หน้า : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 
101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 
151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 
201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 
251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 
301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 
351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 
401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 
451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 
501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 
551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 
601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 
651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668  พิมพ์หน้านี้ - โพสต์ข้อความเทิดทูนสถาบัน และเพิ่ม script สำหรับ IE 10 – 11 ค่ะ

เว็บบอร์ด webboard บอร์ด forum ฟอรั่ม กระดานข่าว กระดานสนทนา สนทนา กระทู้ ความคิดเห็น

หมวดหมู่ => ร่วมเทิดไท้องค์ราชันย์ => ข้อความที่เริ่มโดย: jaebarae ที่ 6 พ.ค. 11, 10:28 น

โพสต์ข้อความเทิดทูนสถาบัน


กระทู้: โพสต์ข้อความเทิดทูนสถาบัน
เริ่มกระทู้โดย: jaebarae ที่ 6 พ.ค. 11, 10:28 น
1. พระองค์ทรงเป็นผู้นำตามแนวพระราชดำริ ให้เจริญรอยตามเบื้องพระยุคคลบาทด้วยเศรษฐกิจพอเพียง
๒. ร้อยรัดดวงใจเพื่อเทิดไท้องค์ราชัน ที่พระองค์ทรงฝ่าฟันให้ไทยนั้นได้ร่มเย็น
3. เราเป็นไทยมาได้จนถึงทุกวันนี้ก็ด้วยพระบารมีของพ่อหลวง
4. ๓ สถาบันหลักของชาติไทยเป็นมรดกมาจากบรรพบุรุษของเรา
5. ธงชาติไทยมี ๓ สี แต่ละสีมีความหมาย ช่วยไทยรักสามัคคี
6. แม้แต่โจรยังรักในหลวง แล้วเราเป็นใครล่ะจะไม่รักหรือ
7. เราคงสิ้นแผ่นดินถิ่นอาศัย หากสิ้นชาติ สิ้นศาสน์ สิ้นกษัตริย์
8. ชาติไทยผ่านพ้นวิกฤตมาหลายคราด้วยพระบารมีของล้นเกล้า
9. ในหลวงพระองค์ทรงงานหนักและเหนื่อย เพื่อราษฎรของพระองค์ได้มีความสุข
10. พระองค์ทรงเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนไทยทั้งชาติ


กระทู้: โพสต์ข้อความเทิดทูนสถาบัน
เริ่มกระทู้โดย: jaebarae ที่ 6 พ.ค. 11, 10:29 น

ทรงไม่ใช้วิธีการสั่งการให้เกษตรกรปฎิบัติ


อ่านต่อ : http://www.dek-d.com/board/view.php?id=1608573#ixzz1LXVXH0Da


กระทู้: โพสต์ข้อความเทิดทูนสถาบัน
เริ่มกระทู้โดย: jaebarae ที่ 6 พ.ค. 11, 10:36 น

ทรงใช้หลักประชาธิปไตยในการดำเนินการ หากเจ้าหน้าที่ทักท้วงสิ่งใดทางวิชาการ จะทรงรับฟังข้อสรุป  อย่างเป็น กลาง หากสิ่งใดที่เจ้าหน้าที่กราบบังคมทูลว่า ปฎิบัติได้ แต่ผลลัพธ์อาจไม่คุ้มค่ากับเงินที่ลงไป ก็ทรงให้เปลี่ยนแปลงโครงการ ได้เสมอ
  •  ทรงยึดสภาพของท้องถิ่นเป็นหลักในการดำเนินงานตามโครงการอันเนื่องมาจาก พระราชดำริทั้งด้านสภาพแวดล้อม ทางภูมิศาสตร์ วัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีของแต่ละท้องถิ่นในแต่ละภูมิภาคของประเทศกระทู้: โพสต์ข้อความเทิดทูนสถาบัน
เริ่มกระทู้โดย: jaebarae ที่ 6 พ.ค. 11, 10:36 น

การสร้างความแข็งแรงให้ชุมชน ด้วยการสร้างโครงสร้างพื้นฐานหลักที่จำเป็นต่อการผลิตอันเป็นรากฐานนำไปสู่การ พึ่งตนเองได้ในระยะยาว ซึ่งเป็นการพัฒนา ในลักษณะการเตรียมชุมชนให้พร้อมต่อการติดต่อสัมพันธ์กับโลกภายนอก ทรงเรียกว่า "การระเบิดจากข้างใน" และทรงชี้แนะว่าควรทำอย่างค่อยเป็นค่อยไปกระทู้: โพสต์ข้อความเทิดทูนสถาบัน
เริ่มกระทู้โดย: jaebarae ที่ 6 พ.ค. 11, 10:36 น

 •  ทรงสนับสนุนให้มีการส่งเสริมความรู้ด้านต่างๆ ด้วยทรงตระหนักว่า ชาวชนบท ควรจะมีความรู้ในเรื่องของการทำ มาหากิน การทำการเกษตรโดยใช้เทคโนโลยี ที่เหมาะสม โดยทรงเน้นถึงความจำเป็นที่จะต้องมี "ตัวอย่างแห่งความสำเร็จ" ที่ชาวบ้านสามารถรับและนำไปปฎิบัติได้ผลจริง


อ่านต่อ : http://www.dek-d.com/board/view.php?id=1608573#ixzz1LXXOK4nM


กระทู้: โพสต์ข้อความเทิดทูนสถาบัน
เริ่มกระทู้โดย: jaebarae ที่ 6 พ.ค. 11, 10:37 น

•  ทรงปฏิรูประบบราชการให้เกิดเอกภาพทางการบริหาร (Single Management or Unity Administration) อันเป็นลักษณะ พิเศษของศูนย์ศึกษาการพัฒนา อันเนื่องมาจากพระราชดำริ คือ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ มีเอกภาพทางการบริหาร โดยได้ทำหน้าที่บริหารทั้งสองทางในเวลา เดียวกัน คือ บริหารงานองค์กรของระบบราชการและบริการประชาชนพร้อมกันไปด้วย

อ่านต่อ : http://www.dek-d.com/board/view.php?id=1608573#ixzz1LXXTnnr4


กระทู้: โพสต์ข้อความเทิดทูนสถาบัน
เริ่มกระทู้โดย: jaebarae ที่ 6 พ.ค. 11, 10:37 น

น. น้ำหนึ่งใจเดียวกลมเกลียวสามัคคี
ศ. ศึกษาดีมีความรู้คู่คุณธรรม
ท. ทำความดีเพื่อตอบแทนคุณแผ่นดิน

อ่านต่อ : http://www.dek-d.com/board/view.php?id=1608573#ixzz1LXXZUMpP


กระทู้: โพสต์ข้อความเทิดทูนสถาบัน
เริ่มกระทู้โดย: jaebarae ที่ 6 พ.ค. 11, 10:38 น

หยาดเหงื่อพ่อ รินหลั่ง ดั่งสายฝน แม้เหนื่อยหนัก ต้องทน เพื่อลูกหลาน
ให้ทวยราษฎร์ ประชา ได้ชื่นบาน ท่านทรงงาน เสียหยาดเหงื่อ ก็เพื่อเรา

อ่านต่อ : http://www.dek-d.com/board/view.php?pno=6&id=1608573#comment#ixzz1LXXgtnQ1


กระทู้: โพสต์ข้อความเทิดทูนสถาบัน
เริ่มกระทู้โดย: jaebarae ที่ 6 พ.ค. 11, 10:38 น
1. พระองค์เป็นมหาบพิตที่สถิตในดวงใจของคนไทย
2. ร้อยดวงใจเทิดไท้องค์ราชัน
3. พ่อทรงงานหนักเพื่อคนไทยเป็นสุข
4. ผู้ใดทำลายชาติจะพ่ายแพ้ต่อพระบารมี
5. แหลมทองจะลุกเป็นไฟหากชาติไทยไร้รักสมัครสมาน
6. พระมหากษัตริย์อยู่คู่บ้านคู่เมืองมานานนับร้อย ๆ ปี
7. พ่อฟ้าหลวงทรงช่วยเหลือราษฏร์ไม่ว่าจะอยู่ห่างไกลแค่ไหน
8. ทรงเป็นนักคิดนักพัฒนา
9. ประวัติศาสตร์สอนให้รู้ว่าสามัคคีเท่านั้นที่ประเทศสงบสุข
10. ไทยมีเอกราชมาช้านานเพราะพ่อหลวง
11. ทหารไทยจะรักษาไว้ซึ่งความสงบสุขในแผ่นดินของพ่อหลวง
12. เราต้องช่วยกันปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์
13. ทำความดีเพื่อพ่อหลวงเถิด
14. รักกันไว้เถิด เราเกิดร่วมแดนไทย
15. คิดดี ทำดี เพื่อพ่ออยู่หัว
 


กระทู้: โพสต์ข้อความเทิดทูนสถาบัน
เริ่มกระทู้โดย: jaebarae ที่ 6 พ.ค. 11, 10:39 น
1. กษัตริย์ ผู้ทรงธรรม พระมหากรุณาธิคุณปกเกล้าฯ ชาวไทย
2. ทรงเป็นทุกลมหายใจ ของปวงประชาราษฎร ขอจงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
3. ตามรอยเบื้องพระยุคลบาท จะขอเป็นข้าพระบาททุกชาติไป
4. ทรงยึดหลักศาสนา ทรงศึกษาสรรพวิทยา ทรงนำมาปฏิบัติ ทรงขจัดปัญหาด้วยการพัฒนาโครงการพระราชดำริ ทรงเตือนสติด้วยการปฏิบัติพระองค์เป็นตัวอย่าง ทรงสร้างค่านิยม ทรงห่วงใยประชาราษฎร์ทุกเมื่อ ทรงสละหยาดพระเสโท เพื่อประชาชนและประเทศไทยอย่างแท้จริง ทรงเป็นบุคคลที่หาได้ยากยิ่งในโลก ( ทรงเป็นพระมหากษัตริย์นักพัฒนาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลก )
5. พระมหากษัตริย์ ที่พรั่งพร้อมด้วย ทศพิธราชธรรม
6. จากความแห้งแล้งกลับกลายมาชุ่มชื้น จากผืนทรายกลับกลายเป็นดิน ด้วยพระบารมีของทั้ง สองพระองค์
7. ในหลวงพระองค์ทรงงาน หนักและเหนื่อย เพื่อราษฎรของพระองค์ให้เป็นสุข
8. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงทุ่มเทพระวรกายตรากตรำ และมุ่งมั่นเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพสกนิกรชาวไทย
9. ความเสียหายของชาติจะบานปลาย ถ้าคนไทยขาดความจงรักภักดี ต่อสถาบันชาติ ศาสน์ กษัตริย์
10. ไทยเรามีสถาบันพระมหากษัตริย์ ทรงเป็นประมุขปกครองประเทศมาช้านาน ทรงเป็นศูนย์รวมดวงใจของคนทั้งชาติ
11.สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแห่งมหาชนชาวสยาม ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

12.โปรดร่วมกันปกป้องพระเกียรติยศ และเผยแพร่พระราชกรณียกิจเพื่อ “ในหลวง” ของพวกเรา
13. เรารักษาเอกราชอธิปไตยมาได้จนถึงทุกวันนี้ ด้วยความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์และความสามัคคี
14. ข้าพเจ้า จักเทิดทูนและรักษาซึ่งสถาบัน ชาติ ศาสนา
และพระมหากษัตริย์ "
" ข้าพเจ้า จักปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต เสียสละ
เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน
15. พระชนม์ชื่น ยืนนาน วารบรรจบ
แปดสิบ ชันษาครบ เฉลิมขวัญ
เหล่าทวยราษฎร์ แซ่ซ้อง ฉลองพลัน
รวมใจมั่น รักพ่อหลวง ของปวงชน
16. พระองค์ทรงเปรียบเสมือนเทพยดาที่มาปกปักษ์รักษาประเทศชาติ และราษฎรให้อยู่รอดปลอดภัยและสร้างความเจริญก้าวหน้ามาตลอด
17. ปฐพีพื้นดินที่เคารพ
ขอน้อมนบพระบิดาของชาติไทย
ผู้สั่งสอนกายาและจิตใจ
ขอเทิดไท้พระมิ่งขวัญองค์ราชันย์
18. ในหลวงพระองค์ทรงไม่ละทิ้งประชาชนของพระองค์ แม้พระองค์จะทรงงานหนักและเหนื่อยมานานกระทู้: โพสต์ข้อความเทิดทูนสถาบัน
เริ่มกระทู้โดย: jaebarae ที่ 6 พ.ค. 11, 10:39 น
๑. คนไทยทุกคนรักในหลวงด้วยใจจริง
๒. ขอพระองค์ ทรงพระเจริญ และหายประชวรโดยเร็ว
๓. คนไทยรักในหลวงของคนไทยที่สุด
๔. ในหลวงทรงเป็นบิดาแห่ง การดนตรี
๕. ทรงมีความสามารถในทุกๆด้าน
๖. ขอให้พระองค์จงมีความสุข ตลอดไป
๗. ขอให้คนไทยหยุดทะเลาะกัน เพื่อในหลวง
๘. ขอให้พระองค์ทรงปราศจากโรคภัยไข้เจ็บทุกประการ
๙. ไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหน เราคนไทยก็รักในหลวงเหมือนกัน
๑๐. ในหลวง ทรงเป็นทุกลมหายใจ ของปวงประชาราษฎรกระทู้: โพสต์ข้อความเทิดทูนสถาบัน
เริ่มกระทู้โดย: jaebarae ที่ 6 พ.ค. 11, 10:43 น
๑. ทรงเป็นทุกลมหายใจ ของปวงประชาราษฎร ขอจงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
๒. ขอในหลวงจงทรงพระเจริญยิ่งยืนนานอยู่เป็นร่มโพธิร่มไทรของชาวไทยไปตราบนานเท่านาน และขอให้พระองค์ทรงมีสุขภาพพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์
๓. ผู้ใดคิดร้ายทำลายชาติจะพินาศจนสิ้นดี ผู้ใดจงรักภักดีจะสวัสดีศรีมงคล
๔. ขอพระองค์ทรงพระเกษมสำราญ พระวรกายและพระหฤทัย ยิ่งยิ่งขึ้นไป
๕. พระองค์ทรงมีแนวทางพระราชดำริในการพึ่งตนเองเพื่อให้สามารถดำรงชีพอยู่ได้อย่างอิสระ มั่นคงและสมบูรณ์


กระทู้: โพสต์ข้อความเทิดทูนสถาบัน
เริ่มกระทู้โดย: jaebarae ที่ 6 พ.ค. 11, 10:48 น
- รู้รักสามัคคี ทำความดีเพื่อในหลวง ของเราทุกๆ คน
- พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงทุ่มเทพระวรกายตรากตรำและมุ่งมั่นเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพสกนิกรชาวไทย
- พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมิทรงย่อท้อเข้าไปช่วยเหลือราษฎรไม่ว่าจะอยู่ห่างไกลสักเพียงใดไม่ว่าเชื้อชาติใด ศาสนาใด
- พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีความละเอียดรอบคอบ ทรงคิดหาแนวทางพัฒนาเพื่อมุ่งประโยชน์ต่อ ประชาชนสูงสุด
- เราชาวไทยควรยึดแบบอย่างเจริญรอยตามเบื้องพระยุคลพระบาทนำมาปฏิบัติให้เกิดผลแก่ตนเอง สังคมและประเทศชาติ
- ด้วยพระปรีชาญาณในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ให้คนทั้งหลายได้ประจักษ์ว่า แนวทางพระราชดำริ ในพระองค์ เรียบง่าย ปฏิบัติได้ผลเป็นที่ยอมรับโดยทั่วกัน
- พระองค์ทรงมีแนวทางพระราชดำริในการพึ่งตนเองเพื่อให้สามารถดำรงชีพอยู่ได้อย่างอิสระ มั่นคงและสมบูรณ์
- พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระองค์ได้พระราชทานพระราชดำริเกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อเป็นแนวทาง ก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคงกระทู้: โพสต์ข้อความเทิดทูนสถาบัน
เริ่มกระทู้โดย: jaebarae ที่ 6 พ.ค. 11, 10:50 น
เทิดพระเกียรติในหลวงของเรา


กระทู้: โพสต์ข้อความเทิดทูนสถาบัน
เริ่มกระทู้โดย: kingcobra71 ที่ 7 พ.ค. 11, 08:38 น
การดำรงความเป็นชาติ ศาสนา และมีองค์พระมหากษัตริย์เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจปวงชนชาวไทยทุกคน จะเป็นแสงสว่าง เป็นร่มโพธิ์ร่มไทรให้ปวงชนชาวไทยได้อยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขตราบนิรันดร์


กระทู้: โพสต์ข้อความเทิดทูนสถาบัน
เริ่มกระทู้โดย: ฝยก.จทบ.ส.ฎ. ที่ 10 พ.ค. 11, 14:28 น
ขอให้ ในหลวงหายจากอาการประชวร  มีสุขภาพพลานมัยแข็งแรง  เร็ววัน  ทรงพระเจริญ


กระทู้: โพสต์ข้อความเทิดทูนสถาบัน
เริ่มกระทู้โดย: kingcobra71 ที่ 11 พ.ค. 11, 09:13 น
“เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขของปวงชนชาวไทย”


กระทู้: โพสต์ข้อความเทิดทูนสถาบัน
เริ่มกระทู้โดย: kingcobra71 ที่ 15 พ.ค. 11, 10:50 น
ธงชาติไทยมีสามสี แต่ละสีมีความหมาย ช่วยไทยรักสามัคคี


กระทู้: โพสต์ข้อความเทิดทูนสถาบัน
เริ่มกระทู้โดย: กฝศ.นรด. ที่ 19 พ.ค. 11, 10:14 น
พระองค์ทรงเป็นนักคิดนักปกครองที่ทรงทศพิธราชธรรม เป็นพระมหากษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลก พระบารมีแผ่ไพศาล นำความร่มเย็นมาให้ปวงชนชาวไทย


กระทู้: โพสต์ข้อความเทิดทูนสถาบัน
เริ่มกระทู้โดย: รักสถาบัน ที่ 25 พ.ค. 11, 10:27 น
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ยิ่งยืนนาน อยู่เป็นร่มโพธิ์ร่มไทรแก่ประชากรชาวไทยตลอดกาลเทอญ ขอให้คนไทยจงร่วมใจเป็นหนึ่ง คิดดี พูดดี ทำดี และยุติการขัดแย้ง เพื่อถวายแด่ในหลวงของเรา


กระทู้: โพสต์ข้อความเทิดทูนสถาบัน
เริ่มกระทู้โดย: กธก.สปช.ทบ. ที่ 27 พ.ค. 11, 10:19 น
สถาบันพระมหากษัตริย์ ช่วยให้ประเทศไทยอยู่เป็นเอกราชมานานนับร้อย ๆ ปี


กระทู้: โพสต์ข้อความเทิดทูนสถาบัน
เริ่มกระทู้โดย: กธก.สปช.ทบ. ที่ 1 มิ.ย. 11, 10:19 น
ขอให้พระองค์อยู่เป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของคนไทยทั้งชาติตลอดไป


กระทู้: โพสต์ข้อความเทิดทูนสถาบัน
เริ่มกระทู้โดย: กรมทหารราบที่ 14 ที่ 2 มิ.ย. 11, 10:43 น
ชาติไทยคงมั่นทั่ว ธานินทร์ เพราะพระพ่อแห่งแผ่นดินคุ้มครองไทย
ขอเทิดทูนพระองค์ พระพ่อแห่งแผ่นดิน เอกองค์สยามมินทร์ธิราชเจ้า
ความสามัคคี ก่อให้เกิดความมีชัย จงรวมใจเทิดทูนพระราชวงศ์ จงทรงพระเจริญ
ศูนย์ใจไทยทั่วหล้า ชาวประชาร่วมน้อมสดุดี


กระทู้: โพสต์ข้อความเทิดทูนสถาบัน
เริ่มกระทู้โดย: ฝยก.จทบ.ส.ฎ. ที่ 19 ก.ค. 11, 14:44 น
จงทำความดีเพื่อถวายเป็นราชสักการะแด่ในหลวงของเรา โดยการกระทำความดีเสมอ พึงละเว้นการทำชั่ว เพราะการทำชั่วนั้นเพียงหนึ่งครั้งเท่านั้นที่พันพัว ความดีทั่วถ้วนร้อยพลอยมลาย


กระทู้: โพสต์ข้อความเทิดทูนสถาบัน
เริ่มกระทู้โดย: nn ที่ 23 ก.ค. 11, 19:30 น

ทรงเป็นทุกลมหายใจ ของปวงประชาราษฎร ขอจงทรงพระเจริญยิ่งยืนนานกระทู้: โพสต์ข้อความเทิดทูนสถาบัน
เริ่มกระทู้โดย: นศท.ธัญญธร โอภาสธนธร ที่ 6 ส.ค. 11, 20:21 น
         ประเทศไทยโชคดีที่มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน พระองค์ทรงมีพระปรีชาสามารถในทุกๆด้าน และที่สำคัญพระองค์ปกครองบ้านเมืองโดยยึดหลักทศพิธราชธรรมมาโดยตลอด จากพระราชกรณียกิจต่างๆแสดงให้เห็นึงความเหน็ดเหนื่อย ตรากตรำในการแก้ไขปัญหาและดูแลบ้านเมืองให้อยู่อย่างไม่เดือดร้อน และปฏิบัติตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงที่สามารถพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน สถาบันพระมหากษัตริย์จึงเป็นสิ่งที่พสกนิกรชาวไทยเทิดทูนมาโดยตลอด

q*093 q*093 q*093 q*093 q*093 q*093  q*093 q*093 q*093q*093


กระทู้: โพสต์ข้อความเทิดทูนสถาบัน
เริ่มกระทู้โดย: ร้อย.สห.จทบ.ล.ย. ที่ 15 ส.ค. 11, 10:59 น
1. พระองค์ทรงเป็นผู้นำตามแนวพระราชดำริ ให้เจริญรอยตามเบื้องพระยุคคลบาทด้วยเศรษฐกิจพอเพียง

๒. ร้อยรัดดวงใจเพื่อเทิดไท้องค์ราชัน ที่พระองค์ทรงฝ่าฟันให้ไทยนั้นได้ร่มเย็น

3. เราเป็นไทยมาได้จนถึงทุกวันนี้ก็ด้วยพระบารมีของพ่อหลวง

4. ๓ สถาบันหลักของชาติไทยเป็นมรดกมาจากบรรพบุรุษของเรา

5. ธงชาติไทยมี ๓ สี แต่ละสีมีความหมาย ช่วยไทยรักสามัคคี

6. แม้แต่โจรยังรักในหลวง แล้วเราเป็นใครล่ะจะไม่รักหรือ

7. เราคงสิ้นแผ่นดินถิ่นอาศัย หากสิ้นชาติ สิ้นศาสน์ สิ้นกษัตริย์

8. ชาติไทยผ่านพ้นวิกฤตมาหลายคราด้วยพระบารมีของล้นเกล้า

9. ในหลวงพระองค์ทรงงานหนักและเหนื่อย เพื่อราษฎรของพระองค์ได้มีความสุข

10. พระองค์ทรงเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนไทยทั้งชาติ
กระทู้: โพสต์ข้อความเทิดทูนสถาบัน
เริ่มกระทู้โดย: นศท. รัฐ ธรรมธัชอารี ที่ 15 ส.ค. 11, 16:15 น
ขอภาวนาให้พ่อหลวงทรงมีพระพลานมัยที่แข็งแรง

ร. ๑๑ พัน ๑ รอ. (314)


กระทู้: โพสต์ข้อความเทิดทูนสถาบัน
เริ่มกระทู้โดย: นฝ.นศท.จทบ.ช.พ. ที่ 16 ส.ค. 11, 15:03 น
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ยิ่งยืนนาน อยู่เป็นร่มโพธิ์ร่มไทรแก่พสกนิกรชาวไทยตลอดกาลเทอญ ขอให้คนไทยจงร่วมใจเป็นหนึ่ง คิดดี พูดดี ทำดี และยุติการขัดแย้ง เพื่อถวายแด่ในหลวงของเรากระทู้: โพสต์ข้อความเทิดทูนสถาบัน
เริ่มกระทู้โดย: นศท. ที่ 16 ส.ค. 11, 15:05 น
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ยิ่งยืนนาน อยู่เป็นร่มโพธิ์ร่มไทรแก่พสกนิกรกรชาวไทยตลอดกาลเทอญ ขอให้คนไทยจงร่วมใจเป็นหนึ่ง คิดดี พูดดี ทำดี และยุติการขัดแย้ง เพื่อถวายแด่ในหลวงของเรากระทู้: โพสต์ข้อความเทิดทูนสถาบัน
เริ่มกระทู้โดย: นศท.นพคุณ ดีศรี ที่ 16 ส.ค. 11, 20:53 น
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ยิ่งยืนนาน

นฝ.นศท.จทบ.ช.พ.
ร.ร.มาบอำมฤตวิทยา ปี 3


กระทู้: โพสต์ข้อความเทิดทูนสถาบัน
เริ่มกระทู้โดย: lucifer13213 ที่ 16 ส.ค. 11, 23:36 น
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ยิ่งยืนนาน


กระทู้: โพสต์ข้อความเทิดทูนสถาบัน
เริ่มกระทู้โดย: เรา ที่ 17 ส.ค. 11, 07:38 น
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน q*073


กระทู้: โพสต์ข้อความเทิดทูนสถาบัน
เริ่มกระทู้โดย: reo13322 ที่ 19 ส.ค. 11, 14:21 น
เรารักในหลวง


กระทู้: โพสต์ข้อความเทิดทูนสถาบัน
เริ่มกระทู้โดย: ฝกร.จทบ.ช.พ. ที่ 22 ส.ค. 11, 09:47 น
พระองค์ทรงเป็นที่เทิดทูนของปวงประชา ขออย่าให้ระคายเคืองแม้เบื้องพระบาท


กระทู้: โพสต์ข้อความเทิดทูนสถาบัน
เริ่มกระทู้โดย: ป.พัน.๒๕ ที่ 22 ส.ค. 11, 12:54 น
จักขอเป็นข้ารองบาททุกชาติไป


กระทู้: โพสต์ข้อความเทิดทูนสถาบัน
เริ่มกระทู้โดย: ม.พัน.๑๖ ที่ 22 ส.ค. 11, 18:26 น
. ขอให้คนไทยหยุดทะเลาะกัน เพื่อในหลวง
๒. ขอให้ทรงหายจากอาการประชวร
๓. ขอให้ท่านหายจากอาการประชวรโดยเร็ววัน
๔. ขอให้ทุกฝ่ายหันมาจับมือกัน ช่วยกันพัฒนาประเทศเพื่อ ในหลวงของเรา
๕. ขอให้ในหลวง จงมีพระวรกายที่สมบูรณ์
๖. ขอให้ในหลวง อย่าได้มีโรคภัยไข้เจ็บมารังควาน อีกเลย
๗. ขอให้ในหลวงของปวงชนชาวไทยหายเหนื่อย
๘. ขอให้ในหลวงแข็งแรงมีสุภาพที่ดีตลอดไป
๙. ขอให้ในหลวงจงมีความเจริญตลอดไป จากจนวันนี้จนนานเท่านาน
๑๐.ขอให้ในหลวงจงมีร่างกายที่แข็งแรงขึ้นในทุกๆวัน
๑๑. ขอให้ในหลวงทรงมีความสุขในชีวิตมากมาก
๑๒. ขอให้ในหลวงและ สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ทรงมีแต่ความสุข
๑๓. ขอให้ในหลวงหายจากอาการป่วยด้วยเทอญ
๑๔. ขอให้ประเทศไทยสงบสุขเพื่อให้พ่อหลวงสบายพระทัย
๑๕. ขอให้พระองค์ จงมีพระวรกายที่สมบูรณ์
๑๖. ขอให้พระองค์ ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน หมื่นปี
๑๗. ขอให้พระองค์ ทรงมีความสุขกาย ตลอด กาลเทอญ
๑๘. ขอให้พระองค์จงมีความสุข ตลอดไป
๑๙. ขอให้พระองค์ทรงพระเกษมสำราญ
๒๐. ในหลวงมีแนวพระราชดำริด้านการเกษตรเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตทางการเกษตร


กระทู้: โพสต์ข้อความเทิดทูนสถาบัน
เริ่มกระทู้โดย: นศท.หญิง ธัญวรัตน์ ชามโสม ที่ 23 ส.ค. 11, 19:47 น
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ยิ่งยืนนาน อยู่เป็นร่มโพธิ์ร่มไทรแก่พสกนิกรชาวไทยตลอดกาลเทอญ ขอให้คนไทยจงร่วมใจเป็นหนึ่ง คิดดี พูดดี ทำดี และยุติการขัดแย้ง เพื่อถวายแด่ในหลวงของเรา
กระทู้: โพสต์ข้อความเทิดทูนสถาบัน
เริ่มกระทู้โดย: นศท. รัฐ ธรรมธัชอารี ที่ 23 ส.ค. 11, 19:55 น
ขอให้ในหลวงมีสุขภาพพลานมัยสมบูรณ์แช็งแรง

ร. ๑๑ พัน ๑ รอ. (314)


กระทู้: โพสต์ข้อความเทิดทูนสถาบัน
เริ่มกระทู้โดย: นศท.สุวสิน อินทร์สวัสดิ์ ที่ 23 ส.ค. 11, 21:29 น
ขอให้พระองค์ ทรงพระเจริญ มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน
นฝ.นศท.จทบ.ช.พ.


กระทู้: โพสต์ข้อความเทิดทูนสถาบัน
เริ่มกระทู้โดย: lucifer13213 ที่ 23 ส.ค. 11, 23:23 น
ขอให้พระองค์ทรงมีสุขภาพพลานมัยสมบูรณ์แช็งแรง
นฝ.นศท.จทบ.ช.พ.


กระทู้: โพสต์ข้อความเทิดทูนสถาบัน
เริ่มกระทู้โดย: lucifer13213 ที่ 23 ส.ค. 11, 23:26 น
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ยิ่งยืนนาน


กระทู้: โพสต์ข้อความเทิดทูนสถาบัน
เริ่มกระทู้โดย: lucifer13213 ที่ 23 ส.ค. 11, 23:33 น
ขอให้พระองค์ทรงมีพลานามัยที่แข็งแรง


กระทู้: โพสต์ข้อความเทิดทูนสถาบัน
เริ่มกระทู้โดย: lucifer13213 ที่ 23 ส.ค. 11, 23:35 น
ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญ


กระทู้: โพสต์ข้อความเทิดทูนสถาบัน
เริ่มกระทู้โดย: ชาญวุฒิ ที่ 25 ส.ค. 11, 09:00 น
เรารักในหลวง