หน้า: 1

ชนิดกระทู้ ผู้เขียน กระทู้: รู้จัก "กรมผู้สูงอายุ" กรมใหม่ป้ายแดง !  (อ่าน 75871 ครั้ง)
add
เรทกระทู้
« เมื่อ: 13 เม.ย. 15, 17:36 น »
ตอบโดยอ้างถึงข้อความ
Send E-mail

แบ่งปันกระทู้นี้ให้เพื่อนคุณอ่านไหมคะ?

ปิดปิด
 

ที่มา มติชนออนไลน์ http://www.matichon.co.th/news_detail.php?newsid=1428908908

เนื่องในโอกาสวันผู้สูงอายุแห่งชาติวันที่ 13 เมษายน ถือโอกาสเยี่ยมชม "กรมป้ายแดง" เปิดทำการได้เดือนกว่าๆ "กรมกิจการผู้สูงอายุ (ผส.)" ภายใต้สังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) เกิดขึ้นตาม พ.ร.บ.ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ 14) พ.ศ.2558


บ้านหลังใหญ่หลังใหม่นี้ภายในเป็นอย่างไร มีผู้พาเข้าเยี่ยมชมทุกซอกทุกมุม นางสุนทรี พัวเวส รองอธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน และรักษาราชการแทนรองอธิบดีกรม ผส. กล่าวถึงที่มา


กรมกิจการผู้สูงอายุว่า เป็นที่ทราบกันดีว่าปัจจุบันประเทศไทยก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุ ปัจจุบันเรามีประชากรสูงอายุ 9 ล้านคน และกำลังจะสูงขึ้นเรื่อยๆ โดยทางสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ คาดว่าปี 2564 สัดส่วนผู้สูงอายุของไทยจะเพิ่มมากกว่าร้อยละ 20 รัฐบาลจึงตระหนักถึงสถานการณ์สังคมผู้สูงอายุ จัดตั้งกรมผู้สูงอายุขึ้นมาเพื่อเป็นหน่วยงานระดับกรมรองรับประเด็นที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุทั้งหมด ถือเป็นหน่วยงานหลักที่แต่เดิมประเด็นเรื่องผู้สูงอายุจะเป็นระดับสำนักภายใต้กรมหนึ่งดูแลเท่านั้น


"อัตราประชากรสูงอายุของไทยเพิ่มขึ้นเร็วมาก เมื่อเทียบกับประเทศที่เป็นรัฐสวัสดิการเจริญแล้ว อย่างประเทศแถบยุโรป สแกนดิเนเวียที่มีสวัสดิการดีๆ เขาใช้เวลาร้อยปีในการก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุ แต่สังคมไทยใช้เวลาหลักสิบปี ตรงนี้ต้องย้อนกลับไป 30 ปีที่แล้ว ที่เรามีประชากรวัยแรกเกิด หรือเจเนอเรชั่นบี (พ.ศ.2489-2507 หรืออายุ 45-63 ปี) เพิ่มเร็วมาก"


บทบาทหน้าที่ของกรมนางสุนทรีกล่าวว่า เราขับเคลื่อนงานให้เป็นไปตามแผนผู้สูงอายุแห่งชาติ ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2545-2564) และ พ.ร.บ.ผู้สูงอายุ พ.ศ.2546 ที่จะระบุยุทธศาสตร์ต้องทำ มีใครรับผิดชอบเป็นเจ้าภาพบ้าง เช่น เรื่องการรักษาพยาบาล มีกระทรวงสาธารณสุขเป็นเจ้าภาพ รวมถึงหน่วยงานที่มีโรงพยาบาลในสังกัด เรื่องการประกอบอาชีพ มีกระทรวงแรงงานเป็นประธาน รวมถึงการดูแลให้ผู้สูงอายุได้รับสิทธิตามสวัสดิการขั้นพื้นฐานที่กฎหมายกำหนด ซึ่งจะเห็นว่างานด้านผู้สูงอายุต้องขับเคลื่อนไปด้วยกันหลายหน่วยงาน ไม่สามารถทำโดยลำพังได้
สุนทรี พัวเวส


"กรมนี้เป็นที่รอคอยและมุ่งหวังของผู้สูงอายุ ที่จะให้เกิดองค์กรภาครัฐที่เป็นเจ้าภาพ ในการขับเคลื่อนประเด็นและทำให้เกิดการดูแลผู้สูงอายุให้ทั่วถึงและเป็นธรรม ฉะนั้นต่อไปมีประเด็นอะไรที่เกี่ยวกับผู้สูงอายุให้มุ่งตรงมาที่เราได้เลย เราก็จะเชื่อมโยงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อขับเคลื่อนภารกิจที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับผู้สูงอายุที่มีประสิทธิภาพได้ต่อไป"
ขับเคลื่อนงานโดยใช้ชุมชนเป็นตัวตั้ง


นางสุนทรีชื่นชมรัฐบาลปัจจุบันว่าให้ความสำคัญกับการเตรียมพร้อมสังคมผู้สูงอายุ อย่างเร็วๆ นี้ที่นายยงยุทธ ยุทธวงศ์ รองนายกรัฐมนตรี มีโครงการ "รัฐ-ราษฎร์ ร่วมใจห่วงใยดูแลผู้สูงอายุ" ที่นำ 6 กระทรวงมาขับเคลื่อนงานผู้สูงอายุที่ใช้พื้นที่ชุมชนเป็นตัวตั้ง ภายใต้การส่งเสริมให้เกิดศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ เพื่อเน้นสร้างระบบการดูแลระยะยาว อย่างศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ เป็นนโยบายของ พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวง พม. โดยเริ่มในปี 2557-2558 ที่กระทรวง พม.ร่วมกับกระทรวงมหาดไทย โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) และชมรมผู้สูงอายุ จัดตั้งศูนย์ 878 แห่งในระดับอำเภอ ขณะที่อนาคตมีแผนจะขยายศูนย์แห่งนี้ให้ครอบคลุมระดับตำบล หรืออีก 7,000 กว่าแห่ง ซึ่งศูนย์เหล่านี้จะเป็นการมารวมตัวของผู้สูงอายุ ตั้งแต่การมาพบปะพูดคุยแลกเปลี่ยน ออกกำลังกาย คิดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม รวมถึงการฝึกอาชีพให้ผู้สูงอายุ เพื่อคลายเหงา และมีรายได้เสริม


"รัฐบาลและคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติให้ความสำคัญเรื่องเศรษฐกิจของผู้สูงอายุมาก มองว่าทำอย่างไรที่จะให้ผู้สูงอายุอยู่ในภาวะดูแลตัวเองได้ยาวนานที่สุด อย่างการสร้างหลักประกันด้วยการออม หรือการทำงานในผู้สูงวัย ตรงนี้จะเป็นงานอดิเรกเพื่อรับรายได้เสริม เป็นงานรับไปทำที่บ้านหรือรวมกลุ่มทำที่ศูนย์ ส่วนทางศูนย์ก็มีภารกิจในการฝึกอบรมอาชีพ ส่งเสริมให้มีการรวมกลุ่มประกอบอาชีพ อย่างบางที่ที่ประสบความสำเร็จ ทาง อปท.ก็จะประสานหาช่องทางตลาดให้"


ต่างประเทศมีกรมผู้สูงอายุหรือไม่


นางสุนทรีกล่าวว่า ต่างประเทศเขาไม่มีกรมผู้สูงอายุโดยตรง อาจรวมอยู่ในกรมผู้สูงอายุและครอบครัว อย่างประเทศญี่ปุ่นเขาให้อยู่ภายใต้กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม เพราะผู้สูงอายุของเขายิ่งใหญ่มาก ต้องใช้ระดับกระทรวงมามีบทบาท รวมถึงภาคท้องถิ่นของเขาที่เป็นหน่วยหลักมีบทบาทมากในการดูแลผู้สูงอายุ"บางคนบอกว่าทำไมเราไม่ทำอย่างญี่ปุ่น ตรงนี้ต้องดูตั้งแต่ต้นน้ำว่าเขาทำงานได้เงินมากก็ต้องเสียภาษีมากถึง 20-30 เปอร์เซ็นต์ เพื่อรอได้สวัสดิการในวัยสูงอายุ รัฐสวัสดิการเขาไม่ได้ให้เปล่า เขาได้เงินภาษีจากการทำงานของประชาชน จนถึงเวลาที่ทำงานไม่ได้แล้วหรือสูงอายุเขาก็จะได้รับเงินสวัสดิการนั้นกลับคืนมา ขณะที่เรายังไม่ได้เก็บภาษีที่สูงเพื่อนำมาจ่ายสวัสดิการอย่างนั้น แต่หากถามว่าจะมีการขึ้นเงินเบี้ยผู้สูงอายุในเร็วๆ นี้หรือไม่ ตอนนี้ยังไม่มีการพูดคุยกัน เพราะปัจจุบันก็จ่ายให้ผู้สูงอายุ 7-8 ล้านคน ใช้งบประมาณมหาศาลอยู่"
เป็นผู้สูงอายุที่มีคุณภาพได้อย่างไร


นางสุนทรีกล่าวว่า มีปัจจัย 4 หลักคือ 1.ด้านเศรษฐกิจ ต้องทำให้มีการออมตั้งแต่วัยเด็ก ด้วยการปลูกฝังวินัยการออมการเก็บออมวัยแรงงาน มีที่อยู่อาศัยมั่นคง 2.สุขภาพ ต้องปลูกฝังตั้งแต่เด็กเรื่องการดูแลสุขภาพ พอมาวัยแรงงานก็ไม่ใช้ชีวิตให้มีความเสี่ยงที่จะเกิดโรคภัยที่เกิดจากพฤติกรรมทั้งหลาย เพราะหากเป็นผู้สูงอายุที่สุขภาพอ่อนแอ เงินที่เก็บมาทั้งชีวิตก็ไม่พอใช้ ต้องมาจ่ายเพื่อการรักษาสุขภาพ 3.สังคม ต้องเข้าสังคมบ้าง และ 4.สภาพแวดล้อมทั้งในบ้านและชุมชน ต้องมีบ้านที่ปลอดภัย สภาพแวดล้อมรองรับเป็นบ้านที่มีสิ่งอำนวยความสะดวกวัยสูงอายุ เช่น พื้นไม่ลื่น มีราวจับในห้องน้ำ แสงสว่างเพียงพอ รวมถึงสภาพแวดล้อมในชุมชนก็สำคัญ แต่ให้เป็นหน้าที่ของท้องถิ่นที่ต้องสร้างระบบสาธารณูปโภคให้รองรับ


"จะเห็นว่าการทำงานด้านผู้สูงอายุมีหลายองค์ประกอบ จะสำคัญมากก่อนวัยผู้สูงอายุ ฉะนั้นนับตั้งแต่วัยเด็กก็ควรปลูกฝังความกตัญญูรู้คุณ ทุนทางสังคมที่เราต้องให้ความสำคัญต่อผู้ใหญ่ เป็นเรื่องที่ดีมากที่เราต้องรักษาตรงนี้ไว้โดยการปลูกฝังให้เห็นความสำคัญการเคารพนับถือไม่ทอดทิ้งพ่อแม่ ปู่ย่า ตายาย ซึ่งจะติดไปจนโต กระทั่งไปมีครอบครัวเขาก็ไม่ทอดทิ้งพ่อแม่ ขณะที่วัยทำงานหากคุณอยากรู้ว่าจะสามารถเป็นผู้สูงอายุที่มีคุณภาพได้หรือไม่ ให้ดูตั้งแต่บัดนี้ตามสิ่งที่บอกไปข้างต้น" นางสุนทรีกล่าวทิ้งท้ายnoticeแจ้งลบความคิดเห็นนี้   บันทึกการเข้า

กระทู้ฮอตในรอบ 7 วัน

Tags:
Tags:  

หน้า: 1

 
ตอบ

ชื่อ:
 
แชร์ไป Facebook ด้วย
กระทู้:
ไอค่อนข้อความ:
ตัวหนาตัวเอียงตัวขีดเส้นใต้จัดย่อหน้าชิดซ้ายจัดย่อหน้ากึ่งกลางจัดย่อหน้าชิดขวา

 
 

[เพิ่มเติม]
แนบไฟล์: (แนบไฟล์เพิ่ม)
ไฟล์ที่อนุญาต: gif, jpg, jpeg
ขนาดไฟล์สูงสุดที่อนุญาต 20000000 KB : 4 ไฟล์ : ต่อความคิดเห็น
ติดตามกระทู้นี้ : ส่งไปที่อีเมลของสมาชิกสนุก
  ส่งไปที่
พิมพ์อักษรตามภาพ:
พิมพ์ตัวอักษรที่แสดงในรูปภาพ
 
:  
  • ข้อความของคุณอยู่ในกระทู้นี้
  • กระทู้ที่ถูกใส่กุญแจ
  • กระทู้ปกติ
  • กระทู้ติดหมุด
  • กระทู้น่าสนใจ (มีผู้ตอบมากกว่า 15 ครั้ง)
  • โพลล์
  • กระทู้น่าสนใจมาก (มีผู้ตอบมากกว่า 25 ครั้ง)
         
หากท่านพบเห็นการกระทำ หรือพฤติกรรมใด ๆ ที่ไม่เหมาะสม ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสื่อมเสียแก่สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ รวมถึง การใช้ข้อความที่ไม่สุภาพ พฤติกรรมการหลอกลวง การเผยแพร่ภาพลามก อนาจาร หรือการกระทำใด ๆ ที่อาจก่อให้ผู้อื่น ได้รับความเสียหาย กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม