หน้า: 1

ชนิดกระทู้ ผู้เขียน กระทู้: เกิดอะไรขึ้น..นศ.ถอดผ้าบุกสภา  (อ่าน 20412 ครั้ง)
add
เรทกระทู้
« เมื่อ: 13 ก.พ. 13, 17:20 น »
ตอบโดยอ้างถึงข้อความ
Send E-mail

แบ่งปันกระทู้นี้ให้เพื่อนคุณอ่านไหมคะ?

ปิดปิด
 
พูดไม่ออกบอกไม่ถูกครับ..

กลุ่มแนวร่วมนิสิตนักศึกษาจากหลายมหาวิทยาลัย ถอดเสื้อผ้าบุกสภา ค้านนำมหาวิทยาลัยออกนอกระบบ ชี้สร้างปัญหา ค่าเทอมแพง

http://www.facebook.com/pages/%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%82%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%84%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%99%E0%B8%B3%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%9A/443888878955534

noticeแจ้งลบความคิดเห็นนี้   บันทึกการเข้า

กระทู้ฮอตในรอบ 7 วัน

Tags: ถอด
add
เรทกระทู้
« ตอบ #1 เมื่อ: 13 ก.พ. 13, 17:57 น »
ตอบโดยอ้างถึงข้อความ
 
มหาวิทยาลัยออกนอกระบบ หรือชื่อที่เรียกอย่างเป็นทางการว่า “มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ” หมายความว่า มหาวิทยาลัยจะมีอิสระ และความคล่องตัวในการบริหารจัดการ ทั้งเรื่องการจัดการทางการเงิน การงบประมาณ และการบริหารงานบุคคล มีกฎระเบียบที่กำหนดโดยสถาบัน เพื่อใช้บริหารจัดการภายใน ซึ่งต่างกับ “มหาวิทยาลัยในสังกัดของรัฐ” ตรงที่ยังมีสภาพเป็นส่วนราชการ บริหารจัดการสถาบันโดยอ้างอิงกฎระเบียบของทางราชการ ระเบียบของทางราชการ

แนวคิดเรื่องมหาวิทยาลัยนอกระบบมีมาตั้งแต่ พ.ศ. 2507 และเสนอเข้าคณะรัฐมนตรีเป็นครั้งแรกในปี พ.ศ. 2514 แต่เรื่องก็ชะงักลงเพราะมหาวิทยาลัยส่วนใหญ่ไม่เห็นด้วย และคณะปฏิวัติยังไม่พร้อม

ต่อมาในปี พ.ศ.2517 แนวคิดดังกล่าวก็ถูกรื้อฟื้นอีกครั้งเมื่อมีการแต่งตั้งคณะกรรมการวางพื้นฐานเพื่อการปฏิรูปการศึกษา แต่ไม่ประสบความสำเร็จนกระทั่ง พ.ศ. 2530 ทบวงมหาวิทยาลัยริเริ่มโครงการจัดทำแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี (พ.ศ. 2533–2547 ) ขึ้น ซึ่ง 1 ใน 6 ข้อเสนอระบุว่า “รัฐบาลพึงให้การสนับสนุนการปฏิรูปความสัมพันธ์ระหว่างสถาบันอุดมศึกษาระดับปริญญากับรัฐ โดยพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาของรัฐในสังกัดทบวงมหาวิทยาลัยที่มีอยู่แล้วให้มีความเป็นอิสระ คล่องตัว มีประสิทธิภาพและสามารถบรรลุความเป็นเลิศทางวิชาการ โดยปรับเปลี่ยนไปเป็นมหาวิทยาลัยที่ไม่เป็นส่วนราชการ ส่วนสถาบันอุดมศึกษาของรัฐที่จะจัดตั้งใหม่ ให้มีฐานะและรูปแบบเป็นมหาวิทยาลัยของรัฐที่ไม่เป็นส่วนราชการตั้งแต่แรกตั้ง”

จากแผนดังกล่าว ประเทศไทยจึงเกิดมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐแต่แรกตั้งอยู่ 3 แห่ง คือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2533, มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2534 และมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2541

นอกจากนี้ ยังมีมหาวิทยาลัยที่เปลี่ยนสภาพจากมหาวิทยาลัยในสังกัดของรัฐ มาเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐอีก 3 แห่ง คือ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2540, มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2540 และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2541
การนำมหาวิทยาลัยออกนอกระบบในครั้งนี้ เกิดกระแสต่อต้านจากผู้ไม่เห็นด้วยในหลายรูปแบบ ทั้งการชุมนุมประท้วง การยื่นหนังสือคัดค้านต่อผู้นำระดับประเทศ การแสดงความคิดเห็นผ่านสื่อสิ่งพิมพ์ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย โดยมีประเด็นที่เป็นข้อกังวล เช่น หลักเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณจากรัฐยังไม่ชัดเจน การสรรหาผู้บริหาร การบริหารงานบุคคล เป็นต้น

หลังจากปี พ.ศ. 2540 เป็นต้นมา การนำมหาวิทยาลัยออกนอกระบบถูกนำเสนออย่างจริงและถูกผลักดันอย่างมากในสมัยนายชวน หลีกภัย เป็นนายกรัฐมนตรี เพื่อตอบสนองเงื่อนไขการกู้เงินจากธนาคารเพื่อพัฒนาเอเชีย (ADB) ซึ่งคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 27 มกราคม 2541 ว่า

1. มหาวิทยาลัยจะได้รับมอบอำนาจการบริหารงบประมาณในส่วนงบดำเนินการที่มิใช่เงินเดือน ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2542 เป็นต้นไป โดยสร้างระบบการติดตามผลการปฏิบัติงาน เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นในเรื่องความสามารถในการตรวจสอบได้ และความโปร่งใสในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย

2. มหาวิทยาลัยของรัฐทุกแห่งจะได้รับการพัฒนาเป็นมหาวิทยาลัยอิสระ (Autonomous University) หรือมหาวิทยาลัยในกํากับรัฐบาลภายในปี 2545 โดยที่ภายในเดือนธันวาคม 2541 จะมีมหาวิทยาลัยของรัฐอย่างน้อย 1 แห่ง ปรับสภาพไปเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ

เพื่อผลักภาระงบประมาณด้านการศึกษาของประเทศไปให้กับผู้เรียนหรือผู้ปกครองแทน ในขณะที่ประเทศประสบปัญหาวิกฤติเศรษฐกิจต้มยำกุ้ง

ต่อมาทบวงมหาวิทยาลัยได้ผลักดันเรื่องนี้มาตลอด โดยจัดทำหนังสือสมุดปกขาวเรื่อง “หลักการและแนวปฏิบัติมหาวิทยาลัยในกํากับรัฐบาล” เมื่อเดือนกันยายน 2541 เพื่อสนับสนุนและทำความเข้าใจกับประชาคมภายในมหาวิทยาลัยต่างๆ และให้แต่ละมหาวิทยาลัยเตรียมความพร้อมสู่การออกนอกระบบในอนาคต

ต่อมาทบวงมหาวิทยาลัยได้ผลักดันเรื่องนี้มาตลอด โดยจัดทำหนังสือสมุดปกขาวเรื่อง “หลักการและแนวปฏิบัติมหาวิทยาลัยในกํากับรัฐบาล” เมื่อเดือนกันยายน 2541 เพื่อสนับสนุนและทำความเข้าใจกับประชาคมภายในมหาวิทยาลัยต่างๆ และให้แต่ละมหาวิทยาลัยเตรียมความพร้อมสู่การออกนอกระบบในอนาคต

ตั้งแต่ พ.ศ. 2550 เป็นต้นมา มีมหาวิทยาลัยที่ออกนอกระบบเพิ่มอีก 7 แห่ง คือ มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม2550, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2550, มหาวิทยาลัยบูรพา เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2551, มหาวิทยาลัยทักษิณ เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2551, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2551, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2551 และสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2551

นอกจากนี้ ยังมีมหาวิทยาลัยพะเยาและสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา ที่ออกนอกระบบตั้งแต่ก่อตั้ง คือ วันที่ 16 กรกฎาคม 2553 และ 11 พฤษภาคม 2555 ตามลำดับ เพิ่มเติม

รวมแล้ว ปัจจุบันประเทศไทยมีมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐหรือออกนอกระบบทั้งหมด 15 แห่ง ยังเหลือมหาวิทยาลัยในสังกัดของรัฐอีก 65 แห่ง

จากแนวคิดนำมหาวิทยาลัยออกนอกระบบ ที่มุ่งยกระดับและพัฒนาการศึกษาไทยให้มีคุณภาพมากขึ้น โดยแบ่งเบาภาระงบประมาณของรัฐบาลนั้น หากดูจากงบประมาณที่รัฐบาลอุดหนุนให้มหาวิทยาลัยที่แปรสภาพเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐภายหลังนั้นก็ไม่ได้ลดลงมากแต่อย่างใด ในบางปีกลับอุดหนุนเงินงบประมาณมากขึ้นด้วยซ้ำ แต่สิ่งที่เปลี่ยนแปลงอย่างเห็นได้ชัดคือจำนวนนักศึกษาที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ทุกปีnoticeแจ้งลบความคิดเห็นนี้   บันทึกการเข้า
Tags: ถอด
Guest
ปชช
เรทกระทู้
« ตอบ #2 เมื่อ: 14 ก.พ. 13, 07:17 น »
ตอบโดยอ้างถึงข้อความ
 

เท่าที่ดูการออกนอกระบบมีผลดีมากกว่าผลเสียเหตุผลของคนที่ไม่เห็นด้วยน่าจะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลมากกว่าคนเราอยู่ที่ไหนก็จบได้ถ้ามีความตั้งใจ

noticeแจ้งลบความคิดเห็นนี้   บันทึกการเข้า
Tags: ถอด
Guest
ผ่านมา
เรทกระทู้
« ตอบ #3 เมื่อ: 14 ก.พ. 13, 08:29 น »
ตอบโดยอ้างถึงข้อความ
 

เป็นอิสระในการเรียกเก็บเงินจากนักศึกษาเพื่อมาจ่ายอาจารย์ที่สอนมั่งไม่สอนมั่ง และรับเงินจากฝ่ายการเมือง เช่นทำโพล และจัดประชุมล้างสมองแก้รัฐธรรมนูญช่วยใครบางคนกลับบ้าน งานวิจัยมีบางแต่น้อยเน้นโครงการมีเปอร์เซนต์ต่างตอบแทน

noticeแจ้งลบความคิดเห็นนี้   บันทึกการเข้า
Tags: ถอด
Guest
เฮา
เรทกระทู้
« ตอบ #4 เมื่อ: 14 ก.พ. 13, 09:00 น »
ตอบโดยอ้างถึงข้อความ
 
เท่าที่ดูการออกนอกระบบมีผลดีมากกว่าผลเสียเหตุผลของคนที่ไม่เห็นด้วยน่าจะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลมากกว่าคนเราอยู่ที่ไหนก็จบได้ถ้ามีความตั้งใจ
ผลดีกับใครระครับ ถ้ามหาวิทยาลัยรัฐออกนอกระบบ จะทำให้ค่าเทอมแพงขึ้นเหมือน ม.เอกชน
noticeแจ้งลบความคิดเห็นนี้   บันทึกการเข้า
Tags: ถอด
Guest
ลูก สจพ
เรทกระทู้
« ตอบ #5 เมื่อ: 14 ก.พ. 13, 09:33 น »
ตอบโดยอ้างถึงข้อความ
 

คิดว่าออกนอกระบบแล้วดีจิงๆหรอ ผมจบสถาบัันหนึ่งที่ออกนอกระบบไปแล้ว ซึ่งตอนทีผมเรียนอยู่ เป็นช่วงทีกำลังจะเปลี่ยนแปลงพอดี มีการต่อต้านกันอย่างเป็นวงกว้าง แต่คณะผู้บริหารงานของสถาบันไม่ให้ความสนใจ ยืนยันจะเปลี่ยนแปลงสถาบันให้ออกนอกระบบให้ได้ ถ้าถามว่าทำไม ผมก็จะบอกให้ว่ามีผลดีกับตัวพนักงานหรืออาจารย์ในสถาบันเท่านั้น แต่สำหรับนิสิตนักศึกษาไม่มีอะไรดีขึ้นเลย ผมจะยกตัวอย่าง อธิการบดีอยู่ในวาระเท่าไรก็ได้ไม่มีการเปลี่ยนแปลง มันก้จะทำให้เป็นการผูกขาดการบริหารงาน 2.ผมจะบอกให้ว่าการออกนอกระบบไม่ได้หมายความว่าค่าเทอมจะแพงขึ้นแต่เขาจะใช้วิธีเพิ่มประมาณนักศึกษาขึ้น จากรุ่นที่ผมเรียนภาคสมทบซึ่งค่าเทอมจะอยู่ประมาณ30,000บาทต่อเทอมจะมีนักศึกษาห้องนั้นประมาณ 30-35 คน แต่พอออกนอกระบบนักศึกษาภาคสมทบรับเข้ามา 65 คน แล้วผมถามว่าห้องเรียนที่ให้นักศึกษาเรียนได้ 30-35 คน แต่รับนักศึกษา65 คนจะเรียนได้ไหม พอพ้นปีแรกนักศึกษาก็จะพ้นสภาพนักศึกษาเกินครึ่ง เพราะอะไร เพราะเด็กเรียนไม่ไหวส่วนหนึ่งเพราะคุณภาพการสอบเข้าต่ำ และอีกส่วนเพราะนักศึกษาในห้องเรียนเยอะเกินไป
แล้วอีกอย่างหนึ่ง คือคุณภาพของเด็กทีจบออกมาคุณภาพต่ำลงอย่างเห็นได้ชัด ผมจบวิศวมาเดี๋ยวผมถามรุ่นน้องๆที่จบใหม่ออกมาว่า ท่ออุตสาหกรรมยาวเส้นละกี่เมตรยังตอบผมไม่ได้เลย ทั้งๆที่ก็มีเรียนอยู่
เห็นถึงประโยชน์ของการออกนอกรึยังครับ
ผมก็เข้าใจว่าคุณที่แสดงความคิดเห็นว่า นักศึกษาทำอะไรแบบนี้ไม่มีสมอง ผมก็ไม่รู้ว่าตัวคุณมีการศึกษาขนาดไหน ก็ในเมื่อเด็กพูดแต่ผู้ใหญ่ไม่ฟัง พวกเขาถึงต้องออกมาทำแบบนี้
การศึกษาเป็นเรื่องที่จะพัฒนาประเทศชาติ คนเหล่าทีจบออกมาเขาก็จะเป็นกำลังหลักในการพัฒนาประเทศชาติต่อไปในวันข้างหน้า
คุณที่ใช้ชื่อว่า "สมน้ำหน้า"ผมเข้าใจว่าคุณคงไม่เข้าใจเรื่องของการศึกษาเท่าไร คุณคงจะเข้าใจเรื่องค่าแรง300มากกว่า ถึงออกแสดงความคิดแบบนี้ บางครั้งคนเราควรใช้สมองมากกว่ากำลังอย่าแสดงความโง่ความไม่รู้มาให้คนอื่นเขาสมเพศเลย

noticeแจ้งลบความคิดเห็นนี้   บันทึกการเข้า
Tags: ถอด
Guest
marketdreams
เรทกระทู้
« ตอบ #6 เมื่อ: 14 ก.พ. 13, 09:48 น »
ตอบโดยอ้างถึงข้อความ
 

นอกระบบ!!!!!! ค่าเทอมแพง!!!!!! ไปหาความหมายของคำว่านอกระบบกับการศึกษาไทยเถอะ.. อุปมาก็คล้ายกับแปรรูปรัฐวิสาหกิจ เรียกว่า เอาไปอยู่นอกระบบมีอะไรดีขึ้น??? อย่างหนึ่งที่เห็นได้ชัดคือระบบการศึกษาไม่เปลี่ยนแปลง หลักสูตรคงเดิม เด็กไทยก็ไม่ได้พัฒนาการเรียน ความคิด สติปัญญา พวกนอกระบบก็ได้แต่เก็บเงินอย่างเดียว ไม่ได้มุ่งผลิตคนในชาติให้มีคุณภาพอีกต่อไป โดยคำหวานๆ พวกนอกระบบก็จะกล่อมว่าดีมากมาย รู้มั้ยคนไทยเรียนหนังสือแพง แต่คุณภาพหลักสูตรล้าหลัง ไปดูการศึกษาเกาหลี ญี่ปุ่น หรือแม้แต่ภูฏาน ซิครับ พวกมุ่งเอาผลประโยชน์ พวกเรียนดีแต่จนมีกำลังเรียนน้อยลง มีแต่พวกเด็กรวยมานั่งเรียน คำถามในระยะยาว ประเทศร่มได้เลยนะท่าน ถ้ามัวเอาแต่ผลประโยชน์ตัวเองเป็นที่ตั้ง และไม่เคยคิดพัฒนาประเทศตัวเองเลย

noticeแจ้งลบความคิดเห็นนี้   บันทึกการเข้า
Tags: ถอด
Guest
MA
เรทกระทู้
« ตอบ #7 เมื่อ: 14 ก.พ. 13, 10:07 น »
ตอบโดยอ้างถึงข้อความ
 
คิดว่าออกนอกระบบแล้วดีจิงๆหรอ ผมจบสถาบัันหนึ่งที่ออกนอกระบบไปแล้ว ซึ่งตอนทีผมเรียนอยู่ เป็นช่วงทีกำลังจะเปลี่ยนแปลงพอดี มีการต่อต้านกันอย่างเป็นวงกว้าง แต่คณะผู้บริหารงานของสถาบันไม่ให้ความสนใจ ยืนยันจะเปลี่ยนแปลงสถาบันให้ออกนอกระบบให้ได้ ถ้าถามว่าทำไม ผมก็จะบอกให้ว่ามีผลดีกับตัวพนักงานหรืออาจารย์ในสถาบันเท่านั้น แต่สำหรับนิสิตนักศึกษาไม่มีอะไรดีขึ้นเลย ผมจะยกตัวอย่าง อธิการบดีอยู่ในวาระเท่าไรก็ได้ไม่มีการเปลี่ยนแปลง มันก้จะทำให้เป็นการผูกขาดการบริหารงาน 2.ผมจะบอกให้ว่าการออกนอกระบบไม่ได้หมายความว่าค่าเทอมจะแพงขึ้นแต่เขาจะใช้วิธีเพิ่มประมาณนักศึกษาขึ้น จากรุ่นที่ผมเรียนภาคสมทบซึ่งค่าเทอมจะอยู่ประมาณ30,000บาทต่อเทอมจะมีนักศึกษาห้องนั้นประมาณ 30-35 คน แต่พอออกนอกระบบนักศึกษาภาคสมทบรับเข้ามา 65 คน แล้วผมถามว่าห้องเรียนที่ให้นักศึกษาเรียนได้ 30-35 คน แต่รับนักศึกษา65 คนจะเรียนได้ไหม พอพ้นปีแรกนักศึกษาก็จะพ้นสภาพนักศึกษาเกินครึ่ง เพราะอะไร เพราะเด็กเรียนไม่ไหวส่วนหนึ่งเพราะคุณภาพการสอบเข้าต่ำ และอีกส่วนเพราะนักศึกษาในห้องเรียนเยอะเกินไป
แล้วอีกอย่างหนึ่ง คือคุณภาพของเด็กทีจบออกมาคุณภาพต่ำลงอย่างเห็นได้ชัด ผมจบวิศวมาเดี๋ยวผมถามรุ่นน้องๆที่จบใหม่ออกมาว่า ท่ออุตสาหกรรมยาวเส้นละกี่เมตรยังตอบผมไม่ได้เลย ทั้งๆที่ก็มีเรียนอยู่
เห็นถึงประโยชน์ของการออกนอกรึยังครับ
ผมก็เข้าใจว่าคุณที่แสดงความคิดเห็นว่า นักศึกษาทำอะไรแบบนี้ไม่มีสมอง ผมก็ไม่รู้ว่าตัวคุณมีการศึกษาขนาดไหน ก็ในเมื่อเด็กพูดแต่ผู้ใหญ่ไม่ฟัง พวกเขาถึงต้องออกมาทำแบบนี้
การศึกษาเป็นเรื่องที่จะพัฒนาประเทศชาติ คนเหล่าทีจบออกมาเขาก็จะเป็นกำลังหลักในการพัฒนาประเทศชาติต่อไปในวันข้างหน้า
คุณที่ใช้ชื่อว่า "สมน้ำหน้า"ผมเข้าใจว่าคุณคงไม่เข้าใจเรื่องของการศึกษาเท่าไร คุณคงจะเข้าใจเรื่องค่าแรง300มากกว่า ถึงออกแสดงความคิดแบบนี้ บางครั้งคนเราควรใช้สมองมากกว่ากำลังอย่าแสดงความโง่ความไม่รู้มาให้คนอื่นเขาสมเพศเลย
เรียนที่เดียวกันเลย อยู่ในช่วงนั้นพอดี เห็นด้วยว่าพออกนอกระบบแล้ว นักศึกษาภาคสมทบมีมากขึ้น เพราะมหาวิทยาลัยจะเก็บค่าบำรุงการศึกษามากกว่าเรียนภาคปกติ แต่ภาคสมทบก็เรียนในห้องเดียวกับภาคปกติเช่นเดียวกัน แต่มันก็ทำให้เด็กมีโอกาสสอบเข้าได้มากกว่า เรียนได้ไม่ได้ค่อยว่ากันอีกที
noticeแจ้งลบความคิดเห็นนี้   บันทึกการเข้า
Tags: ถอด
Guest
9 9 9
เรทกระทู้
« ตอบ #8 เมื่อ: 14 ก.พ. 13, 10:13 น »
ตอบโดยอ้างถึงข้อความ
 

ตอนนั้นเรียนพระจอมฯ อยู่ในระบบค่าเทอม 3,000-5,000 ออกนอกระบบปุบ 35,000-40,000 เจอมาแล้วครับตอนนั้นพ่อแทบจะขายที่ส่งเรียนดีที่มีตอนนั้นทำงานเสริมไม่งั้นได้ขายนาขายฟรายแน่ๆ

noticeแจ้งลบความคิดเห็นนี้   บันทึกการเข้า
Tags: ถอด
Guest
เบื่อโว้ย
เรทกระทู้
« ตอบ #9 เมื่อ: 14 ก.พ. 13, 10:48 น »
ตอบโดยอ้างถึงข้อความ
 

อย่าว่าแต่มหาลัยเลยค่ะที่ประสพปัญหา โรงเรียนมัธยตามต่างจังหวัดแถบภาคอีสานประสพมานานแล้ว ครูอาจารย์เน้นปฏิบัิตงานนอก-ในไม่มีเวลามาสอนเด็กสั่งงานอย่างเดียวและสั่งงานพร้อมกันทุกวิชาให้งานแบบต้องใช้เงินจำนวนมากแถมแต่ละห้องรับเด็กประมาณ 58-60คนต่อห้องแม้กระทั้งพระอาจารย์ที่ไปสอนจริยธรรมก็บ่นมาว่า อาตมาแถบจะไม่มีที่ยืน ยืนสอนที่ชิดโต๊ะเด็กนักเรียน เื่อมีนักเรียนมากเกินไปครูก็ให้ความรู้ไม่ทั่วถึงสุดแล้วแต่เวรกรรมของเด็ก เรียนได้ก็เรียนเรียนไม่ได้ก็กระโดดกำแพงเอานี้ขานดเป็นโรงเรียนประจำจังหวัดและอยู่ในระบบ q*077q*071q*071

noticeแจ้งลบความคิดเห็นนี้   บันทึกการเข้า
Tags: ถอด
Guest
นศ
เรทกระทู้
« ตอบ #10 เมื่อ: 14 ก.พ. 13, 11:18 น »
ตอบโดยอ้างถึงข้อความ
 

ปัญหาน่าจะอยู่ที่การบริหารจัดกาารมากกว่าครับ..


จากแนวคิดนำมหาวิทยาลัยออกนอกระบบ ที่มุ่งยกระดับและพัฒนาการศึกษาไทยให้มีคุณภาพมากขึ้น โดยแบ่งเบาภาระงบประมาณของรัฐบาลนั้น หากดูจากงบประมาณที่รัฐบาลอุดหนุนให้มหาวิทยาลัยที่แปรสภาพเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐภายหลังนั้นก็ไม่ได้ลดลงมากแต่อย่างใด ในบางปีกลับอุดหนุนเงินงบประมาณมากขึ้นด้วยซ้ำ แต่สิ่งที่เปลี่ยนแปลงอย่างเห็นได้ชัดคือจำนวนนักศึกษาที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ทุกปี

noticeแจ้งลบความคิดเห็นนี้   บันทึกการเข้า
Tags: ถอด
add
เรทกระทู้
« ตอบ #11 เมื่อ: 14 ก.พ. 13, 15:09 น »
ตอบโดยอ้างถึงข้อความ
 

q*078q*078 ก็อากาศมันร้อนอะ55555 q*027q*027

noticeแจ้งลบความคิดเห็นนี้   บันทึกการเข้า
Tags: ถอด
Guest
เด็ก มอ.
เรทกระทู้
« ตอบ #12 เมื่อ: 14 ก.พ. 13, 15:29 น »
ตอบโดยอ้างถึงข้อความ
 

ตอนเรียนปริญญาตรีก็ยังไม่ออกนอนระบบ แต่ตั้งแต่ปี 2550 มอ. ออกนอกระบบกลับเข้ามาเรียน ป.โท ตอนก่อนหน้านั้นไม่เห็นมีประกาศเลยว่าตั้งแต่ปี 2550 มหาลัยจะคิดค่าเทอมเหมาจ่าย จากเดิมก่อนหน้านั้นจ่ายที่เทอมละประมาณ 6-7 พันบาท/เทอม พอเหมาจ่าย กลายเป็น 22,000 บาท/เทอม แต่เมื่อเข้าไปเรียนแล้วไม่เห็นมีอะไรทีเพิ่มเข้ามาจากตอนที่เรียน ป.ตรีเลย จำนวนห้องเรียนก็เท่าเดิม โต๊ะเรียนก็ยังห่วยเหมือนเดิม ห้องเลปก็มีเครื่องมือเดิมๆ ทุกอย่างเหมือนเดิม แต่ที่ไม่เหมือนเดิมคือทุกอย่างแพงขึ้นหมด ขนาดหอพักเมื่อก่อนจ่ายเทอมละ 1500 บาท ก็ปรับเป็นเทอมละ 7500 บาท ลูกคนรวยคงไม่ลำบาก จากเมื่อก่อนจ่ายค่าเทอมช้า ไม่ว่าจะช้ากี่วันก็ปรับ 500 บาท ตอนนี้จ่ายค่าเทอมช้ากว่าที่มหาลัยกำหนด จะพ้นสภาพการเป็นนักศีกษาทันที คนที่บอกว่าไม่เดือดร้อนนะ เมื่อไหร่ที่คุณมีลูก แล้วลูกคุณเรียนมหาลัยพร้อมกันสัก 2-3 คน แล้วคุณจะรู้ว่า นรกมีจริง เพราะตอนนี้ประเทศไทยเข้าใกล้กับ คำว่า "ธุรกิจการศึกษา" เต็มทีแล้ว

noticeแจ้งลบความคิดเห็นนี้   บันทึกการเข้า
Tags: ถอด
Guest
สงสารเด็กไทย
เรทกระทู้
« ตอบ #13 เมื่อ: 14 ก.พ. 13, 16:09 น »
ตอบโดยอ้างถึงข้อความ
 

ออกนอกระบบเพื่อขึ้นค่าเทอม เด็กยากจนต่อไปคงจะหาค่าเทอมกันลำบากรวมทั้งผู้ปกครองด้วย เด็กเลยแก้ผ้าประชด หากผู้ใหญ่ไม่เข้าใจต่อไปผู้ปกครองคงมาร่วมแก้ผ้าประชดเช่นกัน ทำเพื่อเด็กต่างชาติโดยเฉพาะ
ตอนนี้ถึงเวลาแกล้งเด็กๆแล้วจ้า...ต้องระวังตัวกันไว้ให้ดีนะน้องๆ

noticeแจ้งลบความคิดเห็นนี้   บันทึกการเข้า
Tags: ถอด
add
เรทกระทู้
« ตอบ #14 เมื่อ: 14 ก.พ. 13, 16:18 น »
ตอบโดยอ้างถึงข้อความ
 

q*078

noticeแจ้งลบความคิดเห็นนี้   บันทึกการเข้า
Tags: ถอด
Guest
กูรู
เรทกระทู้
« ตอบ #15 เมื่อ: 14 ก.พ. 13, 17:53 น »
ตอบโดยอ้างถึงข้อความ
 

พวกนักการเมืองมันไม่อยากให้ประชาชนมีความรู้หรอก มันไม่ยอมให้คนจนเข้าถึงการศึกษาหรอก เพราะคนจนเป็นเสียงส่วนใหญ่ของมัน ยิ่งโง่ยิ่งหลอกง่ายพูดอะไรก็เชื่อ(ไม่เชี่อสิ่งที่เห็นแต่เชื่อสิ่งที่มันบอก) ก็ให้มันเป็นอยู่อย่างนี้ละดีแล้ว พระเจ้าช่วย

noticeแจ้งลบความคิดเห็นนี้   บันทึกการเข้า
Tags: ถอด
Guest
ธุรกิจการศีกษา
เรทกระทู้
« ตอบ #16 เมื่อ: 14 ก.พ. 13, 18:16 น »
ตอบโดยอ้างถึงข้อความ
 

ตอนนีี้จ่ายค่าเรียนพิเศษก็เดือนละหมื่นต่อคนแล้ว พอไปมหาลัยต้องจ่ายค่าเทอมแพงอีกเหรอ q*027

noticeแจ้งลบความคิดเห็นนี้   บันทึกการเข้า
Tags: ถอด
Guest
การเรียนไทย
เรทกระทู้
« ตอบ #17 เมื่อ: 14 ก.พ. 13, 19:33 น »
ตอบโดยอ้างถึงข้อความ
 

q*031ทุกอย่างเดินได้เพราะเงิน เมื่อรัฐต้องอุ้มอะไรต่ออะไร ก็พยายามผลักออก เขาคงคิดว่าใครจะเรียนระดับนี้ได้ควรมีเงินจ่าย ไม่งั้นก็ไปประกอบอาชีพชะ นี่แหล่ะอนาคตลูกหลานไทย อาจต้องผ่อนรับเข็นขายของให้ลูกแทนค่าเทอม

noticeแจ้งลบความคิดเห็นนี้   บันทึกการเข้า
Tags: ถอด
Guest
กทม.
เรทกระทู้
« ตอบ #18 เมื่อ: 14 ก.พ. 13, 20:02 น »
ตอบโดยอ้างถึงข้อความ
 

เกษตรศาสตร์ เป็นมหาวิทยาลัย ของชาวนา คนที่จนๆ แต่ลูกเค้ามีความรู้ ก็สามารถและเข้าเรียนมหาลัยแห่งนี้ได้ ความจริง สิ่งที่เค้าชอบพูดกันว่า อย่ามองเพียงแค่ว่าค่าเทอมจะขึ้น ซึ่งก็โอเค ผมก็เข้าใจ แต่ปัญหาที่มันเกิด มันไม่ใช่จะออกหรือไม่ออกนอกระบบ ปัญหามันอยู่ที่ มหาลัยต่างๆที่เคยออกนอกระบบ ค่าเทอมแพงขึ้น ซึ่งมันก็ต้องยอมรับ โอเคมีการเรียนการสอนดีขึ้น แต่มหาลัยเกษตร นี้ จะใช้บรรทัดฐานเดียวกับมหาลัยอื่นไม่ได้ โดยเฉพาะคณะเกษตร คณะประมง หรือ วน ฯลฯ ซึ่งเป็นอาชีพส่วนใหญ่ของคนไทย แล้วคิดดูทุกวันนี้ชาวนาเป็นอย่างไร เราเห็นด้วยถ้าออกนอกระบบ แล้วการศึกษาจะดีขึ้่น แต่เราไม่เห็นด้วย ที่จะต้องขึ้นค่าเทอม ซึ่งมันเป็นตรรกะของพวกทุนนิยม ซึ่งไม่เหมาะที่จะนำมาใช้ ในศาสตร์แขนงของวิชาด้านการเกษตร

noticeแจ้งลบความคิดเห็นนี้   บันทึกการเข้า
Tags: ถอด
Guest
สาย
เรทกระทู้
« ตอบ #19 เมื่อ: 14 ก.พ. 13, 20:32 น »
ตอบโดยอ้างถึงข้อความ
 

ไม่เห็นด้วยกับการออกนอกระบบ มหาลัยที่ลูกสาวไปเรียน ออกนอกระบบแล้ว ลูกสาวเล่าว่า อาจารย์เน้นเอาใจ เฉพาะภาคพิเศษ เพราะจ่ายค่าเทอมแพงกว่าภาคปกติ เกรดได้ดีกว่า คณะที่ลูกสาวเรียนสอบได้เพราะว่ายื่นคะแนนตั้งแต่แรกคะแนนสูง รับไม่เกิน 30 คน ในครั้งที่ท 1 อาจารย์ก็อายุมากสอนตามอารมณ์ ตนเอง ความรู้เ้ดิม ๆ ไม่ไช่ดูถูก แต่เหมือนไม่ต้องหาความรู้เพิ่มฉันเก่งอยู่ตัว สอนมั่ง ไม่สอนมั่ง สุ่มเกรด ประมาณนั้น
ฟังจากลูกเล่าแล้วกลุ้ม

noticeแจ้งลบความคิดเห็นนี้   บันทึกการเข้า
Tags: ถอด
Guest
โอ๊ปป้า
เรทกระทู้
« ตอบ #20 เมื่อ: 14 ก.พ. 13, 21:31 น »
ตอบโดยอ้างถึงข้อความ
 
คิดว่าออกนอกระบบแล้วดีจิงๆหรอ ผมจบสถาบัันหนึ่งที่ออกนอกระบบไปแล้ว ซึ่งตอนทีผมเรียนอยู่ เป็นช่วงทีกำลังจะเปลี่ยนแปลงพอดี มีการต่อต้านกันอย่างเป็นวงกว้าง แต่คณะผู้บริหารงานของสถาบันไม่ให้ความสนใจ ยืนยันจะเปลี่ยนแปลงสถาบันให้ออกนอกระบบให้ได้ ถ้าถามว่าทำไม ผมก็จะบอกให้ว่ามีผลดีกับตัวพนักงานหรืออาจารย์ในสถาบันเท่านั้น แต่สำหรับนิสิตนักศึกษาไม่มีอะไรดีขึ้นเลย ผมจะยกตัวอย่าง อธิการบดีอยู่ในวาระเท่าไรก็ได้ไม่มีการเปลี่ยนแปลง มันก้จะทำให้เป็นการผูกขาดการบริหารงาน 2.ผมจะบอกให้ว่าการออกนอกระบบไม่ได้หมายความว่าค่าเทอมจะแพงขึ้นแต่เขาจะใช้วิธีเพิ่มประมาณนักศึกษาขึ้น จากรุ่นที่ผมเรียนภาคสมทบซึ่งค่าเทอมจะอยู่ประมาณ30,000บาทต่อเทอมจะมีนักศึกษาห้องนั้นประมาณ 30-35 คน แต่พอออกนอกระบบนักศึกษาภาคสมทบรับเข้ามา 65 คน แล้วผมถามว่าห้องเรียนที่ให้นักศึกษาเรียนได้ 30-35 คน แต่รับนักศึกษา65 คนจะเรียนได้ไหม พอพ้นปีแรกนักศึกษาก็จะพ้นสภาพนักศึกษาเกินครึ่ง เพราะอะไร เพราะเด็กเรียนไม่ไหวส่วนหนึ่งเพราะคุณภาพการสอบเข้าต่ำ และอีกส่วนเพราะนักศึกษาในห้องเรียนเยอะเกินไป
แล้วอีกอย่างหนึ่ง คือคุณภาพของเด็กทีจบออกมาคุณภาพต่ำลงอย่างเห็นได้ชัด ผมจบวิศวมาเดี๋ยวผมถามรุ่นน้องๆที่จบใหม่ออกมาว่า ท่ออุตสาหกรรมยาวเส้นละกี่เมตรยังตอบผมไม่ได้เลย ทั้งๆที่ก็มีเรียนอยู่
เห็นถึงประโยชน์ของการออกนอกรึยังครับ
ผมก็เข้าใจว่าคุณที่แสดงความคิดเห็นว่า นักศึกษาทำอะไรแบบนี้ไม่มีสมอง ผมก็ไม่รู้ว่าตัวคุณมีการศึกษาขนาดไหน ก็ในเมื่อเด็กพูดแต่ผู้ใหญ่ไม่ฟัง พวกเขาถึงต้องออกมาทำแบบนี้
การศึกษาเป็นเรื่องที่จะพัฒนาประเทศชาติ คนเหล่าทีจบออกมาเขาก็จะเป็นกำลังหลักในการพัฒนาประเทศชาติต่อไปในวันข้างหน้า
คุณที่ใช้ชื่อว่า "สมน้ำหน้า"ผมเข้าใจว่าคุณคงไม่เข้าใจเรื่องของการศึกษาเท่าไร คุณคงจะเข้าใจเรื่องค่าแรง300มากกว่า ถึงออกแสดงความคิดแบบนี้ บางครั้งคนเราควรใช้สมองมากกว่ากำลังอย่าแสดงความโง่ความไม่รู้มาให้คนอื่นเขาสมเพศเลย
กดไลค์ครับ
ของผมก็ออกแล้ว ได้ข่าวผู้บริหารตั้งเงินเดือนกันเองหนุกหนานกันทีเดียว ได้ข่าวไฟดับ ลิฟเสีย เป็นเดือนๆ ก็ไม่มีการซ่อมกันแล้ว ไม่มีอะไรตรวจสอบการทำงานได้ทั้งนั้น ร้องเรียนใครก็ไม่ได้เพราะอยู่นอกระบบ
ทำแบบนี้ถ้าได้ผู้บริหารดีก็ดีไป ถ้าไม่ดีก็จะกินบุญเก่าไปได้ระยะนึง แล้วจะกลายเป็นมหาลัยเกรดต่ำ ก็แค่นั้นเองครับ เราแค่รับไม่ได้กับความตกต่ำของสถาบันเรา ไม่มีอะไรจีรังยั้งยืนจริงๆ
noticeแจ้งลบความคิดเห็นนี้   บันทึกการเข้า
Tags: ถอด
Guest
gh
เรทกระทู้
« ตอบ #21 เมื่อ: 14 ก.พ. 13, 22:00 น »
ตอบโดยอ้างถึงข้อความ
 

ไปเรียน ราม หรือ มสธ ดีกว่าไหม q*069

noticeแจ้งลบความคิดเห็นนี้   บันทึกการเข้า
Tags: ถอด
Guest
ชาวเหนือ
เรทกระทู้
« ตอบ #22 เมื่อ: 17 ก.พ. 13, 10:24 น »
ตอบโดยอ้างถึงข้อความ
 
คำว่าออกนอกระบบ เกิดขึ้นตั้งแต่ ยุคทักษิน 1 เช่น

เอา ปตท ออกนอกระบบ เข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์ อ้างว่าให้โอกาศ ประชาชน ได้เข้าถือหุ้น แต่แท้ที่จริงแล้วหุ้นส่วนใหญ่อยู่ในมือของตระกูล ชินวัตร และนักการเมืองใหญ่ๆทั้งนั้น ความรวยก็ตกอยู่ในมือของคนรวยๆเท่านั้น คนจน ชาวบ้านที่ไม่รู้เรื่องเกี่ยวกับการซื้อขายหุ้น ก็รับภาระการขึ้นราคาน้ำมันไปเรื่อยๆ ทั้งๆที่ประเทศไทยสามารถผลิตน้ำมันได้มากมายแต่ผลิตเพื่อส่งขายออกนอกประเทศ และซื้อกลับมาขายให้คนไทยในราคาที่สูงขึ้นแล้วอ้างอิงราคาตลาดโลก หุ้นที่ขายดีที่สุดตอนนี้ คือหุ้น ปตท แต่คนจน และชาวบ้านตาดำๆ กลับจนลงเรื่อยๆ คนรวยที่มีเงินซื้อหุ้น นักการเมืองที่ถือครองหุ้น กลับรวยมากขึ้นเรื่อยๆ

เอาโรงพยาบาลของรัฐออกนอกระบบ ให้บริหารจัดการองค์กรณ์กันเอง ลดอัตราการบรรจจุข้าราชการ จนพยาบาลออกมาประท้วง ก็เห็นๆกันอยู่ พยาบาลลลลลลทำงานหนักแต่ค่าจ้างน้อย สวัสดิการต่างๆก็ไม่เท่าเทียมกับข้าราชการที่บรรจุ

และกำลังจะเอาการไฟฟ้า ประปา เข้าสู้ตลาดหลักทรัพย์อีกโดยไม่ฟังคำทัดทานใดๆจากฝ่ายค้าน เพราะตอนนั้นเป็นระบบเผด็จการรัฐสภา พรรคการเมืองเกือบทุกพรรคถูกซื้อจากทักษิน นักการเมือง เหนือ อิสาน ยกเว้น ใต้ ที่ซื้อไม่ได้ แต่ก็มีบางคนที่ซื้อได้ เช่น ตระกูล นอมะ...

ยังดีที่ พนักงานไฟฟ้า ประปาออกมาประท้วงและลุกลามใหญ่โตจากพันธมิตรที่เข้าร่วม จนเป็นเหตุแห่งการเปลี่ยนแปลง
noticeแจ้งลบความคิดเห็นนี้   บันทึกการเข้า
Tags: ถอด
add
เรทกระทู้
« ตอบ #23 เมื่อ: 17 ก.พ. 13, 19:38 น »
ตอบโดยอ้างถึงข้อความ
 

น่าสงสารเด็กไทยครับ..

noticeแจ้งลบความคิดเห็นนี้   บันทึกการเข้า
Tags: ถอด
Guest
คนกำลังจะออกนอกระบบ
เรทกระทู้
« ตอบ #24 เมื่อ: 19 ก.พ. 13, 18:59 น »
ตอบโดยอ้างถึงข้อความ
 

อย่างที่พูดๆกันแหละ ออกนอกระบบเพื่อความรวยของผู้บริหารและอาจารย์ คุณภาพอะไรก็ไม่เคยจะดีขึ้น เห็นว่าจะออก แต่ผู้บริหารยังไม่มีปัญญาพัฒนาหลักสูตรให้ผ่านสภาวิชาชีพเลย

noticeแจ้งลบความคิดเห็นนี้   บันทึกการเข้า
Tags: ถอด
add
เรทกระทู้
« ตอบ #25 เมื่อ: 19 ก.พ. 13, 19:06 น »
ตอบโดยอ้างถึงข้อความ
 

ออกนอกระบบ คนได้ประโยชน์คือมหาวิทยาลัย น.ศ.ต้องเสียเงินเพิ่ม แล้วเราก็จะได้แต่เด็กเอาแต่ใจมาเรียน ต้องเอาใจอย่างกับเทวดา เด็กเรียนดีแต่ยากจนแทบจะหมดสิทธิ์
เน้นหาเงินเป็นหลัก ไม่ต้องสอนกันละ ทำงานวิจัย งานบริการวิชาการเยอะๆ ความรู้ส่วนตัวไม่ต้องหา ปั้นเอกสารรายงานกันทุกรอบปีการศึกษา ผักชีโรยหน้าล้วนๆ

noticeแจ้งลบความคิดเห็นนี้   บันทึกการเข้า
Tags: ถอด
Tags:  ถอด 

หน้า: 1

 
ตอบ

ชื่อ:
 
แชร์ไป Facebook ด้วย
กระทู้:
ไอค่อนข้อความ:
ตัวหนาตัวเอียงตัวขีดเส้นใต้จัดย่อหน้าชิดซ้ายจัดย่อหน้ากึ่งกลางจัดย่อหน้าชิดขวา

 
 

[เพิ่มเติม]
แนบไฟล์: (แนบไฟล์เพิ่ม)
ไฟล์ที่อนุญาต: gif, jpg, jpeg
ขนาดไฟล์สูงสุดที่อนุญาต 20000000 KB : 4 ไฟล์ : ต่อความคิดเห็น
ติดตามกระทู้นี้ : ส่งไปที่อีเมลของสมาชิกสนุก
  ส่งไปที่
พิมพ์อักษรตามภาพ:
พิมพ์ตัวอักษรที่แสดงในรูปภาพ
 
:  
  • ข้อความของคุณอยู่ในกระทู้นี้
  • กระทู้ที่ถูกใส่กุญแจ
  • กระทู้ปกติ
  • กระทู้ติดหมุด
  • กระทู้น่าสนใจ (มีผู้ตอบมากกว่า 15 ครั้ง)
  • โพลล์
  • กระทู้น่าสนใจมาก (มีผู้ตอบมากกว่า 25 ครั้ง)
         
หากท่านพบเห็นการกระทำ หรือพฤติกรรมใด ๆ ที่ไม่เหมาะสม ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสื่อมเสียแก่สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ รวมถึง การใช้ข้อความที่ไม่สุภาพ พฤติกรรมการหลอกลวง การเผยแพร่ภาพลามก อนาจาร หรือการกระทำใด ๆ ที่อาจก่อให้ผู้อื่น ได้รับความเสียหาย กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม