หน้า: 1

ชนิดกระทู้ ผู้เขียน กระทู้: กองทัพบกไทยเตรียมพร้อม เจ้าภาพการประชุมผบ.ทบ. ACAMM ครั้งที่ 16 กระชับความสัมพัน  (อ่าน 30 ครั้ง)
add
เรทกระทู้
« เมื่อ: 24 พ.ย. 15, 10:37 น »
ตอบโดยอ้างถึงข้อความ
Send E-mail

แบ่งปันกระทู้นี้ให้เพื่อนคุณอ่านไหมคะ?

ปิดปิด
 

นับเป็นเวลา 16 ปีเต็มแล้ว กับความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นของกองทัพบกในกลุ่มประเทศอาเซียน อันประกอบด้วย ไทย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ มาเลเซีย อินโดนีเซีย บรูไน เวียดนาม กัมพูชา ลาว และเมียนมาร์ ผ่านการประชุมผู้บัญชาการทหารบกอาเซียน 10 ประเทศ ที่จัดขึ้นประจำทุกปี โดยมีการหมุนเวียนกันเป็นเจ้าภาพ

เวทีนี้เปิดให้ผู้นำกองทัพบกของแต่ละประเทศได้มาพบปะหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับสถานการณ์ของภูมิภาค และของโลกในปัจจุบัน พร้อมทั้งร่วมหาแนวทางแก้ไขปัญหาและพัฒนาภูมิภาค ควบคู่ไปกับการร่วมกิจกรรมการแข่งขันยิงปืนทางยุทธวิธีกองทัพบกกลุ่มประเทศอาเซีย ที่มุ่งหวังเพิ่มศักยภาพ พัฒนาฝีมือ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ ตลอดจนการมีน้ำใจนักกีฬา

การประชุมผู้บัญชาการทหารบกกลุ่มประเทศอาเซียน (ASEAN Chiefs of Army Multilateral Meeting : ACAMM) เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นคู่ขนานไปกับการทดสอบยิงปืนทางยุทธวิธีกองทัพบกกลุ่มประเทศอาเซียน (ASEAN Armies Rifle Meet : AARM) โดยจัดให้มีขึ้นครั้งแรก เมื่อ พ.ศ.2543 ด้วยความริเริ่มของกองทัพบก เมื่อครั้ง พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ เป็นผู้บัญชาการ ทหารบก โดยมีแนวคิดว่า ในโอกาสที่ผู้นำกองทัพบกกลุ่มประเทศอาเซียน 10 ประเทศ ได้มาพบกัน เพื่อร่วมพิธีปิดการทดสอบยิงปืนทางยุทธวิธีฯ ซึ่งโอกาสเช่นนี้หาได้ไม่ง่ายนัก จึงเห็นว่าน่าจะมีกิจกรรมที่เป็นประโยชน์และสร้างสรรค์ระหว่างกัน ที่นอกเหนือไปจากพบปะกันตามพิธีทางการทูต ซึ่งแต่เดิมเป็นการประชุมระดับทวิภาคีเท่านั้น กองทัพบกจึงได้เสนอและจัดการประชุมระดับพหุภาคีขึ้น ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากทุกประเทศ และได้ยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา ทั้งนี้การประชุมฯ ได้มีการจัดอย่างต่อเนื่องมาแล้ว 15 ครั้ง ครั้งล่าสุดเมื่อ พ.ศ.2557 ได้จัดขึ้นที่ประเทศเวียดนาม

ในปีนี้ กองทัพบกจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมผู้บัญชาการทหารบกกลุ่มประเทศอาเซียน ครั้งที่ 16 ระหว่างวันที่ 22-26 พฤศจิกายน 2558 โดยมีกิจกรรมหลัก ได้แก่ การประชุมผู้บัญชาการทหารบกกลุ่มประเทศอาเซียน ในวันที่ 22-23 พฤศจิกายน 2558 ณ โรงแรมสยามเคมปินสกี้ กรุงเทพฯ ในหัวข้อการประชุม คือ “ความพร้อมของกองทัพบกกลุ่มประเทศอาเซียน เพื่อตอบสนองต่อความท้าทาย ในอีก 5 ปี ข้างหน้า” (The Readiness of ASEAN Armies in Response to the Challenges in the Next 5 Years.) การเข้าเยี่ยมคำนับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2558 และร่วมพิธีปิดการทดสอบยิงปืนทางยุทธวิธีกองทัพบกกลุ่มประเทศอาเซียน ครั้งที่ 24 ในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2558 ณ ศูนย์การทหารราบ ค่ายธนะรัชต์ อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

นอกจากกิจกรรมหลักของการประชุมผู้บัญชาการทหารบกกลุ่มประเทศอาเซียนแล้ว เพื่อให้มีความร่วมมือและแลกเปลี่ยนในทุกระดับ กองทัพบกยังจัดให้มีกิจกรรมคู่ขนาน ในการจัดการประชุมแลกเปลี่ยนประสบการณ์นายทหารชั้นประทวนกลุ่มประเทศอาเซียน (ASEAN Sergeant Major Annual Meeting : ASMAM) ซึ่งมีการจัดต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 5ในหัวข้อเรื่อง “การแลกเปลี่ยนความรู้และความชำนาญของนายทหารประทวนต่อการเสริมสร้างบทบาทและความรับผิดชอบของกลุ่มประเทศอาเซียน”

ขณะเดียวกันผู้บัญชาการทหารบกกลุ่มประเทศอาเซียนมีกำหนดจะเข้าเยี่ยมคารวะ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม พร้อมเยี่ยมชมโรงเรียนเสนาธิการทหารกองทัพบก ตลอดจนรับชมการแสดงเครื่องมือและยุทโธปกรณ์ในการบรรเทาสาธารณภัย ก่อนจะเยี่ยมชมพระบรมมหาราชวัง

นอกจากนี้ ผู้บัญชาการทหารบกกลุ่มประเทศอาเซียนจะเข้าร่วมการแข่งขันยิงปืนทางยุทธวิธีกองทัพบกกลุ่มประเทศอาเซียนครั้งที่ 25 (ASEAN Armies Rifle Meet : AARM2015) ในปืนพกประเภทชาย ณ ศูนย์การทหารราบ อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ ก่อนจะร่วมมอบรางวัลให้แก่นักแข่งขันยิงปืนที่ชนะเลิศ โดยการแข่งขันยิงปืนดังกล่าวเริ่มตั้งแต่วันที่ 7-28 พฤศจิกายน โดยกำหนดให้แต่ละชาติส่งนักยิงปืนและใช้อาวุธที่ประจำการในกองทัพบกของตนมาร่วมการแข่งขันทั้งประเภทเดี่ยวและประเภททีม อาทิ การแข่งขันยิงปืนพกประจำกายหญิงและชาย การแข่งขันยิงปืนเล็กสั้น การแข่งขันยิงปืนเล็กยาว การแข่งขันยิงปืนกล

การประชุมผู้บัญชาการทหารบกกลุ่มประเทศอาเซียน ถือเป็นภารกิจที่สำคัญที่สุดภารกิจหนึ่ง ตามแผนแม่บทด้านการต่างประเทศของกองทัพบก และวิสัยทัศน์กองทัพบกปี พ.ศ.2565 คือ “เป็นกองทัพบกที่มีความพร้อม มีศักยภาพ และทันสมัย ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้” โดยเฉพาะในเรื่องการเตรียมพร้อมสำหรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี ๒๕๕๘ เพื่อกระชับความสัมพันธ์อันดี เสริมสร้างความเข้าใจและความไว้เนื้อเชื่อใจ ผ่านการขยายความร่วมมือที่มีอยู่กับกองทัพในกลุ่มประเทศอาเซียน อันจะเป็นการนำไปสู่การเข้าสู่ประชาคมอาเซียนอย่างเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น อีกทั้งการรับหน้าที่เป็นเจ้าภาพของกองทัพบกไทยในการจัดประชุมผู้บัญชาการกลุ่มประเทศอาเซียนในครั้งนี้ ยังถือเป็นการยกระดับสถานะของกองทัพบกไทย ซึ่งถือเป็นผู้ริเริ่มการประชุมระดับพหุภาคีนี้ ให้เดินหน้าไปสู่ก้าวสำคัญในการเปิดหน้าประวัติศาสตร์ใหม่ของความร่วมมือด้านการเมืองและความมั่นคงในยุคเข้าสู่ประชาคมอาเซียน อันจะพัฒนาไปสู่การเป็นกองทัพชั้นนำในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ต่อไป

ดูข้อมูลเพิ่มเติมการประชุมผ.ทบ.อาเซียน ได้ที่ เว็บไซต์ ACAMM2015noticeแจ้งลบความคิดเห็นนี้   บันทึกการเข้า

กระทู้ฮอตในรอบ 7 วัน

Tags:
Tags:  

หน้า: 1

 
ตอบ

ชื่อ:
 
แชร์ไป Facebook ด้วย
กระทู้:
ไอค่อนข้อความ:
ตัวหนาตัวเอียงตัวขีดเส้นใต้จัดย่อหน้าชิดซ้ายจัดย่อหน้ากึ่งกลางจัดย่อหน้าชิดขวา

 
 

[เพิ่มเติม]
แนบไฟล์: (แนบไฟล์เพิ่ม)
ไฟล์ที่อนุญาต: gif, jpg, jpeg
ขนาดไฟล์สูงสุดที่อนุญาต 20000000 KB : 4 ไฟล์ : ต่อความคิดเห็น
ติดตามกระทู้นี้ : ส่งไปที่อีเมลของสมาชิกสนุก
  ส่งไปที่
พิมพ์อักษรตามภาพ:
พิมพ์ตัวอักษรที่แสดงในรูปภาพ
 
:  
  • ข้อความของคุณอยู่ในกระทู้นี้
  • กระทู้ที่ถูกใส่กุญแจ
  • กระทู้ปกติ
  • กระทู้ติดหมุด
  • กระทู้น่าสนใจ (มีผู้ตอบมากกว่า 15 ครั้ง)
  • โพลล์
  • กระทู้น่าสนใจมาก (มีผู้ตอบมากกว่า 25 ครั้ง)
         
หากท่านพบเห็นการกระทำ หรือพฤติกรรมใด ๆ ที่ไม่เหมาะสม ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสื่อมเสียแก่สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ รวมถึง การใช้ข้อความที่ไม่สุภาพ พฤติกรรมการหลอกลวง การเผยแพร่ภาพลามก อนาจาร หรือการกระทำใด ๆ ที่อาจก่อให้ผู้อื่น ได้รับความเสียหาย กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม