หน้า: 1

ชนิดกระทู้ ผู้เขียน กระทู้: HP สำรวจความมุ่งหวังของผู้ปกครองในการเตรียมลูกหลานสู่อนาคต  (อ่าน 6 ครั้ง)
add
เรทกระทู้
« เมื่อ: 25 มิ.ย. 19, 16:30 น »
ตอบโดยอ้างถึงข้อความ
Send E-mail

แบ่งปันกระทู้นี้ให้เพื่อนคุณอ่านไหมคะ?

ปิดปิด
 
ผลสำรวจพบว่า:

     - ข้อกังวลสูงสุดของผู้ปกครอง คือ อนาคตที่มั่นคงของเด็ก โดยร้อยละ 65 ของผู้ปกครองไทยเป็นกังวลเรื่องค่าครองชีพที่เพิ่มสูงขึ้น

     - การมีความสุขของเด็กเมื่อเขาเติบโตขึ้นเป็นสิ่งสำคัญที่สุดสำหรับผู้ปกครอง โดยร้อยละ 68 ของพ่อและแม่คนไทยต้องการให้ลูกทำได้ดีที่สุดในสิ่งที่พวกเขาทำ

     - ร้อยละ 66 ของผู้ปกครองไทย ระบุความมั่นคงของงานเป็นสิ่งสำคัญที่สุด มากกว่าประเทศอื่นๆ

     - ผู้ปกครองที่สำรวจเชื่อว่า สื่อตำราสิ่งพิมพ์สร้างผลกระทบเชิงบวกต่อการเรียนรู้ของเด็ก แต่การเรียนรู้จากสื่อสิ่งพิมพ์ผสมผสานสื่อดิจิทัล ช่วยเพิ่มการพัฒนาทักษะด้านภาษาและทางดนตรีของเด็ก

เอชพี อิงค์ ประเทศไทย เผยผลงานสำรวจ โครงการ HP New Asian Learning Experience ซึ่งเป็นการศึกษาทัศนคติและบุคลิกลักษณะของพ่อแม่ยุคใหม่ที่มีผลต่อการเรียนรู้ของเด็กในปกครองอย่างไร โดยใช้กระบวนการวิเคราะห์ปัจจัยรอบด้านของผู้ปกครองกลุ่มมิลเลนเนียล จำนวน 3,177 คน จาก 7 ประเทศในเอเชีย ได้แก่ สิงคโปร์ อินเดีย จีน อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ และไทย พบว่า mindsets หรือความเชื่อที่ส่งผลต่อพฤติกรรมของผู้ปกครองให้นิยามของการเรียนรู้แตกต่างกัน อยู่ที่ประสบการณ์การเรียนรู้ที่พวกเขาให้คุณค่า การมีส่วนร่วมในการช่วยเด็กเรียนรู้ รวมถึงความคาดหวังและความเป็นห่วงอนาคตของลูกหลาน

ผลสำรวจโดยรวมชี้ให้เห็นว่า อนาคตที่มั่นคงของเด็ก คือความกังวลสูงสุดของผู้ปกครองทุกคน ร้อยละ 66 กังวลเรื่องค่าครองชีพที่เพิ่มสูงขึ้น ร้อยละ 42 กังวลเรื่องความมั่นคงในการทำงาน ร้อยละ 54 กังวลเรื่องทักษะที่ถูกต้องต่อบทบาทชีวิตในอนาคต สำหรับผู้ปกครองยุคใหม่ของประเทศไทย ร้อยละ 65 เรื่องค่าครองชีพเป็นสิ่งที่กังวลมากที่สุด และรองลงมาร้อยละ 54 คือห่วงเรื่องการสร้างทักษะที่ถูกต้องต่อบทบาทของเด็กในอนาคต

การสร้างระเบียบวินัยเป็นลักษณะนิสัยสำคัญที่สุดสำหรับผู้ปกครองยุคใหม่ในกลุ่มเอเชีย ในขณะที่ร้อยละ 57 ของผู้ปกครองไทยมองว่าด้านการสร้างสติปัญญาเป็นสิ่งสำคัญที่สุด นอกจากนี้ ร้อยละ 61 ของครอบครัวไทยยังเน้นเรื่องการพัฒนาทักษะและความสามารถในการปรับรูปแบบการเรียนการสอนเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการเตรียมความพร้อมให้อนาคตของลูกหลาน

ผู้ปกครองชาวเอเชียยุคใหม่ต้องการให้ลูกหลานของพวกเขาพัฒนาทักษะทางสังคมอย่างเข้มแข็งควบคู่กับการมีความสุข โดยร้อยละ 83 ผู้ปกครองต้องการให้ลูกหลานมีความสุขเป็นสิ่งสำคัญที่สุด ในขณะที่ผู้ปกครองไทย ร้อยละ 68 ต้องการให้ลูกสามารถทำได้ดีที่สุดในสิ่งที่พวกเขาทำ และร้อยละ 66 ของผู้ปกครองไทย ระบุความมั่นคงของงานเป็นสิ่งสำคัญที่สุด มากกว่าประเทศอื่นๆ

ครอบครัวในเอเชียต้องการใช้เทคโนโลยีสำหรับการศึกษา

HP New Asian Learning Experience Study ยังระบุว่า ผู้ปกครองเชื่อว่าสื่อการเรียนการสอนที่เป็นสิ่งพิมพ์ส่งผลกระทบต่อการเรียนรู้ของเด็กในเชิงบวกมากกว่าการเรียนรู้กับสื่อดิจิทัลเพียงอย่างเดียว การเรียนรู้บนสิ่งพิมพ์กับบนดิจิทัลให้ประโยชน์ที่แตกต่างกัน และเชื่อว่า สิ่งพิมพ์ให้ผลที่ดีกว่าสำหรับการอ่านเพื่อความเข้าใจ การใช้เวลาในการอ่าน การเรียนคำศัพท์และการจดจำ ในขณะที่แพลตฟอร์มดิจิทัลช่วยเรื่องการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์และการสร้างวิจารณญาณ

จากผลสรุปโดยรวมจากทุกประเทศ พบว่า การเรียนรู้จากสิ่งพิมพ์ น่าจะดีกว่าสำหรับการพัฒนาทักษะความเข้าใจของเด็กๆ และร้อยละ 50 ของผู้ปกครองยอมรับว่า สิ่งพิมพ์เหมาะที่สุดสำหรับการเรียนคณิตศาสตร์ ในขณะที่ร้อยละ 53 ระบุว่าสื่ออิเล็กทรอนิกส์เหมาะสมที่สุดสำหรับฝึกทักษะการเรียนรู้ทางดนตรีและการฟัง

อย่างไรก็ตาม พวกเขารับรู้ว่าการเรียนแบบผสมผสานของทั้งจากสิ่งพิมพ์และดิจิทัลให้ประโยชน์มากที่สุด ผู้ปกครองไทยร้อยละ 57 ใช้การเรียนรู้แบบผสมผสานสำหรับด้านศิลปะ รองลงมาคือการเรียนรู้ด้านภาษาร้อยละ 56 และทักษะดนตรีร้อยละ 41 ในการสำรวจยังพบว่า ประเทศไทยมีสัดส่วนผู้ปกครองสูงสุดถึงร้อยละ 90 ที่ระบุว่า เหตุผลที่ผู้ปกครองเข้าไปมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ของเด็ก คือต้องการส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์และเพิ่มประสบการณ์ใหม่ๆ 

การศึกษาในวันนี้กับผลกระทบต่อการทำงานในอนาคต

ผู้ปกครองยุคใหม่วันนี้ทราบดีว่า การศึกษาจะต้องมีวิวัฒนาการปรับเปลี่ยนไปตามเวลา HP New Asian Learning Experience สะท้อนการให้คำนิยามของการเรียนรู้ของครอบครัวไทยว่า จะต้องคำนึงถึงความต้องการของสภาพแวดล้อมการทำงานที่จะเกิดในอนาคตเป็นสำคัญ โดยรวมร้อยละ 88 ของผู้ปกครองไทย ให้ความสำคัญกับการเรียนรู้จากประสบการณ์ มากกว่าการเรียนรู้แบบท่องจำที่ร้อยละ 73 และเชื่อว่าการเรียนรู้ทั้งสองประเภทจะมีอิทธิพลต่อความสามารถของเด็กในการเลือกทักษะที่จำเป็นเมื่อพวกเขาเข้าสู่วัยทำงาน

ในบรรดาผู้ปกครองทั้งหมด การเรียนรู้จากประสบการณ์เป็นวิธีที่ดีที่สุดสำหรับการเผชิญกับโลกแห่งความจริง ที่เสริมการพัฒนาความสามารถเชิงสร้างสรรค์และวิจารณญาณ ในขณะที่การเรียนรู้แบบท่องจำนั้นเหมาะสำหรับความรู้ที่อาศัยความชัดเจนของความเป็นจริงอันเป็นฐานในการต่อยอดการพัฒนาทักษะอื่นๆ ที่สูงขึ้น
 
ปัจจุบันนี้ โลกอยู่ในช่วง Experience Age – ยุคที่ขับเคลื่อนด้วยประสบการณ์สร้างแรงบันดาลใจ สร้างความคิดสร้างสรรค์ จุดประกายความร่วมมือ และเชื่อมโยงผู้คน ความคาดหวังเหล่านี้และการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีอย่างรวดเร็วจะเปลี่ยนวิธีรูปแบบการทำงานของสังคม ซึ่งจะถูกขับเคลื่อนอย่างคล่องตัวด้วยเทคโนโลยีที่น่าทึ่งด้วยการทำงานที่ไร้พรมแดนและการทำงานร่วมกับอุปกรณ์อัจฉริยะทั้งหลาย

เอชพี กำลังปฏิรูปการเรียนรู้ผ่านการสร้างนวัตกรรมเทคโนโลยีทั้งด้านการพิมพ์และสมรรถภาพของคอมพิวเตอร์ เช่น เครื่องพิมพ์ HP DeskJet Ink Advantage และแล็ปท็อป HP Pavilion x360 ที่ช่วยในการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ การฝึกคิดอย่างมีวิจารณญาณ และพัฒนาทักษะในหลากหลายข้ามวัฒนธรรมทั่วโลก
 
เกี่ยวกับ การศึกษางานวิจัย HP New Asian Learning Experience 2019

การสำรวจของ HP ครอบคลุมผู้ปกครองยุคใหม่ 3,177 คน จากประเทศอินเดีย จีน ไทย มาเลเซีย สิงคโปร์ อินโดนีเซีย และฟิลิปปินส์ โดยมีอายุระหว่าง 25 ถึง 42ปี มีบุตรอย่างน้อยหนึ่งคน การสำรวจดำเนินการระหว่างเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนธันวาคม 2561


noticeแจ้งลบความคิดเห็นนี้   บันทึกการเข้า
Tags:   การเตรียมลูกหลานสู่อนาคต 

หน้า: 1

 
ตอบ
ชื่อ:
 
แชร์ไป Facebook ด้วย
กระทู้:
ไอค่อนข้อความ:
ตัวหนาตัวเอียงตัวขีดเส้นใต้จัดย่อหน้าชิดซ้ายจัดย่อหน้ากึ่งกลางจัดย่อหน้าชิดขวา

 
 

[เพิ่มเติม]
แนบไฟล์: (แนบไฟล์เพิ่ม)
ไฟล์ที่อนุญาต: gif, jpg, jpeg
ขนาดไฟล์สูงสุดที่อนุญาต 20000000 KB : 4 ไฟล์ : ต่อความคิดเห็น
พิมพ์อักษรตามภาพ:
พิมพ์ตัวอักษรที่แสดงในรูปภาพ
 
:   Go
  • ข้อความของคุณอยู่ในกระทู้นี้
  • กระทู้ที่ถูกใส่กุญแจ
  • กระทู้ปกติ
  • กระทู้ติดหมุด
  • กระทู้น่าสนใจ (มีผู้ตอบมากกว่า 15 ครั้ง)
  • โพลล์
  • กระทู้น่าสนใจมาก (มีผู้ตอบมากกว่า 25 ครั้ง)
         
หากท่านพบเห็นการกระทำ หรือพฤติกรรมใด ๆ ที่ไม่เหมาะสม ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสื่อมเสียแก่สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ รวมถึง การใช้ข้อความที่ไม่สุภาพ พฤติกรรมการหลอกลวง การเผยแพร่ภาพลามก อนาจาร หรือการกระทำใด ๆ ที่อาจก่อให้ผู้อื่น ได้รับความเสียหาย กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม