หน้า : พิมพ์หน้านี้ - ร่วมประกวดภาพวาดชิงรางวัลโครงการ“นำพลัสสานฝันนักแอนนิเมชั่นจูเนียร์”

เว็บบอร์ด webboard บอร์ด forum ฟอรั่ม กระดานข่าว กระดานสนทนา สนทนา กระทู้ ความคิดเห็น

หมวดหมู่ => ผู้หญิงชวนคุย => ข้อความที่เริ่มโดย: numplus123 ที่ 22 พ.ค. 10, 13:23 น

ร่วมประกวดภาพวาดชิงรางวัลโครงการ“นำพลัสสานฝันนักแอนนิเมชั่นจูเนียร์”


กระทู้: ร่วมประกวดภาพวาดชิงรางวัลโครงการ“นำพลัสสานฝันนักแอนนิเมชั่นจูเนียร์”
เริ่มกระทู้โดย: numplus123 ที่ 22 พ.ค. 10, 13:23 น
การประกวดภาพวาดชิงรางวัล
ในโครงการ
“นำพลัสสานฝันนักแอนนิเมชั่นจูเนียร์”
 
รับสมัครและรับผลงานถึงวันที่ 5 มิถุนายน 2553
 
วัตถุประสงค์การประกวด
เพื่อคัดเลือกเด็กที่มีความสนใจทางด้านการทำการ์ตูนแอนนิเมชั่น เข้าฝึกอบรมในโครงการ “นำพลัสสานฝันนักแอนนิเมชั่นจูเนียร์”
 
ผลงานที่ส่งเข้าประกวด
ภาพวาดระบายสีผลงานตัวเอง ไม่จำกัดเทคนิค ในหัวข้อ  “ฮีโร่และเพื่อนคู่ใจ”
บนกระดาษวาดเขียน ขนาด 15 X11 นิ้ว (A3) ด้วยสีชนิดใดก็ได้ (1 คนสมัคร/ 1 ผลงาน)
โดยระบุชื่อ-นามสกุล และหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ที่ด้านหลังภาพ
 
คุณสมบัติผู้เข้าประกวด
1. มีสัญชาติไทย
2. กำลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
3. มีความสนใจทางด้านศิลปะและการทำแอนนิเมชั่น
4. มีทักษะในการใช้งานคอมพิวเตอร์ที่ดี
 
เกณฑ์การตัดสิน
คะแนนแบ่งเป็น 2 ส่วน
     ส่วนที่ 1 คะแนนจากผลโหวตบุคคลทั่วไปผ่านเว็บไซต์ http://vote.numplus.com คิดเป็นคะแนน 50%
     ส่วนที่ 2 คะแนนจากคณะกรรมการผู้ฝึกสอนของ Numplus Education คิดเป็นคะแนน 50%
   โดยแบ่งเป็น
          ความคิดสร้างสรรค์      10%
          เนื้อหาของภาพ     10%
          องค์ประกอบภาพ     10%
          ความสวยงาม    10%
          ความตั้งใจ       10%
** คำตัดสินของ Numplus ถือเป็นการสิ้นสุด **
 
ระยะเวลาการประกวด
เปิดรับสมัครและรับผลงานภาพวาดระบายสี    6 พฤษภาคม – 19 มิถุนายน 2553
เปิดรับผลโหวตและให้คะแนน                        25 มิถุนายน – 4 กรกฎาคม 2553
ประกาศผลผ่านเว็บไซต์ http://art.numplus.com     7 กรกฎาคม 2553
 
รางวัล
     รางวัลที่ 1 เข้าอบรมในโครงการนำพลัสสานฝันนักแอนนิเมชั่นจูเนียร์ โดยได้รับการสนับสนุนค่าอบรม 100%  จำนวน 1 รางวัล มูลค่า 40,400 บาท
     รางวัลที่ 2 เข้าอบรมในโครงการนำพลัสสานฝันนักแอนนิเมชั่นจูเนียร์ โดยได้รับการสนับสนุนค่าอบรม 80% จำนวน 1 รางวัล มูลค่า 32,320 บาท
     รางวัลที่ 3 เข้าอบรมในโครงการนำพลัสสานฝันนักแอนนิเมชั่นจูเนียร์ โดยได้รับการสนับสนุนค่าอบรม 70% จำนวน 1 รางวัล มูลค่า 28,280 บาท
      * ผู้เข้าประกวดในโครงการฯ ทุกคนที่ไม่ได้รับรางวัล มีสิทธิสมัครอบรมในโครงการฯ โดยได้รับการสนับสนุนค่าอบรม 50% (ที่นั่งจำนวนจำกัด) *
    ** ผู้ได้รับรางวัลและผู้ส่งผลงานเข้าประกวด ต้องใช้สิทธิสมัครอบรมในโครงการฯ ภายในวันที่ 7 กรกฎาคม 2553 มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ**
 
วิธีการสมัคร
ส่งใบสมัครและภาพวาดได้ด้วยตัวเองหรือทางไปรษณีย์ ที่ Numplus Education
เลขที่ 117 ซ.รัชดาภิเษก 14/1  (ซอยติดเดอะมอลล์ท่าพระ) บุคคโล ธนบุรี กทม. 10600
ภายในวันที่ 5 มิถุนายน 2553
 
เงื่อนไข
1. ภาพที่ส่งเข้าประกวด ทาง Numplus สามารถนำไปจัดพิมพ์หรือเผยแพร่ในสื่อต่างๆได้โดยไม่มีเงื่อนไข
2. ภาพวาดที่ไม่ได้รับรางวัลสามารถมารับคืนได้ที่ Numplus Education หลังเสร็จสิ้นการประกวด
    (หากไม่มารับภายใน 1 เดือน ถือว่าไม่ประสงค์รับภาพคืน)
3. ขอสงวนสิทธิการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข ระยะเวลาและของรางวัลโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 
ข้อมูลเพิ่มเติม
สามารถสอบถามข้อมูลได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02 876 5215 ถึง 6
อีเมล์/ MSN:  art.numplus***