หน้า: 1

ชนิดกระทู้ ผู้เขียน กระทู้: ผลงาน ยอดเยี่ยม ในรอบ 1ปี vs ผลงาน ยอดแย่ ในรอบ 1ปี  (อ่าน 78 ครั้ง)
add
เรทกระทู้
« เมื่อ: 26 ส.ค. 12, 13:35 น »
ตอบโดยอ้างถึงข้อความ
Send E-mail

แบ่งปันกระทู้นี้ให้เพื่อนคุณอ่านไหมคะ?

ปิดปิด
 
"สวนดุสิตโพล" มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต สำรวจความคิดเห็นประชาชนต่อการทำงานของรัฐบาลยิ่งลักษณ์ ในรอบ 1 ปี

ผลงาน ยอดเยี่ยม ในรอบ 1ปี รัฐบาลยิ่งลักษณ์
ร้อยละ 35.58 การแก้ปัญหายาเสพติด
ร้อยละ 26.76 การขึ้นเงินเดือน / ขึ้นค่าแรง
ร้อยละ 17.75 การดูแลคนในสังคม เช่น สวัสดิการคนชรา
ร้อยละ 12.54 ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
ร้อยละ 07.37 นโยบายสาธารณะ เช่น รถคันแรก น้ำ-ไฟฟรี


ผลงาน ยอดแย่ ในรอบ 1ปี รัฐบาลยิ่งลักษณ์
ร้อยละ 32.12 การแก้ปัญหาสินค้าแพง
ร้อยละ 19.45 การแก้ปัญหาน้ำท่วม
ร้อยละ 18.39 การแก้ปัญหาความแตกแยกของคนในชาติ
ร้อยละ 15.76 การแก้ปัญหาชายแดนภาคใต้
ร้อยละ 14.28 การส่งเสริมการเกษตร


ถ้าจำแนกตามภูมิภาค ประชาชนให้คะแนนรัฐบาลในภาพรวม โดยคะแนนเต็ม 10 ดังนี้
(1 ปี) (6 เดือน)
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 6.96 5.87
ภาคกลาง 6.77 5.75
ภาคเหนือ 6.24 6.01
กรุงเทพฯ 5.59 5.61
ภาคใต้ 4.67 4.88คงไม่ต้องบรรยายอะไรมากเพราะความทุกข์ที่คนไทยทุกคนสัมผัสได้..


http://www.naewna.com/politic/19726« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 26 ส.ค. 12, 13:44 น โดย intervintion » noticeแจ้งลบความคิดเห็นนี้   บันทึกการเข้า

กระทู้ฮอตในรอบ 7 วัน

Tags:
add
เรทกระทู้
« ตอบ #1 เมื่อ: 26 ส.ค. 12, 16:21 น »
ตอบโดยอ้างถึงข้อความ
 
มรดกบาปรัฐบาลแม้ว“บ.อุตสาหกรรมขนมไทย”เจ๊งยับ“ก.อุตสาหกรรม”ร่อนหนังสือหารือ“กฤษฎีกา”ขอให้ สสว.ในฐานะหุ้นใหญ่ช่วยหาเงินชำระบัญชี เจอตอกหน้า ไล่ ไปถามบอร์ดบริหาร สสว.

สำนักข่าวอิศรา www.isranews.org รายงานว่า กระทรวงอุตสาหกรรมได้มีหนังสือ ที่ อก ๕๒๔๒/๑๓๔๘ ลงวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๕ ถึงสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เพื่อหารือปัญหาข้อกฎหมายเกี่ยวกับการดำเนินงานของสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) สรุปความได้ว่า

คณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมได้มีมติในการประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ ๑ /๒๕๔๖ เมื่อวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๔๖ ให้จัดตั้งบริษัท อุตสาหกรรมขนมไทย จำกัด ขึ้นเป็นบริษัทในเครือสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และมีการจดทะเบียนตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ โดยกระทรวงอุตสาหกรรมและสสว. ได้จัดส่งข้าราชการและพนักงานในสังกัดของทั้งสองหน่วยงานเข้าเป็นกรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทดังกล่าว และได้นำเงินกองทุนส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเข้าถือหุ้นในบริษัทดังกล่าวในอัตราร้อยละ ๙๙.๙๙ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นองค์กรหลักในการจัดการพัฒนาและส่งเสริมการผลิตและจำหน่ายขนมไทยทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ เป็นแหล่งรวบรวมเพื่อการศึกษาวิจัยและเป็นองค์กรหลักในการประชาสัมพันธ์การบริโภคขนมไทยโดยไม่ได้มุ่งหวังกำไร เพื่อเป็นประโยชน์ในการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ต่อมา ได้เกิดภาวะวิกฤติทางเศรษฐกิจทำให้บริษัท อุตสาหกรรมขนมไทย จำกัด ขาดสภาพคล่องทางการเงิน จนกระทั่งไม่มีเงินเพียงพอต่อการดำเนินธุรกิจจนต้องเลิกจ้างพนักงานไม่สามารถดำเนินการต่อไปได้และต้องการปิดกิจการ แต่บริษัทอุตสาหกรรมขนมไทย จำกัด ก็ไม่มีรายได้เพียงพอที่จะนำมาเป็นค่าใช้จ่ายในการชำระบัญชีและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตามกฎหมายได้

กระทรวงอุตสาหกรรมในฐานะที่เป็นผู้กำกับดูแล สสว. ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทอุตสาหกรรมขนมไทย จำกัด ต้องการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น จึงขอหารือมายังสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาในประเด็นข้อกฎหมาย ดังนี้

ประเด็นที่ ๑ ภาระหนี้ที่บริษัท อุตสาหกรรมขนมไทย จำกัด ได้ก่อขึ้นจาก การดำเนินธุรกิจนั้น สสว. ซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐ และในฐานะผู้ถือหุ้นของบริษัท อุตสาหกรรมขนมไทย จำกัด มีหน้าที่ตามกฎหมายที่จะต้องชำระหนี้หรือร่วมรับผิดกับบริษัท อุตสาหกรรมขนมไทย จำกัดหรือไม่ และรับผิดชอบในฐานะใดเพียงใด

ประเด็นที่ ๒ หาก สสว. ในฐานะผู้ถือหุ้นของบริษัท อุตสาหกรรมขนมไทย จำกัด มีความประสงค์จะช่วยเหลือบริษัท อุตสาหกรรมขนมไทย จำกัด โดยจัดสรรเงินกองทุนส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการชำระบัญชี ชำระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ สสว. จะสามารถช่วยเหลือได้หรือไม่ และใช้บทบัญญัติในพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม พ.ศ. ๒๕๔๓ มาตราใด

สำนักข่าวอิศรา www.isranews.org รายงานว่า คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๕) ได้พิจารณาข้อหารือของกระทรวงอุตสาหกรรมโดยมีผู้แทนกระทรวงอุตสาหกรรม (สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)) เป็นผู้ชี้แจงข้อเท็จจริงแล้ว เห็นว่า

การพิจารณาจัดสรรเงินกองทุนส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเพื่อใช้ในกิจการที่กำหนดไว้ในมาตรา ๓๔๑ เป็นอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมตามมาตรา ๒๐ (๕) ๒แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม พ.ศ. ๒๕๔๓ แต่ข้อเท็จจริงตามที่หารือมายังไม่ปรากฏว่า สสว. ได้เสนอเรื่องนี้ต่อคณะกรรมการบริหารสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมพิจารณา

ซึ่งหากคณะกรรมการบริหารสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมพบว่ามีปัญหาในการดำเนินการประการใดก็สามารถเสนอคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเพื่อพิจารณาต่อไปได้ ในฐานะผู้กำกับการดำเนินงานของคณะกรรมการบริหารสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมตามมาตรา ๑๑ (๑๐) ๓แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม พ.ศ. ๒๕๔๓

ดังนั้น สมควรที่ สสว.จะได้หารือคณะกรรมการบริหารสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมและคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมก่อน หากมีปัญหาข้อกฎหมายประการใด จึงหารือมายังคณะกรรมการกฤษฎีกาต่อไป (เรื่องเสร็จที่ ๘๗๔/๒๕๕๕)

สำนักข่าวอิศรา www.isranews.org รายงาน บริษัท อุตสาหกรรมขนมไทย จำกัด จดทะเบียนวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2546 ทุน 4 ล้านบาท ที่ตั้งเลขที่ 21 อาคารทีเอสที ทาวเวอร์ ชั้น 19 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ถือหุ้น 399,993 หุ้น หรือ 99.9982% นายเวชยันต์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยาเป็นกรรมการ

ปี 2550 สินทรัพย์ 7,844,550.16 บาท หนี้สิน 6,753,890.07 บาท ขาดทุนสะสม 2,909,339.91 บาท ปี 2551 เป็นต้นมา มิได้ส่งงบการเงินต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า


ทักษิณคิด..เพื่อไทยทำ..ใครรับกรรม..?

http://www.isranews.org/investigate/71-investigate/15957-2012-08-24-18-45-12.html
noticeแจ้งลบความคิดเห็นนี้   บันทึกการเข้า
Tags:
add
เรทกระทู้
« ตอบ #2 เมื่อ: 27 ส.ค. 12, 06:37 น »
ตอบโดยอ้างถึงข้อความ
 

ว่ากันไป ความคิดเห็นต่างกัน พรรคไหนเป็นรัฐบาลก็ว่าผลงานยอดเยี่ยม
พรรคไหนเป็นฝ่ายค้านก็ว่ายอดแย่...ประชาชนคนธรรมดาต้องวางตัว
เป็นกลางให้คะแนนการทำงานต่อไป

noticeแจ้งลบความคิดเห็นนี้   บันทึกการเข้า
Tags:
add
เรทกระทู้
« ตอบ #3 เมื่อ: 27 ส.ค. 12, 10:59 น »
ตอบโดยอ้างถึงข้อความ
 

q*062

ว่ากันไป ความคิดเห็นต่างกัน พรรคไหนเป็นรัฐบาลก็ว่าผลงานยอดเยี่ยม
พรรคไหนเป็นฝ่ายค้านก็ว่ายอดแย่...ประชาชนคนธรรมดาต้องวางตัว
เป็นกลางให้คะแนนการทำงานต่อไป
q*062q*062q*062
noticeแจ้งลบความคิดเห็นนี้   บันทึกการเข้า
Tags:
Tags:  

หน้า: 1

 
ตอบ

ชื่อ:
 
แชร์ไป Facebook ด้วย
กระทู้:
ไอค่อนข้อความ:
ตัวหนาตัวเอียงตัวขีดเส้นใต้จัดย่อหน้าชิดซ้ายจัดย่อหน้ากึ่งกลางจัดย่อหน้าชิดขวา

 
 

[เพิ่มเติม]
แนบไฟล์: (แนบไฟล์เพิ่ม)
ไฟล์ที่อนุญาต: gif, jpg, jpeg
ขนาดไฟล์สูงสุดที่อนุญาต 20000000 KB : 4 ไฟล์ : ต่อความคิดเห็น
ติดตามกระทู้นี้ : ส่งไปที่อีเมลของสมาชิกสนุก
  ส่งไปที่
พิมพ์อักษรตามภาพ:
พิมพ์ตัวอักษรที่แสดงในรูปภาพ
 
:  
  • ข้อความของคุณอยู่ในกระทู้นี้
  • กระทู้ที่ถูกใส่กุญแจ
  • กระทู้ปกติ
  • กระทู้ติดหมุด
  • กระทู้น่าสนใจ (มีผู้ตอบมากกว่า 15 ครั้ง)
  • โพลล์
  • กระทู้น่าสนใจมาก (มีผู้ตอบมากกว่า 25 ครั้ง)
         
หากท่านพบเห็นการกระทำ หรือพฤติกรรมใด ๆ ที่ไม่เหมาะสม ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสื่อมเสียแก่สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ รวมถึง การใช้ข้อความที่ไม่สุภาพ พฤติกรรมการหลอกลวง การเผยแพร่ภาพลามก อนาจาร หรือการกระทำใด ๆ ที่อาจก่อให้ผู้อื่น ได้รับความเสียหาย กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม