หน้า: 1

ชนิดกระทู้ ผู้เขียน กระทู้: ปปช. มอบโล่เกียรติคุณยกย่อง “พระรักเกียรติ” ช่วยสังคมรู้ความทุกข์การทุจริต  (อ่าน 388 ครั้ง)
add
เรทกระทู้
« เมื่อ: 16 ก.พ. 12, 13:29 น »
ตอบโดยอ้างถึงข้อความ
Send E-mail

แบ่งปันกระทู้นี้ให้เพื่อนคุณอ่านไหมคะ?

ปิดปิด
 
ปปช. มอบโล่เกียรติคุณยกย่อง “พระรักเกียรติ” ช่วยสังคมรู้ความทุกข์การทุจริต


เมื่อเวลา 14.00 น. ที่หอประชุมกรมประชาสัมพันธ์ คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) จัดพิธีมอบถ้วยรางวัลพระราชทาน โล่เกียรติยศ เกียรติบัตร และรางวัล ของสำนักงาน ป.ป.ช.แก่บุคคล หน่วยงานของรัฐ และภาคเอกชน ประจำปี พ.ศ.2554 การจัดงานในครั้งนี้จึงเป็นการส่งสัญญาณถึงการให้ความสำคัญกับปัญหาทุจริต โดยเฉพาะในภาครัฐและนักการเมือง และบุคคลทั่วไป รวมถึงเป็นขวัญกำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุจริต เรียบร้อย ทั้งนี้รางวัลทั้งหมดจะประกอบไปด้วย ประเภทความเรียง บทเพลง การพูด ที่เกี่ยวกับการซื่อสัตย์สุจริตและต่อต้านการประพฤติมอบ รวมถึงมอบรางวัลแก่องค์การบริหารส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารงานปราศจากการคอร์รัปชัน

นายกล้านรงค์ กล่าวว่า ในงานดังกล่าวนี้จะมอบโล่เกียรติคุณพระราชทาน ได้แก่ ประเภทการตอบแทนการทำคุณงามความดีในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ให้กับ พระรักเกียรติ รักขิตะธรรมโม หรือนายรักเกียรติ สุขธนะ อดีตนักการเมืองชื่อดัง เนื่องจากมีพฤติกรรมที่สมควรได้รับการยกย่อง โดยหลังจากพระรักเกียรติเคยถูกจับกุมตามความผิดทุกองค์ประกอบของ ป.ป.ช. ทั้งการยึดทรัพย์ การส่งเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญตัดสินจากการแจ้งทรัพย์สินที่เป็นเท็จ การสั่งจำคุกแล้ว ก็ได้บวชเป็นพระและได้ช่วยเผยแพร่ผลเสียของการทุจริต ความเป็นทุกข์ระหว่างหลบหนี ทำให้สังคมได้รับประโยชน์จากประสบการณ์อันสมควรได้รับการยกย่อง
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นอกจากพระรักเกียรติ จะได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณแล้ว นายดุสิต นนทะนาคร อดีตประธานหอการค้าไทยและประธานสภาหอการค้าไทยผู้ล่วงลับ ยังได้รับรางวัลเช่นเดียวกันด้วย
รายนามผู้ได้รับมอบถ้วยพระราชทาน โล่และรางวัล ดังนี้
1.โครงการรักชาติถูกทางสร้างเสริมความซื่อสัตย์สุจริต ประจำปี 2554 รางวัลชนะเลิศถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมเงินรางวัล 50,000 บาท ได้แก่ โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ อำเภอวาริชภูมิ จ.สกลนคร รางวัลที่สอง โล่สำนักงาน ป.ป.ช. พร้อมเงินรางวัล 40,000 บาท ได้แก่ โรงเรียนลาซาลจันทบุรี (มารดาพิทักษ์) อำเภอเมือง จ.จันทบุรี รางวัลที่สาม โล่สำนักงาน ป.ป.ช. พร้อมเงินรางวัล 30,000 บาท ได้แก่ โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านเชียงราย) อำเภอเมือง จ.ลำปาง รางวัลชมเชย โล่สำนักงาน ป.ป.ช. พร้อมเงินรางวัล 15,000 บาท ได้แก่ โรงเรียนกันตังรัษฎาศึกษา อำเภอกันตัง จ.ตรัง โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย เขตราชเทวี กรุงเทพฯ โรงเรียนพระหฤทัยดอนเมือง เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ รางวัลเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ ได้แก่ โรงเรียนเทศบาลเขาชัยสน อำเภอเขาชัยสน จ.พัทลุง โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านมลายูบางกอก) อำเภอเมือง จ.ยะลา โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว อำเภอเมือง จ.ภูเก็ต โรงเรียนไชยฉิมพลีวิทยาคม เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ


2. การยกย่องผู้ประพฤติปฏิบัติตนชอบด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ประจำปี 2554 ได้รับโล่เชิดชูเกียรติของประธานกรรมการ ป.ป.ช. จำนวน 7 ราย ได้แก่ นายชุมพล กิติสาธร ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยางจังหวัดยะลา กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ,นายวิมล พุ่มพวง ตำแหน่ง Leader บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ฝ่ายปฏิบัติการภาคพื้น (D2) ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กระทรวงคมนาคม ,นายธงชัย อนงค์ ตำแหน่งพนักงานคุมประพฤติชำนาญการ สำนักงานคุมประพฤติ จ.กระบี่ กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม ,นายปัตย์ ธาราไพศาล ตำแหน่งเภสัชกรปฏิบัติการ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11 สุราษฎร์ธานี กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ,นายสมเกียรติ ชอบผล รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ,นางสาวกวินทิพย์ บุญสร้าง ตำแหน่งนักตรวจสอบภาษีชำนาญการ สำนักบริหารภาษีธุรกิจขนาดใหญ่ กรมสรรพากร กระทรวงการคลัง ,นายดุสิต นนทะนาคร อดีตประธานหอการค้าไทยและประธานสภาหอการค้าไทย


3.รางวัลการตอบแทนการทำคุณงามความดีในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต โล่เชิดชูเกียรติชั้นดีเยี่ยม จำนวน 1 ราย ได้แก่ สถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภา รางวัลโล่เชิดชูเกียรติอันดับหนึ่ง จำนวน 2 ราย ได้แก่ พระรักเกียรติ รักขิตะธัมโม (สุขธนะ) และ หอการค้าไทย

4.รางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ดี ด้านการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2554 ได้รับเกียรติบัตรของสำนักงาน ป.ป.ช. จำนวน 6 แห่ง ได้แก่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง ,องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน , เทศบาลนครปากเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จ.นนทบุรี ,เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด ,เทศบาลตำบลด่านซ้าย อำเภอด่านซ้าย จ.เลย , องค์การบริหารส่วนตำบลหน้าพระลาน อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี

5.การประกวดบทความเพื่อการรณรงค์ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ประจำปี 2554 เรื่อง “ฉันจะสร้างสรรค์สังคมไทยให้โปร่งใส” รางวัลที่ 1โล่เกียรติยศของประธานกรรมการ ป.ป.ช. พร้อมเงินรางวัล 20,000 บาท และเกียรติบัตร ได้แก่ ด.ช.ภานุวัฒน์ เกิดทองทวี โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพฯฯ รางวัลที่ 2 โล่เกียรติยศของสำนักงาน ป.ป.ช. พร้อมเงินรางวัล 15,000 บาท และเกียรติบัตร ได้แก่ ด.ญ.รุ่งกานต์ ช่างเกตุ โรงเรียนเทศบาล 5 จ.จังหวัดกาญจนบุรี รางวัลที่ 3 โล่เกียรติยศของสำนักงาน ป.ป.ช. พร้อมเงินรางวัล 10,000 บาท และเกียรติบัตร ได้แก่ ด.ญ.บุษกร เรืองเดช โรงเรียนสงวนหญิง จ.สุพรรณบุรี รางวัลชมเชย เงินรางวัล 2,000 บาท และเกียรติบัตร จำนวน 10 รางวัล ได้แก่ ด.ญ.กัลญาณี จันทร์ดี โรงเรียนทุ่งไชยพิทยารัชมังคลาภิเษก จ.ศรีสะเกษ ด.ญ.จิดาภา วัชรสินาพร โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ กรุงเทพฯ ด.ช.จิตติชัย พัชรเดชาธร โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม จ.พิษณุโลก ด.ช.ฉัตรชนก สิริรัตนาวงศ์ โรงเรียนสายธรรมจันทร์ จ.ราชบุรี ด.ญ.ปิยะภรณ์ พรรณขาม โรงเรียนเมตตาวิทยา จ.เพชรบูรณ์ ด.ญ.พรชนก จันทร์โตพฤกษ์ โรงเรียนสตรีศึกษาร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด ด.ญ.พรพิมล สุบิน โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร จ.หนองบัวลำภู ด.ช.พีรวิชญ์ ขำอ่วม โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม จ.ชัยนาท ด.ญ.วรินทร เอมสรรค์ โรงเรียนศรียานุสรณ์ จ.จันทบุรี และด.ญ.ศิริวรรณ ศรีบุตรโคตร โรงเรียนศรียานุสรณ์ จ.จันทบุรี

7.รางวัลการวิจัย ประจำปี 2554 นายสนธยา รักษาวงศ์ เจ้าพนักงานปราบปรามการทุจริตชำนาญการพิเศษ สำนักงาน ป.ป.ช.

8. บรรษัทภิบาลดีเด่น 5 ภูมิภาค ประจำปี 2554 (ภาคกลาง) ได้แก่ บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด ,บริษัท โรช ไทยแลนด์ จำกัด และบริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)


noticeแจ้งลบความคิดเห็นนี้   บันทึกการเข้า

กระทู้ฮอตในรอบ 7 วัน

Tags:
Tags:  

หน้า: 1

 
ตอบ

ชื่อ:
 
แชร์ไป Facebook ด้วย
กระทู้:
ไอค่อนข้อความ:
ตัวหนาตัวเอียงตัวขีดเส้นใต้จัดย่อหน้าชิดซ้ายจัดย่อหน้ากึ่งกลางจัดย่อหน้าชิดขวา

 
 

[เพิ่มเติม]
แนบไฟล์: (แนบไฟล์เพิ่ม)
ไฟล์ที่อนุญาต: gif, jpg, jpeg
ขนาดไฟล์สูงสุดที่อนุญาต 20000000 KB : 4 ไฟล์ : ต่อความคิดเห็น
ติดตามกระทู้นี้ : ส่งไปที่อีเมลของสมาชิกสนุก
  ส่งไปที่
พิมพ์อักษรตามภาพ:
พิมพ์ตัวอักษรที่แสดงในรูปภาพ
 
:  
  • ข้อความของคุณอยู่ในกระทู้นี้
  • กระทู้ที่ถูกใส่กุญแจ
  • กระทู้ปกติ
  • กระทู้ติดหมุด
  • กระทู้น่าสนใจ (มีผู้ตอบมากกว่า 15 ครั้ง)
  • โพลล์
  • กระทู้น่าสนใจมาก (มีผู้ตอบมากกว่า 25 ครั้ง)
         
หากท่านพบเห็นการกระทำ หรือพฤติกรรมใด ๆ ที่ไม่เหมาะสม ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสื่อมเสียแก่สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ รวมถึง การใช้ข้อความที่ไม่สุภาพ พฤติกรรมการหลอกลวง การเผยแพร่ภาพลามก อนาจาร หรือการกระทำใด ๆ ที่อาจก่อให้ผู้อื่น ได้รับความเสียหาย กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม