ครั้ง)
  • โพลล์
  • กระทู้น่าสนใจมาก (มีผู้ตอบมากกว่า 25 ครั้ง)
         
หากท่านพบเห็นการกระทำ หรือพฤติกรรมใด ๆ ที่ไม่เหมาะสม ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสื่อมเสียแก่สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ รวมถึง การใช้ข้อความที่ไม่สุภาพ พฤติกรรมการหลอกลวง การเผยแพร่ภาพลามก อนาจาร หรือการกระทำใด ๆ ที่อาจก่อให้ผู้อื่น ได้รับความเสียหาย กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม