หน้า: 1

ชนิดกระทู้ ผู้เขียน กระทู้: รพ.สต.งอบ – ม่วงตึ๊ด จ.น่าน คว้ารางวัลในการประกวดแอปฯ อสม.ออนไลน์  (อ่าน 12 ครั้ง)
add
เรทกระทู้
« เมื่อ: 10 ก.พ. 18, 19:50 น »
ตอบโดยอ้างถึงข้อความ
Send E-mail

แบ่งปันกระทู้นี้ให้เพื่อนคุณอ่านไหมคะ?

ปิดปิด
 

รพ.สต.งอบ และ รพ.สต.ม่วงตื๊ด จังหวัดน่าน รับรางวัลดีเด่นระดับประเทศ และรางวัลชื่นชมในความมุ่งมั่นก้าวสู่ อสม. 4.0 ใน “โครงการประกวดการใช้งานแอปพลิเคชัน อสม.ออนไลน์” ซึ่งกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกันจัดขึ้น เพื่อส่งเสริมให้ รพ.สต. และ อสม. นำเทคโนโลยีดิจิทัลไปบูรณาการในการทำงานสาธารณสุขชุมชนเพื่อสอดคล้องกับนโยบายภาครัฐที่ขับเคลื่อนประเทศก้าวสู่ไทยแลนด์ 4.0 อันส่งผลให้เกิดการยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีของคนไทยอย่างยั่งยืน


นายวันชัย ฉันทพัชนี ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ ส่วนงานปฏิบัติการด้านเทคนิค – ภาคเหนือ บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส หรือเอไอเอส กล่าวว่า จากความร่วมมือของภาครัฐ และเอกชนโดยกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) กระทรวงสาธารณสุข และ เอไอเอส ที่สนับสนุนการนำเทคโนโลยีดิจิทัลเข้าไปส่งเสริมการทำงานด้านสาธารณสุขชุมชน โดยได้จัดโครงการ “ประกวดการใช้งานแอปพลิเคชัน อสม.ออนไลน์” เมื่อปลายปีที่ผ่านมา เพื่อส่งเสริมให้หน่วยบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิ และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) มีความรู้ ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการทำงานสาธารณสุข และการดูแลสุขภาพของคนในชุมชน ซึ่งจะช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนทั่วประเทศ ซึ่งโครงการฯดังกล่าวสอดคล้องกับการขับเคลื่อนประเทศไปสู่ไทยแลนด์ 4.0 ในการนำเทคโนโลยีดิจิทัลเข้าไปส่งเสริมศักยภาพในทุกภาคส่วนของประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านสาธารณสุข เพราะการที่ประชาชนมีสุขภาพที่ดีจะเป็นปัจจัยสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศเอไอเอสจึงมุ่งขยายเครือข่ายให้ครอบคลุมทั่วประเทศ เช่นเดียวกับภาคเหนือที่มีการขยายเครือข่ายครอบคลุมพื้นที่ 18 จังหวัด และมีแผนขยายเครือข่ายเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพื่อรองรับการนำเทคโนโลยีดิจิทัลเข้าไปส่งเสริมการทำงานด้านสาธารณสุข ผ่าน “แอปพลิเคชัน อสม.ออนไลน์” ซึ่งเป็นเครือข่ายสังคมออนไลน์เฉพาะกลุ่มงานสาธารณสุข เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการด้านการรักษาพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค และฟื้นฟูสภาพได้อย่างเท่าเทียมกันในทุกพื้นที่

ทั้งนี้มีหน่วยสุขภาพระดับปฐมภูมิ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล(รพ.สต.) และ อสม. ที่ได้รับรางวัลทั้งหมดจำนวน 86 แห่งทั่วประเทศ แบ่งเป็นผู้รับรางวัลดีเด่นระดับประเทศ 10 รางวัล รางวัลดีเด่นระดับจังหวัด 37 รางวัล และรางวัลชื่นชมในความมุ่งมั่นก้าวสู่ อสม.4.0 จำนวน 39 รางวัล โดยมี รพ.สต. และชมรม อสม. จากจังหวัดน่าน ผ่านคัดเลือกได้รับรางวัลจำนวน 2 แห่ง คือ 1.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลงอบ อำเภอทุ่งช้าง รับรางวัลดีเด่นระดับจังหวัด ได้รับเงินรางวัลมูลค่า 40,000 บาท และ 2.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลม่วงตึ๊ด อำเภอภูเพียง รับรางวัลชื่นชมในความมุ่งมั่นก้าวสู่ อสม. 4.0 ได้รับเงินรางวัลมูลค่า 10,000 บาท

สำหรับเงินรางวัลดังกล่าวเป็นเพียงส่วนหนึ่งในวัตถุประสงค์ของโครงการฯเท่านั้น แต่สิ่งสำคัญคือการสร้างขวัญ และกำลังใจในการทำงานให้กับพี่ๆน้องๆ อสม. โดยทางเอไอเอสสนับสนุนเงินรางวัลให้แก่ “ชมรมอาสาสมัครสาธารณสุข” เพื่อให้ชมรมฯนำไปใช้ในการส่งเสริมการทำงานของ อสม. และการจัดบริการด้านสาธารณสุขมูลฐาน ที่สำคัญเอไอเอสมุ่งหวังให้หน่วยบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิ, รพ.สต. และ อสม. นำแอปพลิเคชัน อสม.ออนไลน์ ไปใช้ในการทำงานสาธารณสุขชุมชนอย่างกว้างขวางมากขึ้น เพื่อส่งเสริมศักยภาพในการทำงานสาธารณสุขให้มีประสิทธิภาพและก้าวสู่ อสม.4.0 ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายภาครัฐที่ขับเคลื่อนประเทศไปสู่ไทยแลนด์ 4.0 ต่อไป

อย่างไรก็ดี แอปพลิเคชัน อสม. ออนไลน์ ถือเป็นนวัตกรรมที่พัฒนาขึ้นมาเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ใช้งาน ทุกเพศ ทุกวัย และกระจายสู่พื้นที่ต่างๆอย่างเสมอภาค ซึ่งรับรองจากการได้รับรางวัลชนะเลิศด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่ส่งเสริมกระบวนการทำงาน การเรียนรู้และสุขภาพ ประจำปี 2017 (WSIS 2017 Prizes Winner)จากสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ และองค์การสหประชาชาติ เอไอเอสจึงมุ่งมั่นให้หน่วยบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิ และ อสม. ทั่วประเทศนำแอปพลิเคชัน อสม.ออนไลน์ ไปช่วยในการทำงานสาธารณสุขอย่างกว้างขวางต่อไป

นายธวัช สิทธิยศ สาธารณสุขอำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน กล่าวว่า จากนโยบายรัฐบาลในการขับเคลื่อนประเทศไปสู่ไทยแลนด์ 4.0 ด้วยการนำเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาเพิ่มศักยภาพในทุกภาคส่วนของประเทศ รวมถึงกระทรวงสาธารณสุขที่สนับสนุนการนำเอาเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาช่วยในการทำงานสาธารณสุข โดย แอปพลิเคชัน อสม.ออนไลน์ จากเอไอเอส ถือเป็นอีกหนึ่งเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อสังคมที่จะเข้ามาช่วยส่งเสริมการทำงานสาธารณสุขชมชุมชนได้เป็นอย่างดี อย่างไรก็ดีขอแสดงความยินดีกับ รพ.สต.งอบ และ รพ.สต.ม่วงตึ๊ด รวมถึง อสม.ทุกท่าน ที่ได้รับรางวัลจากโครงการ ประกวดการใช้งานแอปพลิเคชัน อสม.ออนไลน์ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงศักยภาพของหน่วยบริการสุขภาพ รวมทั้ง อสม.ที่ถึงแม้จะอยู่ในจังหวัดที่อยู่ห่างไกล ก็สามารถใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาช่วยในการทำงานสาธารณสุขได้เป็นอย่างดี อันส่งผลดีต่อการดูแลสุขภาพประชาชนในชุมชน


noticeแจ้งลบความคิดเห็นนี้   บันทึกการเข้า
Tags:  แอปฯอสม.ออนลไน์ เอไอเอส รพ.สต. จ.น่าน 

หน้า: 1

 
ตอบ

ชื่อ:
 
แชร์ไป Facebook ด้วย
กระทู้:
ไอค่อนข้อความ:
ตัวหนาตัวเอียงตัวขีดเส้นใต้จัดย่อหน้าชิดซ้ายจัดย่อหน้ากึ่งกลางจัดย่อหน้าชิดขวา

 
 

[เพิ่มเติม]
แนบไฟล์: (แนบไฟล์เพิ่ม)
ไฟล์ที่อนุญาต: gif, jpg, jpeg
ขนาดไฟล์สูงสุดที่อนุญาต 20000000 KB : 4 ไฟล์ : ต่อความคิดเห็น
ติดตามกระทู้นี้ : ส่งไปที่อีเมลของสมาชิกสนุก
  ส่งไปที่
พิมพ์อักษรตามภาพ:
พิมพ์ตัวอักษรที่แสดงในรูปภาพ
 
:  
  • ข้อความของคุณอยู่ในกระทู้นี้
  • กระทู้ที่ถูกใส่กุญแจ
  • กระทู้ปกติ
  • กระทู้ติดหมุด
  • กระทู้น่าสนใจ (มีผู้ตอบมากกว่า 15 ครั้ง)
  • โพลล์
  • กระทู้น่าสนใจมาก (มีผู้ตอบมากกว่า 25 ครั้ง)
         
หากท่านพบเห็นการกระทำ หรือพฤติกรรมใด ๆ ที่ไม่เหมาะสม ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสื่อมเสียแก่สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ รวมถึง การใช้ข้อความที่ไม่สุภาพ พฤติกรรมการหลอกลวง การเผยแพร่ภาพลามก อนาจาร หรือการกระทำใด ๆ ที่อาจก่อให้ผู้อื่น ได้รับความเสียหาย กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม