หน้า: 1

ชนิดกระทู้ ผู้เขียน กระทู้: จัดการปัญหาขยะล้นเมือง เริ่มวันนี้ เริ่มที่ตัวเรา  (อ่าน 84 ครั้ง)
add
เรทกระทู้
« เมื่อ: 7 ธ.ค. 13, 16:06 น »
ตอบโดยอ้างถึงข้อความ
Send E-mail

แบ่งปันกระทู้นี้ให้เพื่อนคุณอ่านไหมคะ?

ปิดปิด
 

ในปี พ.ศ. 2556 เมื่อกรุงเทพฯ เข้าสู่ประชาคมอาเซียน ผู้คนจะหลั่งไหลเข้าสู่กรุงเทพฯ มากขึ้น ส่งผลกระทบต่อปัญหาขยะที่ตามมา จากผลสำรวจพบว่า “กรุงเทพฯ เป็นแหล่งผลิตขยะมูลฝอยที่ใหญ่สุดในประเทศ” ปริมาณขยะที่คนกรุงเทพฯ ช่วยกันสร้างมีมากกว่า 3.2 ล้านตันต่อปี หรือคิดเป็นร้อยละ 24 ของปริมาณขยะมูลฝอยที่จัดเก็บได้ทั้งประเทศ
ในปี พ.ศ. 2555 พบว่ามีประชากรในกรุงเทพฯ ตามทะเบียนราษฎร์ และประชากรแฝงทั้งสิ้น จำนวน 10,477,700 คน (ผลการศึกษาของ IBIC) โดยมีปริมาณขยะที่จัดเก็บได้ในแต่ละวันเฉลี่ยอยู่ที่ 9,774.45 ตันต่อวัน (ข้อมูลงบประมาณปี 2555) หมายความว่า 1 วินาที จะมีขยะเกิดขึ้นในกรุงเทพฯ กว่า 100 กิโลกรัม และในแต่ละวัน คนกรุงเทพฯ 1 คน จะมีส่วนสร้างขยะประมาณคนละกว่า 1 กิโลกรัม หากปริมาณขยะมูลฝอยต่อคนยังเป็นเช่นนี้ต่อไป คาดว่าในปี พ.ศ. 2569 กรุงเทพมหานคร (กทม.) ต้องทำการจัดเก็บขยะมูลฝอยถึงวันละ 19,273 ตัน หรือกว่า 7,000 ล้านกิโลกรัมต่อปี
การคัดแยกขยะจึงกลายเป็นทางออกว่าควรจัดการขยะแต่ละประเภทอย่างไร ทุกวันนี้คนไทยกว่า 60 ล้านคน สร้างขยะมากถึง 15 ล้านตันต่อปี หรือ 40,000 ตันต่อวัน กทม. เล็งเห็นความสำคัญของการแปลงขยะกลับมาเป็นทรัพยากร จึงได้ริเริ่มโครงการต่างๆ เพื่อรณรงค์ให้คนกรุงเทพฯ ตระหนักถึงคุณค่าของขยะเหลือใช้ โดยที่ผ่านมา กรุงเทพมหานคร ทำการใช้ประโยชน์จากขยะ โดยแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ
1. การใช้ประโยชน์จากขยะที่เป็นแหล่งกำเนิด คือ การจัดการมูลฝอยโดยชุมชนเพื่อชุมชนน่าอยู่ กทม. จัด “โครงการจัดการมูลฝอยโดยชุมชน” (Community Base Solid Waste Management : CBM) ส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการมูลฝอยในชุมชน เพื่อตอบรับแนวคิดชุมชนน่าอยู่ ด้วยการใช้พลังชุมชนในการจัดการปัญหาต่างๆ โดยปี พ.ศ. 2552 มีชุมชนนำร่องในพื้นที่ 6 กลุ่มเขต เขตละ 2 ชุมชน รวมทั้งสิ้น 12 ชุมชน ซึ่งผลการดำเนินงานช่วยให้ปริมาณขยะในชุมชนลดลงถึงร้อยละ 39 และปี พ.ศ. 2553 มีการขยายผลไปยัง 50 สำนักงานเขต เขตละ 1 ชุมชน และปี พ.ศ. 2554 ขยายผลอีกเขตละ 5 ชุมชน รวมทั้งสิ้น 312 ชุมชน
กระบวนการสร้างการมีส่วนร่วมในชุมชน กทม. ดำเนินการโดยให้เจ้าหน้าที่เขตเข้าไปให้คำปรึกษา และแนะนำวิธีการจัดการขยะเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดี รวมถึงการสร้างอาสาสมัครและสนับสนุนให้คนในชุมชนหันมาสนใจ ให้ความร่วมมือเพื่อจัดการกับขยะชุมชน ซึ่งมีขั้นตอนสำคัญแบ่งเป็น 5 ขั้นตอน ได้แก่
ของขายได้ ทุกบ้านคัดแยกวัสดุรีไซเคิล แยกประเภทใส่กล่องกระดาษหรือถุงไว้ขาย โดยนัดร้านให้มารับซื้อในพื้นที่ หรือผู้นำจะลงหุ้นเป็นธนาคารขยะและรับซื้อเองก็ได้ การทำปุ๋ยหมัก ทุกบ้านคัดแยกขยะอินทรีย์กลับมาใช้ประโยชน์ โดยหมักทำปุ๋ยน้ำชีวภาพ หมักปุ๋ยใบไม้แห้งร่วมกับเศษอาหาร ปุ๋ยหมักทาคาคูระ หรือใช้เป็นอาหารสัตว์ ถังขยะของตนเอง ทุกบ้านจัดการถังขยะในบ้านตนเอง โดยแยกเป็น 2 ถัง ถังที่ 1 ใส่ขยะเศษอาหาร ถังที่ 2 ใส่ขยะทั่วไป ส่วนวัสดุรีไซเคิลใส่กล่องหรือถุงที่ใช้แล้ว และขยะอันตรายแยกไว้อีกถุงหนึ่ง จากนั้นนัดสำนักงานเขตให้มาเก็บขยะให้เป็นเวลา จัดเก็บแล้วก็ทำการล้างถังขยะให้สะอาด เพื่อลดกลิ่นเหม็น ถนนปลอดถัง เมื่อทุกบ้านมีถังขยะในบ้านแล้ว จึงขอมติจากชาวชุมชนให้เก็บถังริมถนนออก แล้วปรับปรุงภูมิทัศน์หน้าบ้านด้วยไม้ดอกไม้ประดับ ใช้ปุ๋ยที่ผลิตเองบำรุงรักษาต้นไม้ ช่วยให้หน้าบ้านสวยงาม ลดความถี่ในการเก็บรวบรวมขยะ เมื่อขยะลดลงและไม่มีกลิ่นเหม็น เนื่องจากคัดแยกเศษอาหารอันเป็นสาเหตุของกลิ่นเหม็นแล้ว ประกอบกับขยะเต็มถังช้าลง เนื่องจากคัดแยกไปขายและหมักทำปุ๋ยแล้ว ชาวชุมชนสามารถกำหนดวันเก็บขยะให้มีความถี่น้อยลง จากจัดเก็บทุกวัน เป็นวันเว้นวัน แล้วพัฒนาให้เป็น 3-4 วันต่อครั้งและสัปดาห์ละครั้งต่อไป
2. การใช้ประโยชน์จากขยะที่เก็บรวบรวมแล้ว เมื่อ กทม. จัดเก็บขยะจากบ้านเรือน จะนำไปรวบรวมที่โรงงานกำจัดขยะ ซี่งมีอยู่ 3 แห่ง คือ อ่อนนุช สายไหม และหนองแขม จากนั้นนำไปฝังกลบในพื้นที่อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา และอำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม เฉลี่ยวันละ 8,700 ตัน มีขยะเพียง 1,100 ตัน ที่ถูกนำเข้าโรงงานคัดแยกขยะมาใช้ประโยชน์ ซึ่งจะได้วัสดุรีไซเคิลประมาณ 100 ตันต่อวัน เศษอาหารขยะอินทรีย์ประมาณ 600 ตันต่อวัน ขยะที่ไม่ย่อยสลายประมาณ 400 ตันต่อวัน และนำไปหมัก 30 วัน แล้วนำไปเข้าเครื่องแยกปุ๋ยหมักออกจากขยะอื่นๆ ได้ปุ๋ยหมักเฉลี่ยวันละ 300 ตันต่อวัน ขยะที่ย่อยไม่ได้จะถูกนำไปทำเชื้อเพลิงในโรงปูนซีเมนต์
ส่วนสิ่งปฏิกูล (อุจจาระ) จากบ้านเรือนจะถูกส่งไปยังโรงงานกำจัดสิ่งปฏิกูล เพื่อนำไปผ่านกระบวนการ ทำให้ได้กากตะกอนจำนวนมาก กทม. ได้นำกากตะกอนเหล่านี้ไปผลิตปุ๋ยอินทรีย์ โดยผ่านกระบวนการหมักร่วมกับ เศษใบไม้ กิ่งไม้ ที่ผ่านการบดย่อยจากเครื่องจักร ปุ๋ยอินทรีย์ที่ได้นำไปใช้ในหน่วยงานราชการต่างๆ ที่ต้องการ ช่วยลดค่าใช้จ่ายการฝังกลบ และงบประมาณในการซื้อปุ๋ย ทั้งยังเป็นการนำขยะกลับมาใช้ประโยชน์สูงสุด ซึ่งได้เฉลี่ยวันละ 700 ตันต่อวัน
ในอนาคต กทม. กำลังศึกษาความเป็นไปได้ในการใช้เทคโนโลยีการนำความร้อนมาใช้ประโยชน์กำจัดขยะมูลฝอยแทนการฝังกลบที่ต้องใช้พื้นที่ขนาดใหญ่ ซึ่งก่อให้เกิดผลกระทบต่อประชาชนที่อาศัยอยู่ในบริเวณใกล้เคียง จึงมีโครงการสร้างเตาเผามูลฝอยที่สามารถนำพลังงานความร้อนมาใช้ผลิตกระแสไฟฟ้า รวมทั้งสิ่งที่เหลือจากการเผา คือ เถ้า สามารถนำไปใช้ประโยชน์ให้มากที่สุด โดยให้เหลือกากนำไปฝังกลบให้น้อยที่สุด
ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการลดปัญหาขยะล้นเมือง เริ่มที่ตัวคุณผ่านการคัดแยกขยะเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดีของกรุงเทพฯ รักกรุงเทพฯ ร่วมสร้างกรุงเทพฯ ด้วย 10 นโยบายหลัก กับ 6 มาตรการเร่งด่วนกับ ม.ร.ว. สุขุมพันธุ์ บริพัตร ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครnoticeแจ้งลบความคิดเห็นนี้   บันทึกการเข้า

กระทู้ฮอตในรอบ 7 วัน

Tags:  วันนี้ ที่ ตัวเรา เริ่ม 

หน้า: 1

 
ตอบ

ชื่อ:
 
แชร์ไป Facebook ด้วย
กระทู้:
ไอค่อนข้อความ:
ตัวหนาตัวเอียงตัวขีดเส้นใต้จัดย่อหน้าชิดซ้ายจัดย่อหน้ากึ่งกลางจัดย่อหน้าชิดขวา

 
 

[เพิ่มเติม]
แนบไฟล์: (แนบไฟล์เพิ่ม)
ไฟล์ที่อนุญาต: gif, jpg, jpeg
ขนาดไฟล์สูงสุดที่อนุญาต 20000000 KB : 4 ไฟล์ : ต่อความคิดเห็น
ติดตามกระทู้นี้ : ส่งไปที่อีเมลของสมาชิกสนุก
  ส่งไปที่
พิมพ์อักษรตามภาพ:
พิมพ์ตัวอักษรที่แสดงในรูปภาพ
 
:  
  • ข้อความของคุณอยู่ในกระทู้นี้
  • กระทู้ที่ถูกใส่กุญแจ
  • กระทู้ปกติ
  • กระทู้ติดหมุด
  • กระทู้น่าสนใจ (มีผู้ตอบมากกว่า 15 ครั้ง)
  • โพลล์
  • กระทู้น่าสนใจมาก (มีผู้ตอบมากกว่า 25 ครั้ง)
         
หากท่านพบเห็นการกระทำ หรือพฤติกรรมใด ๆ ที่ไม่เหมาะสม ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสื่อมเสียแก่สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ รวมถึง การใช้ข้อความที่ไม่สุภาพ พฤติกรรมการหลอกลวง การเผยแพร่ภาพลามก อนาจาร หรือการกระทำใด ๆ ที่อาจก่อให้ผู้อื่น ได้รับความเสียหาย กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม