หน้า: 1

ชนิดกระทู้ ผู้เขียน กระทู้: “ทีโอที” พัฒนา CSR สร้างเศรษฐกิจ-สังคม-สวล. ยั่งยืน  (อ่าน 31 ครั้ง)
add
เรทกระทู้
« เมื่อ: 4 ก.ค. 19, 15:49 น »
ตอบโดยอ้างถึงข้อความ
Send E-mail

แบ่งปันกระทู้นี้ให้เพื่อนคุณอ่านไหมคะ?

ปิดปิด
 
ทีโอที พัฒนา CSR สร้างเศรษฐกิจ-สังคม-สิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน เน้นการมีส่วนร่วมขับเคลื่อนเป็นเครือข่าย เปิดชุมชนใหม่ต่อเนื่อง “โครงการ TOT Young Club” ชุมชนนาหัวบ่อ จ.สกลนคร

วันนี้ ​(4 ก.ค. 2562) ที่หอประชุมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ต.นาหัวบ่อ อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) พัฒนา CSR สร้างเศรษฐกิจ-สังคม-สิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน เปิดชุมชนใหม่โครงการ “TOT Young Club เด็กไทย 4.0 ต้นกล้าประชารัฐ” ชุมชนนาหัวบ่อ จังหวัดสกลนคร

โดยมี นาวาอากาศเอก สมศักดิ์ ขาวสุวรรณ์ รองปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม รักษาการประธานกรรมการ บมจ.ทีโอที และกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบขององค์กรต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และนายวิทยา จันทร์ฉลอง ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร ร่วมเป็นประธานพิธีเปิดโครงการฯ และร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามความร่วมมือสนับสนุนโครงการ “TOT Young Club เด็กไทย 4.0 ต้นกล้าประชารัฐ” ระหว่าง ทีโอที เทศบาลตำบลนาหัวบ่อ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 53 จังหวัดสกลนคร

ทั้งนี้ มีนายพงษ์สิทธิ์ ชัยฉัตรพรสุข ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบขององค์กรต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม บมจ.ทีโอที นายเรืองศักดิ์ ชินะโรจน์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ หน่วยธุรกิจขายและบริการลูกค้าภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ บมจ.ทีโอที นายประจักษ์ มโนจันทร์เพ็ญ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สำนักขายและบริการลูกค้าภาคตะวันออกเฉียงเหนือ บมจ.ทีโอที หัวหน้าคณะทำงานโครงการ TOT Young Club ร่วมเป็นสักขีพยานในงานครั้งนี้

โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อร่วมกันเป็นเครือข่ายขับเคลื่อนการพัฒนาชุมชนที่ยั่งยืน โดยมีเยาวชน ผู้ประกอบการวิสาหกิจ และคนในชุมชน เป็นศูนย์กลางในการพัฒนาโดยใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาสร้างศักยภาพทางเศรษฐกิจ สังคมที่มีคุณภาพ และสิ่งแวดล้อมที่ดีตามนโยบายประเทศไทย 4.0 ของรัฐบาล

​นาวาอากาศเอก สมศักดิ์ ขาวสุวรรณ์ รองปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม รักษาการประธานกรรมการ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) และกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบขององค์กรต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม กล่าวว่า คณะกรรมการ ทีโอที ให้ความสำคัญกับการนำนโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR) ไปดำเนินการให้เกิดประสิทธิผล โดยมีคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบขององค์กรต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะกำกับดูแลและบูรณาการการดำเนินงานด้าน CSR ให้เป็นไปทั่วทั้งองค์กร ซึ่งในปีนี้ คณะกรรมการฯ มีเป้าหมายขับเคลื่อน TOT CSR เพื่อสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืนตามหลัก SDGs ด้วยการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนตามความสามารถหลักของ ทีโอที

โดยปัจจุบัน “โครงการ TOT Young Club เด็กไทย 4.0 ต้นกล้าประชารัฐ” เป็นโครงการฯ ที่เดินมาถูกทางและตอบโจทย์การพัฒนาที่ยั่งยืน เพราะมีการร่วมกันเป็นเครือข่ายขับเคลื่อนระหว่างหน่วยงานภาครัฐ (เทศบาลตำบลนาหัวบ่อ/ทีโอที) ผู้ประกอบการรายย่อย สถาบันการศึกษา (โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 53 จ.สกลนคร) และภาคสังคมประชาชน เพื่อให้คนในชุมชนสามารถใช้ประโยชน์สูงสุดจากเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อขับเคลื่อนธุรกิจ สร้างรายได้ที่ยั่งยืนให้กับชุมชน

นายวิทยา จันทร์ฉลอง ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร กล่าวว่า สกลนคร ได้กำหนดยุทธศาสตร์มุ่งไปสู่การ “เป็นแหล่งเกษตรปลอดภัย ก้าวไกลการค้า การลงทุน พัฒนาการท่องเที่ยวสู่อนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง” เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยจังหวัดสกลนคร มีผลิตภัณฑ์ที่เป็นหนึ่งเอกลักษณ์ทางภูมิปัญญาซึ่งมีคุณค่าคือ ผ้าย้อมครามธรรมชาติ เป็นเส้นใยธรรมชาติที่กลุ่มผู้ผลิตผ้าย้อมครามในจังหวัดใช้มาตั้งแต่อดีต ซึ่งได้มีการพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง โดยปัจจุบันได้รับความนิยมเนื่องจากเป็นผลิตภัณฑ์ที่ปลอดสารเคมีและไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

นอกจากนี้ ยังมีผลิตภัณฑ์ชุมชน อาทิ ข้าวฮางหอมทองสกลทวาปี เซรามิกกุดนาขาม ซึ่งความร่วมมือเป็นเครือข่ายในครั้งนี้ จะเป็นการให้เยาวชนและชุมชนได้นำเทคโนโลยีมาใช้ประโยชน์สร้างการเติบโตอย่างเข้มแข็งและยั่งยืน ตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี

​นายประจักษ์ มโนจันทร์เพ็ญ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สำนักขายและบริการลูกค้าภาคตะวันออกเฉียงเหนือ บมจ. ทีโอที และหัวหน้าคณะทำงานโครงการ TOT Young Club กล่าวว่า TOT CSR เป็นความรับผิดชอบต่อสังคม/สิ่งแวดล้อมขององค์กรที่สอดรับกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals; SDGs)

รวมถึงให้สอดคล้องกับ Line Business ขององค์กร โดยโครงการ TOT Young Club เป็นหนึ่งใน CSR ที่ได้มีการดำเนินการอย่างต่อเนื่องโดยปี 2561 มีชุมชนภายใต้โครงการฯ 59 ชุมชนทั่วประเทศ สำหรับปี 2562 ทีโอที ตั้งเป้าที่จะขยายชุมชนใหม่ไปทั่วทุกภูมิภาค จำนวน 12 ชุมชน โดยชุมชนนาหัวบ่อ จังหวัดสกลนคร เป็นชุมชนใหม่แห่งที่ 2 ของปีนี้ สำหรับความร่วมมือ 3 ฝ่ายในครั้งนี้ ประกอบด้วย

​- ทีโอที สนับสนุนจัดให้มีระบบงานเพื่อให้ชุมชนใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้เกิดประโยชน์แก่ชุมชน รวมถึงการให้อบรมความรู้ทักษะด้านไอทีและการรู้เท่าทันในยุคดิจิทัลให้กับเยาวชนและผู้ประกอบการ เพื่อสร้างประโยชน์ให้กับชุมชนผ่านระบบอินเทอร์เน็ตอย่างมีประสิทธิภาพและระบบการซื้อขายออนไลน์ผ่าน Application TYC e-Commerce

​- เทศบาลตำบลนาหัวบ่อ สนับสนุนการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ การให้กลุ่มร้านค้าหรือชุมชนในเขตเทศบาลได้มีส่วนร่วมและให้การสนับสนุนกิจกรรมของโครงการฯ รวมถึงการทำแผนงานรองรับการดำเนินงานที่สอดคล้องกับการพัฒนาท้องถิ่นด้วยเศรษฐกิจดิจิทัล

​- โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 53 จังหวัดสกลนคร สนับสนุนคัดเลือกเยาวชนเข้ารับการอบรม และสนับสนุนกิจกรรมกลุ่มร่วมกันภายหลังการอบรม พร้อมจัดดูแลสถานที่เพื่อเป็นพื้นที่ทำงาน และระบบอินเทอร์เน็ตรวมถึง อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ กล้องถ่ายภาพ ฯลฯ

ทีโอที ขอเชิญชวนมาร่วมกันมีส่วนร่วมเพื่อสร้างสังคมที่ยั่งยืนให้กับชุมชน 59 ชุมชนเดิม และที่จะเปิดในปีนี้อีก 12 ชุมชน ผ่านโครงการ TOT YOUNG CLUB โดยเข้าไปกดไลท์ กดแชร์ ทั้ง Facebook / website และ Youtube

noticeแจ้งลบความคิดเห็นนี้   บันทึกการเข้า

กระทู้ฮอตในรอบ 7 วัน

Tags:
add
เรทกระทู้
« ตอบ #1 เมื่อ: 4 ก.ค. 19, 15:53 น »
ตอบโดยอ้างถึงข้อความ
 

“ทีโอที” พัฒนา CSR สร้างเศรษฐกิจ-สังคม-สวล. ยั่งยืน

noticeแจ้งลบความคิดเห็นนี้   บันทึกการเข้า
Tags:
Tags:  

หน้า: 1

 
ตอบ

ชื่อ:
 
แชร์ไป Facebook ด้วย
กระทู้:
ไอค่อนข้อความ:
ตัวหนาตัวเอียงตัวขีดเส้นใต้จัดย่อหน้าชิดซ้ายจัดย่อหน้ากึ่งกลางจัดย่อหน้าชิดขวา

 
 

[เพิ่มเติม]
แนบไฟล์: (แนบไฟล์เพิ่ม)
ไฟล์ที่อนุญาต: gif, jpg, jpeg
ขนาดไฟล์สูงสุดที่อนุญาต 20000000 KB : 4 ไฟล์ : ต่อความคิดเห็น
ติดตามกระทู้นี้ : ส่งไปที่อีเมลของสมาชิกสนุก
  ส่งไปที่
พิมพ์อักษรตามภาพ:
พิมพ์ตัวอักษรที่แสดงในรูปภาพ
 
:  
  • ข้อความของคุณอยู่ในกระทู้นี้
  • กระทู้ที่ถูกใส่กุญแจ
  • กระทู้ปกติ
  • กระทู้ติดหมุด
  • กระทู้น่าสนใจ (มีผู้ตอบมากกว่า 15 ครั้ง)
  • โพลล์
  • กระทู้น่าสนใจมาก (มีผู้ตอบมากกว่า 25 ครั้ง)
         
หากท่านพบเห็นการกระทำ หรือพฤติกรรมใด ๆ ที่ไม่เหมาะสม ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสื่อมเสียแก่สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ รวมถึง การใช้ข้อความที่ไม่สุภาพ พฤติกรรมการหลอกลวง การเผยแพร่ภาพลามก อนาจาร หรือการกระทำใด ๆ ที่อาจก่อให้ผู้อื่น ได้รับความเสียหาย กรุณาแจ้งมาที่ แนะนำติชม