หน้า : พิมพ์หน้านี้ - สภากาชาดไทยชวนคนไทยให้โลหิต ช่วยโลกพ้นวิกฤติในวันผู้บริจาคโลหิตโลก 2564

เว็บบอร์ด webboard บอร์ด forum ฟอรั่ม กระดานข่าว กระดานสนทนา สนทนา กระทู้ ความคิดเห็น

หมวดหมู่ => ห้องข่าว => ข้อความที่เริ่มโดย: newsman2514 ที่ 9 มิ.ย. 21, 20:31 น

สภากาชาดไทยชวนคนไทยให้โลหิต ช่วยโลกพ้นวิกฤติในวันผู้บริจาคโลหิตโลก 2564


กระทู้: สภากาชาดไทยชวนคนไทยให้โลหิต ช่วยโลกพ้นวิกฤติในวันผู้บริจาคโลหิตโลก 2564
เริ่มกระทู้โดย: newsman2514 ที่ 9 มิ.ย. 21, 20:31 น
สภากาชาดไทยชวนคนไทยบริจาคโลหิตช่วยโลกพ้นวิกฤติขาดโลหิตในวันผู้บริจาคโลหิตโลก 2564 ระหว่างวันที่ 12-17 มิถุนายน 2564 ณ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ หน่วยรับบริจาคโลหิตประจำที่โรงพยาบาลสาขาบริการโลหิตในเขตกรุงเทพฯ และภาคบริการโลหิตแห่งชาติ 12 แห่งทั่วประเทศรับ“เสื้อยืดวันผู้บริจาคโลหิตโลก”เป็นที่ระลึก

รศ.พญ. ดุจใจ ชัยวานิชศิริ ผู้อำนวยการศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ กล่าวว่าวันที่ 14 มิถุนายนของทุกปี กำหนดให้เป็นวันผู้บริจาคโลหิตโลก เพื่อระลึกถึง ดร.คาร์ล แลนด์สไตเนอร์แพทย์ชาวออสเตรียผู้ค้นพบหมู่โลหิตระบบเอบีโอเป็นครั้งแรก ซึ่งมีความสำคัญอย่างยิ่งต่องานบริการโลหิตทั่วโลก ท่านได้รับรางวัลโนเบลสาขาสรีรวิทยาหรือแพทยศาสตร์ในปีค.ศ.1930ในการนี้ องค์การอนามัยโลก(WHO)สหพันธ์สภากาชาดและสภาเสี้ยววงเดือนแดงระหว่างประเทศ (IFRC) สหพันธ์ผู้บริจาคโลหิตระหว่างประเทศ (FIODS)และสมาคมบริการโลหิตระหว่างประเทศ (ISBT)เชิญชวนให้สภากาชาดทั่วโลก จัดกิจกรรมเฉลิมฉลองและขอบคุณผู้บริจาคโลหิต โดยศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทยจัดงานวันผู้บริจาคโลหิตโลกเป็นครั้งแรกเมื่อปี 2547และจัดมาอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันเป็นปีที่ 17

ในปี พ.ศ.2564 มีคำขวัญว่า “Give blood and Keep the World Beating -ให้โลหิต ช่วยโลกพ้นวิกฤติ”เพื่อรณรงค์ให้ผู้บริจาคโลหิตมีส่วนร่วมในการช่วยชีวิตผู้ป่วยด้วยความสมัครใจไม่หวังสิ่งตอบแทน และเพิ่มจำนวนการบริจาคโลหิต ช่วยให้มีโลหิตสำรองเพิ่มระหว่างการระบาดของ COVID-19ซึ่งในปีนี้จัดเป็นสัปดาห์วันผู้บริจาคโลหิตโลก ระหว่างวันที่ 12-17 มิถุนายน 2564ผู้บริจาคโลหิตจะได้รับ “เสื้อยืดวันผู้บริจาคโลหิตโลก” เป็นที่ระลึก