หน้า: 1

ชนิดกระทู้ ผู้เขียน กระทู้: AISมอบลานสุขภาพพร้อมเครื่องออกกำลังกายให้รพ.สต.ชมพู ที่มา - http://www.phitsanu  (อ่าน 83 ครั้ง)
add
เรทกระทู้
« เมื่อ: 7 มี.ค. 17, 20:43 น »
ตอบโดยอ้างถึงข้อความ
Send E-mail

แบ่งปันกระทู้นี้ให้เพื่อนคุณอ่านไหมคะ?

ปิดปิด
 

เอไอเอส ร่วมกับ รพ.สต. ชมพู ดูแลสุขภาพของคนในชุมชน 9 หมู่บ้าน 8,464 คน พร้อมส่งเสริมให้ออกกำลังกายอย่างต่อเนื่อง เพื่อห่างไกลโรคและลดความเสี่ยงโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ด้วยการจัดสร้างเครื่องออกกำลังกายพร้อมลานเดินนวดเท้า นับเป็นลานสุขภาพแห่งที่ 8 โดยรณรงค์และให้เครือข่าย อสม.เป็นต้นแบบของการนำร่องเพื่อกระตุ้นคนในชุมชนหันมาออกกำลังกายอย่างต่อเนื่องและจริงจัง พร้อมติดตามผลความก้าวหน้าของกลุ่มต้นแบบและสุขภาพคนในชุมชนทุก 3 เดือน

​นางวิไล เคียงประดู่ ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการอาวุโส ส่วนงานประชาสัมพันธ์เอไอเอส บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือเอไอเอส กล่าวว่า “เอไอเอส ในฐานะผู้ให้บริการเทคโนโลยีสื่อสารยุคดิจิทัล และก้าวสู่การเป็นผู้ให้บริการ “Digital Life Service Provider” โดยนอกเหนือจากมีภารกิจในการขยายเครือข่ายให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ทั่วประเทศ เพื่อให้คนไทยทุกคนสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีการสื่อสารได้อย่างเท่าเทียมกันแล้ว เรายังใส่ใจและดูแลสังคม โดยเฉพาะชุมชนต่างๆที่เรามีสถานีฐานติดตั้งอยู่ เพื่อการอยู่ร่วมกันได้อย่างยั่งยืนมาโดยตลอด โดยเฉพาะอย่างยิ่งโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) นับเป็นหน่วยพยาบาลระดับต้นที่อยู่ในพื้นที่ชุมชน และเป็นศูนย์กลางในการดูแลส่งเสริมสุขภาพของคนในชุมชนผ่านเครือข่ายอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ที่เข้มแข็ง

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) ชมพู แห่งนี้ อยู่ใกล้กับสถานีฐานบ้านซำรังของเอไอเอส และ ด้วยภารกิจที่ต้องดูแลสุขภาพของคนในชุมชนจำนวน 9 หมู่บ้าน รวม 8,464 คน ให้มีความรู้ความเข้าใจและปฏิบัติตนให้ห่างไกลจากโรค โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง เช่น โรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน โรคอ้วนลงพุง โรคหลอดเลือดสมองและหัวใจ โรคถุงลมโป่งพอง โรคมะเร็ง เป็นต้น ซึ่งปัจจุบันในทุกชุมชน จะมีจำนวนผู้ป่วยและกลุ่มเสี่ยงที่จะเป็นโรคดังกล่าวมากขึ้นเรื่อยๆ โดยสาเหตุส่วนใหญ่มาจากการรับประทานอาหารมัน ที่มีรสเค็มจัด หวานจัด การขาดการออกกำลังกายอย่างถูกวิธีและต่อเนื่อง รวมถึงความเครียดจากการทำงานหรือการดำเนินชีวิตประจำวัน

​เอไอเอส จึงได้ร่วมกับ รพ.สต.ชมพู ในการดูแลสุขภาพของคนในชุมชนให้แข็งแรง และลดความเสี่ยงต่อการเป็นโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ด้วยการจัดสร้างลานสุขภาพเอไอเอส ซึ่งลานสุขภาพแห่งนี้นับเป็นแห่งที่ 8 โดยมีเครื่องออกกำลังกายชนิดต่างๆและลานเดินนวดเท้า พร้อมคู่มือแนะนำวิธีการใช้งานอย่างถูกต้อง มอบให้แก่แพทย์ เจ้าหน้าที่ รพ.สต.และ อสม.ในการดูแลสุขภาพของคนในชุมชนในระยะยาว ตลอดจนมีกิจกรรมกระตุ้นการออกกำลังกายอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งร่วมกันทำการติดตามและประเมินผลความก้าวหน้าของกลุ่มผู้ป่วยและกลุ่มเสี่ยงเป็นประจำ ทุก 3 เดือน โดยมีความมุ่งหวังให้คนในชุมชนมีสุขภาพแข็งแรง มีภูมิคุ้มกันโรคและลดความเสี่ยงในการเกิดโรคภัยไข้เจ็บต่างๆ โดยเฉพาะโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ทั้งนี้เพื่อสร้างให้ทุกคนในชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีและชุมชนมีความเข้มแข็งได้อย่างยั่งยืน” นางวิไล เคียงประดู่ กล่าว

​นางเพ็ญศรี พันธุรี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) ชมพู อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก กล่าวว่า “รพ.สต.ชมพู มี อสม.จำนวน 177 คน เป็นเครือข่ายในการลงพื้นที่ทำกิจกรรมด้านสุขภาพร่วมกับชุมชน 9 หมู่บ้าน ประชากร 8,464 คน ซึ่งจากการสำรวจสถิติภาวะสุขภาพของคนในชุมชนจากการคัดกรองสุขภาพของกลุ่มประชากรอายุ 35 ปี ขึ้นไป พบว่า โรคที่มีกลุ่มผู้ป่วยเป็นมากที่สุดและมีความเสี่ยงมากที่สุดซึ่งมีแนวโน้มมากขึ้นเรื่อยๆ คือ โรคความดันโลหิตสูง และโรคเบาหวาน ตามลำดับ โดยปัจจุบัน มีกลุ่มผู้ป่วยความดันโลหิตสูง 388 คน กลุ่มผู้ป่วยโรคเบาหวาน 123 คน นอกจากนี้กลุ่มที่เสี่ยงต่อการเป็นโรคความดันโลหิตสูง มีจำนวน 1,144 คน กลุ่มเสี่ยงต่อการเป็นโรคเบาหวาน มีจำนวน 172 คน ซึ่งในทุกปีเราพบว่าจะมีกลุ่มเสี่ยงเพิ่มขึ้นประมาณ 5%

โดยทาง รพ.สต.และ อสม.มีการติดตามดูแลผู้ป่วยและกลุ่มเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง เช่น มีการจัดคลินิกเบาหวานเป็นประจำทุกวันพุธที่ 3 และ 4 ของเดือน พร้อมการจัดอบรมโดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญให้ความรู้ในการดูแลสุขภาพเรื่อง 3 อ. 2 ส. คือ อาหาร ออกกำลังกาย อารมณ์ งดสูบบุหรี่ และงดสุรา เพื่อลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรค และการปฏิบัติตัวที่ถูกต้อง รวมถึงยังมีกิจกรรมที่หลากหลาย อาทิ กิจกรรมรำวงย้อนยุค โครงการ อสม.บัดดี้ จับคู่ระหว่างผู้ป่วยกับอสม.เพื่อดูแลและติดตามสุขภาพอย่างใกล้ชิดอีกด้วย

​“สำหรับลานสุขภาพชุมชนและเครื่องออกกำลังกาย ที่ทางเอไอเอสมาจัดสร้างให้ไว้ ณ ที่ รพ.สต.ชมพู นับเป็นประโยชน์มากที่จะเป็นเครื่องมือเพิ่มเติมที่จะใช้ในการส่งเสริมให้คนในชุมชนสามารถดูแลตนเองได้อย่างถูกวิธีและครบถ้วนในเชิงปฏิบัติ เพราะนอกจากมีความรู้ความเข้าใจแล้ว การปฏิบัติอย่างต่อเนื่องเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง โดยเฉพาะการออกกำลังกายนั้นต้องทำเป็นประจำ และเลือกปฏิบัติให้เหมาะสมกับกลุ่มผู้ป่วยและกลุ่มเสี่ยง โดยทางแพทย์และเจ้าหน้าที่ รพ.สต. รวมทั้ง อสม.จะช่วยแนะนำวิธีการใช้เครื่องออกกำลังกายพร้อมทั้งส่งเสริมให้เกิดการออกกำลังกายอย่างต่อเนื่อง โดยจะเริ่มจากกลุ่มอสม. เป็นกลุ่มแรก เพื่อประเมินผลสุขภาพของอสม. ซึ่งถือเป็นกลุ่มที่สำคัญที่จะเป็นแบบอย่างที่ดีของการมีสุขภาพที่ดี โดยจะมีการจดบันทึกการออกกำลังกายของ อสม. การตรวจเช็คน้ำหนัก การวัดรอบเอว การตรวจสอบประวัติการเจ็บป่วย เพื่อประเมินผลสุขภาพของ อสม. อย่างต่อเนื่อง หลังจากนั้นจะดำเนินการต่อกับกลุ่มชาวบ้านโดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงด้วยวิธีการเดียวกันทั้งในระยะสั้นและระยะยาว เพื่อประเมินภาพรวมคนกลุ่มเสี่ยงว่ามีจำนวนที่ลดลงมากน้อยเพียงใด ” นางเพ็ญศรี พันธุรี กล่าว

นายธรรมรัตน์ เพชรี สาธารณสุขอำเภอเนินมะปราง กล่าวว่า “ลานสุขภาพ เอไอเอส” จะเป็นเครื่องมือของ รพ.สต.ชมพู ในการส่งเสริมให้ประชากรกลุ่มผู้ป่วย และกลุ่มเสี่ยงต่อการเป็นโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ให้หันมาใส่ใจสุขภาพและให้ความสำคัญในการออกกำลังกายอย่างต่อเนื่องเป็นประจำ เพื่อป้องกันโรคและภาวะแทรกซ้อนที่จะเกิดขึ้น และสามารถติดตามผลจากการใช้ลานสุขภาพในการวัดผลด้านสุขภาพของกลุ่มเสี่ยงและกลุ่มป่วยได้อย่างใกล้ชิด ซึ่งผมเชื่อมั่นว่า ลานสุขภาพเอไอเอสแห่งนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของ รพ.สต.ชมพูเพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการส่งเสริมสุขภาพที่ดีของชาวบ้านให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมอย่างแท้จริง” คุณธรรมรัตน์ เพชรี กล่าว

ที่มา - http://www.phitsanulokhotnews.com/2015/12/09/77856

noticeแจ้งลบความคิดเห็นนี้   บันทึกการเข้า
Tags:  เอไอเอส รพ.สต. ลานสุขภาพ 

หน้า: 1

 
ตอบ

ชื่อ:
 
แชร์ไป Facebook ด้วย
กระทู้:
ไอค่อนข้อความ:
ตัวหนาตัวเอียงตัวขีดเส้นใต้จัดย่อหน้าชิดซ้ายจัดย่อหน้ากึ่งกลางจัดย่อหน้าชิดขวา

 
 

[เพิ่มเติม]
แนบไฟล์: (แนบไฟล์เพิ่ม)
ไฟล์ที่อนุญาต: gif, jpg, jpeg
ขนาดไฟล์สูงสุดที่อนุญาต 20000000 KB : 4 ไฟล์ : ต่อความคิดเห็น
ติดตามกระทู้นี้ : ส่งไปที่อีเมลของสมาชิกสนุก
  ส่งไปที่
พิมพ์อักษรตามภาพ:
พิมพ์ตัวอักษรที่แสดงในรูปภาพ
 
:  
  • ข้อความของคุณอยู่ในกระทู้นี้
  • กระทู้ที่ถูกใส่กุญแจ
  • กระทู้ปกติ
  • กระทู้ติดหมุด
  • กระทู้น่าสนใจ (มีผู้ตอบมากกว่า 15 ครั้ง)
  • โพลล์
  • กระทู้น่าสนใจมาก (มีผู้ตอบมากกว่า 25 ครั้ง)
         
หากท่านพบเห็นการกระทำ หรือพฤติกรรมใด ๆ ที่ไม่เหมาะสม ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสื่อมเสียแก่สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ รวมถึง การใช้ข้อความที่ไม่สุภาพ พฤติกรรมการหลอกลวง การเผยแพร่ภาพลามก อนาจาร หรือการกระทำใด ๆ ที่อาจก่อให้ผู้อื่น ได้รับความเสียหาย กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม