หน้า : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68  พิมพ์หน้านี้ - โพสเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ และเพิ่ม script สำหรับ IE 10 – 11 ค่ะ

เว็บบอร์ด webboard บอร์ด forum ฟอรั่ม กระดานข่าว กระดานสนทนา สนทนา กระทู้ ความคิดเห็น

หมวดหมู่ => ร่วมเทิดไท้องค์ราชันย์ => ข้อความที่เริ่มโดย: nung1002 ที่ 31 ส.ค. 12, 15:32 น

โพสเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์


กระทู้: โพสเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
เริ่มกระทู้โดย: nung1002 ที่ 31 ส.ค. 12, 15:32 น
สถาบันชาติ ศาสน์ กษัตริย์ เป็นสถาบันหลักในผืนธงชาติไทยที่เราเคารพ บรรพบุรุษของไทยปกบ้านป้องเมืองมาได้ด้วยความยึดมั่นในสถาบันการ ปกครองซึ่งมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นองค์ ประมุขจึงทำให้เราได้มีประเทศไทยมาจนถึงทุกวันนี้ และเราจักทำให้อนาคตจะต้องมีประเทศไทยต่อไป


กระทู้: โพสเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
เริ่มกระทู้โดย: นศท.หญิง ทรรศวรรณ ที่ 31 ส.ค. 12, 20:16 น
พระองค์ท่านทรงเหน็ดเหนื่อยพระวรกาย เพื่อประชาชนชาวไทยทุกคน ได้อยู่อย่างมีความสุข


กระทู้: โพสเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
เริ่มกระทู้โดย: นศท.หญิง ทรรศวรรณ ที่ 31 ส.ค. 12, 20:17 น
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ มีพลานามัยที่แข็งแรง
 ในหลวงพระองค์ทรงงานหนักและเหนื่อย เพื่อราษฎรของพระองค์ได้มีความสุข


กระทู้: โพสเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
เริ่มกระทู้โดย: นศท.มีชัย วงค์ภักดี ที่ 2 ก.ย. 12, 11:55 น
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ มีพลานามัยที่แข็งแรง
 ในหลวงพระองค์ทรงงานหนักและเหนื่อย เพื่อให้คนไทยของพระองค์ได้มีความสุขกระทู้: โพสเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
เริ่มกระทู้โดย: นศท.มีชัย วงค์ภักดี ที่ 2 ก.ย. 12, 11:57 น
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ มีพลานามัยที่แข็งแรง
 ในหลวงพระองค์ทรงงานหนักและเหนื่อย เพื่อให้คนไทยของพระองค์ได้มีความสุขกระทู้: โพสเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
เริ่มกระทู้โดย: นศท.เฉลิมชัย ทระคำหาร ที่ 2 ก.ย. 12, 13:31 น
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ มีพลานามัยที่แข็งแรง
 ในหลวงพระองค์ทรงงานหนักและเหนื่อย เพื่อให้คนไทยของพระองค์ได้มีความสุข


กระทู้: โพสเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
เริ่มกระทู้โดย: นศท.ศรสวรรค์ ทับแสง ที่ 2 ก.ย. 12, 13:32 น
ขอให้พระองค์ทรงพระเกษมสำราญมีอายุยิ่งยืนนาน


กระทู้: โพสเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
เริ่มกระทู้โดย: นศท.ศรสวรรค์ ทับแสง ที่ 2 ก.ย. 12, 13:36 น
ขอให้พระองค์ทรงพระเกษมสำราญอายุยิ่งยืนนานอยู่เปนมิ่งขวัญปวงชนตลอดไป


กระทู้: โพสเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
เริ่มกระทู้โดย: นศท.เฉลิมชัย ทระคำหาร ที่ 2 ก.ย. 12, 13:47 น
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ มีพลานามัยที่แข็งแรง พระองค์ท่านทรงเหน็ดเหนื่อยพระวรกาย  เพื่อราษฎรของพระองค์ได้มีความสุข


กระทู้: โพสเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
เริ่มกระทู้โดย: นศท.อนุวัฒ์ แก้วเนตร ที่ 2 ก.ย. 12, 13:55 น
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ มีพลานามัยที่แข็งแรง
พระองค์ท่านทรงเหน็ดเหนื่อยพระวรกาย  เพื่อราษฎรของพระองค์ได้มีความสุข


กระทู้: โพสเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
เริ่มกระทู้โดย: นศท.ปริญญา ขันติวงค์ ที่ 2 ก.ย. 12, 13:56 น
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ มีพลานามัยที่แข็งแรง พระองค์ท่านทรงเหน็ดเหนื่อยพระวรกาย  เพื่อราษฎรของพระองค์ได้มีความสุข


กระทู้: โพสเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
เริ่มกระทู้โดย: นศท.เฉลิมชัย ทระคำหาร ที่ 2 ก.ย. 12, 14:01 น
ขอให้พระองค์ทรงพระเกษมสำราญ อายุยิ่งยืนนาน  อยู่เป็นมิ่งขวัญแก่ปวงชนชาวไทยตลอดไป


กระทู้: โพสเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
เริ่มกระทู้โดย: นศท.อนุวัฒ์ แก้วเนตร ที่ 2 ก.ย. 12, 14:03 น
ขอให้พระองค์ทรงพระเกษมสำราญ อายุยิ่งยืนนาน อยู่เป็นมิ่งขวัญแก่ปวงชนชาวไทยตลอดไป


กระทู้: โพสเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
เริ่มกระทู้โดย: นศท.หญิง อรกันยา สาดา ที่ 2 ก.ย. 12, 14:25 น
ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญ มีพลานามัยที่แข็งแรง อายุมั่นขวัญยืน อยู่เป็นมิ่งขวัญแก่ปวงชนชาวไทยตลอดไป


กระทู้: โพสเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
เริ่มกระทู้โดย: นศท.หญิง อรกันยา สาดา ที่ 2 ก.ย. 12, 14:28 น
ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญ มีพลานามัยที่แข็งแรง อายุมั่นขวัญยืน อยู่เป็นมิ่งขวัญแก่ปวงชนชาวไทยตลอดไป


กระทู้: โพสเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
เริ่มกระทู้โดย: นศท จิระวัฒน์ ที่ 2 ก.ย. 12, 14:50 น
ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญ ทรงพระเกษมสำราญ มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน


กระทู้: โพสเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
เริ่มกระทู้โดย: นศท.ญ.อาภัสรา ศรียันต์ ที่ 2 ก.ย. 12, 15:14 น
ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญ
และมีพระชนธ์ยิ่งยืนนาน


กระทู้: โพสเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
เริ่มกระทู้โดย: นศท.ธนพล มณฑา ที่ 2 ก.ย. 12, 15:27 น
ขอให้พระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่แข็งแรง
และมีพระชนธ์มายุยิ่งยืนนาน


กระทู้: โพสเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
เริ่มกระทู้โดย: นศท. ธนพล นันทวงศ์ ที่ 2 ก.ย. 12, 15:43 น
สถาบันพระมหากษัตริย์เป็นสถาบันหลักที่ยึดเหนี่ยวชาติของเราทุกยุคทุกสมัย ด้วยเหตุนี้เราทุกคนเกิดเป็นคนไทยควรจะเทิดทูนและรักษาไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์เราไม่ให้ใครมาย่ำยีหรือดูหมิ่นสถาบันพระมหากษัตริย์ พระองค์ทรงเป็นผู้นำพาประเทศไปสู่ความอยู่ดีกินดี ดังนั้นจงหยุดหมิ่นสถาบันพระมหากษัตริย์ ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานตลอดไป
รักชาติ ยิ่งชีพ
นศท. ธนพล   นันทวงศ์  ชั้นปีที่ 2   ร.ร. กำแพงกระทู้: โพสเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
เริ่มกระทู้โดย: นศท อุดมศักดิ์ ลาภลึก ที่ 2 ก.ย. 12, 17:09 น
ขอให้พระองค์ทรงพระเกษมสำราญมีอายุยิ่งยืนนาน


กระทู้: โพสเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
เริ่มกระทู้โดย: นศท จักรกฤษ บุญลา ที่ 2 ก.ย. 12, 17:23 น
ขอให้พระองค์ทรงพระเกษมสำราญมีอายุยิ่งยืนนาน


กระทู้: โพสเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
เริ่มกระทู้โดย: นศท ดนัย โคตรอ่อน ที่ 2 ก.ย. 12, 17:32 น
ขอให้พระองค์ทรงพระเกษมสำราญมีอายุยิ่งยืนนาน


กระทู้: โพสเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
เริ่มกระทู้โดย: นศท รัฐภาคย์ บัวลา ที่ 2 ก.ย. 12, 18:00 น
พระองค์ท่านทรงเหน็ดเหนื่อยพระวรกาย เพื่อประชาชนชาวไทยทุกคน ได้อยู่อย่างมีความสุข


กระทู้: โพสเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
เริ่มกระทู้โดย: เด็กดี ที่ 2 ก.ย. 12, 18:05 น
ขอให้พระองค์ทรงพระเกษมสำราญมีอายุยิ่งยืนนาน


กระทู้: โพสเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
เริ่มกระทู้โดย: นศท.ณัฐวุฒิ เย็นเกษม ที่ 2 ก.ย. 12, 19:34 น
สถาบันพระมหากษัตริย์เป็นสถาบัน­หลักที่ยึดเหนี่ยวชาติของเราทุก­ยุคทุกสมัย ด้วยเหตุนี้เราทุกคนเกิดเป็นคนไ­ทยควรจะเทิดทูนและรักษาไว้ซึ่งส­ถาบันพระมหากษัตริย์เราไม่ให้ใค­รมาย่ำยีหรือดูหมิ่นสถาบันพระมห­ากษัตริย์ พระองค์ทรงเป็นผู้นำพาประเทศไปส­ู่ความอยู่ดีกินดี ดังนั้นจงหยุดหมิ่นสถาบันพระมหา­กษัตริย์ ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน­ตลอดไปนศท.ณัฐวุฒิ เย็นเกษม  ชั้นปีที่2


กระทู้: โพสเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
เริ่มกระทู้โดย: นศท อุดมรัตน์ วงค์สมบัติ ที่ 2 ก.ย. 12, 20:32 น
ข้าพเจ้าจะตอบแทนด้วยการทำความดี ช่วยเหลือคนอื่นในทุกโอกาศ
ขอให้พระองค์ทรงพระเกษมสำราญมีพระชนมา ยุยิ่งยืนนาน q*061


กระทู้: โพสเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
เริ่มกระทู้โดย: นศท อุดมรัตน์ วงค์สมบัติ ที่ 2 ก.ย. 12, 20:40 น
จะมีกษัตริย์กี่พระองค์ที่ยอมเนื่อยเพื่อประชาชนมากเพียงนี้
ข้าพเจ้าจะตอบแทนด้วยการทำความดี ช่วยเหลือคนอื่นในทุกโอกาศ
ขอให้พระองค์ทรงพระเกษมสำราญมีพระชนมา ยุยิ่งยืนนาน q*061


กระทู้: โพสเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
เริ่มกระทู้โดย: lukey2009 ที่ 3 ก.ย. 12, 13:16 น
“ทุกข์บรรเทา”
“การประทับอยู่ในบ้านเมือง” ดังพระราชดำรัสนั้น ในเวลาต่อมาก็เป็นที่รู้กันว่ามิได้หมายถึงการประทับอยู่ในเมืองหลวงเท่า นั้น แต่ยังเสด็จฯ เยี่ยมเยียนราษฎรของพระองค์จนแทบจะทั่วทุกตารางนิ้วที่พระบาทจะย่างไปถึงได้ ทรงวิทย์ แก้วศรี ผู้เรียบเรียงบทความ “บรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าผู้ทรงพระคุณธรรมอันประเสริฐ” บันทึกไว้ว่า
วันที่ 13 ก.ย 2497 ขณะที่ทรงมีพระชนมายุ 26 พรรษา และทรงครองราชย์เป็นปีที่ 8 ปรากฎว่าเกิดเหตุการณ์อัคคีภัยครั้ง ร้ายแรงขึ้นที่อำเภอบ้านโป่ง จ.ราชบุรี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจึงเสด็จพระราชดำเนินไปเยี่ยมเยือนราษฎรชาวบ้านโป่งผู้ประสบภัยในพื้นที่ ทรงทอดพระเนตรบริเวณที่เกิดเพลิงไหม้และพระราชทานสิ่งของบรรเทาทุกข์ ทุกข์ในยามยากเพราะสิ้นเนื้อประดาตัวจากภัยเพลิงนั้นมากล้น แต่เมื่อได้รู้ว่ายังมีใครสักคนคอยเป็นกำลังใจ ทุกข์สาหัสแค่ไหนก็ยังพอมีแรงกายลุกขึ้นสู้ต่อได้ การเสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมเยียนราษฎรผู้ประสบภัยในครั้งนั้น นับได้ว่าเป็นการเสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมราษฎรต่างจังหวัดเป็นครั้งแรกในรัชกาล


กระทู้: โพสเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
เริ่มกระทู้โดย: kesinee7013 ที่ 4 ก.ย. 12, 10:20 น
"....ต่างคนต่างมีหน้าที่ แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าทำเฉพาะหน้าที่นั้น เพราะว่าถ้าคนใดทำหน้าที่เฉพาะของตัวโดยไม่มองไม่แลคนอื่น งานก็ดำเนินไปไม่ได้ เพราะเหตุว่างานทุกงานจะต้องพาดพิงกันจะต้องเกี่ยวโยงกัน ฉะนั้นแต่ละคนจะต้องมีความรู้ถึงงานของผู้อื่นแล้วช่วยกันทำ ..."
(พระราชทานแก่ คณะบุคคลต่างๆที่เข้าเฝ้าฯเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 4 ธันวาคม 2533)

เราคนไทยควรมีความรักสามัคคีกันให้มาก
อย่าคิดแต่ประโยชน์ส่วนตน ขอให้คิดถึงส่วนรวมกันให้มากนะคะ


กระทู้: โพสเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
เริ่มกระทู้โดย: signal240200 ที่ 4 ก.ย. 12, 13:04 น
ที่ทุรกันดารพระองค์ทรงเสด็จไปไม่เคยท้อเพื่อชาวไทย   
 (ร้อย.วศข.ฯ ส.พัน.๒๔)


กระทู้: โพสเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
เริ่มกระทู้โดย: signal240200 ที่ 4 ก.ย. 12, 13:05 น
ข้าฯใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท  จะร่วมใจทำชาติไทยให้มั่นคง   
 (ร้อย.วศข.ฯ ส.พัน.๒๔)


กระทู้: โพสเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
เริ่มกระทู้โดย: signal240200 ที่ 4 ก.ย. 12, 13:06 น
น้ำพระราชหฤทัยของพ่อหลวงแผ่ไพศาล  และยิ่งใหญ่  เป็นคนไทยต้องภูมิใจ   
 (ร้อย.วศข.ฯ ส.พัน.๒๔)


กระทู้: โพสเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
เริ่มกระทู้โดย: patanangorn ที่ 4 ก.ย. 12, 16:05 น
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ข้าพพุทธเจ้า  นศท.พัฒนากร เกษร


กระทู้: โพสเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
เริ่มกระทู้โดย: นศท ฐิติวัสส์ ขาวอรุณ ที่ 4 ก.ย. 12, 18:56 น
สถาบันพระมหากษัตริย์เป็นสถาบันหลักที่ยึดเหนี่ยวชาติของเราทุกยุคทุกสมัย ด้วยเหตุนี้เราทุกคนเกิดเป็นคนไทยควรจะเทิดทูนและรักษาไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์เราไม่ให้ใครมาย่ำยีหรือดูหมิ่นสถาบันพระมหากษัตริย์ พระองค์ทรงเป็นผู้นำพาประเทศไปสู่ความอยู่ดีกินดี ดังนั้นจงหยุดหมิ่นสถาบันพระมหากษัตริย์ ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานตลอดไป
รักชาติ ยิ่งชีพ
นศท. ฐิติวัสส์ ขาวอรุณ  ชั้นปีที่ 1   ร.ร. อาเวมารีอา


กระทู้: โพสเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
เริ่มกระทู้โดย: เด็กดี ที่ 5 ก.ย. 12, 13:27 น
555555


กระทู้: โพสเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
เริ่มกระทู้โดย: bird_eod ที่ 5 ก.ย. 12, 13:46 น
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ


กระทู้: โพสเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
เริ่มกระทู้โดย: ชนิดาภา รู้ตะกูล ที่ 6 ก.ย. 12, 05:42 น

ความคิดเห็นที่ 3457
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ดิฉันมีเรื่องอยากจะให้พระองค์ช่วยดิฉันไม่เข้าใจดิฉันยังไม่ได้รับการรับผิดชอบจากราชการที่ชื่อนายไพฑูรณ์ เจริญสุข ที่ทำงานที่กรมศิลบปากร กระทรวจวัฒธนธรรม ช่างสิบหมู่ ผู้หญิงที่ทำงานที่โรงเรียนมหิดลนุสรณ์ดิฉันไม่เอาผิดองค์กร แต่ดิฉันอยากให้องค์กรมองดูว่าดิฉันไม่ได้เป็นอะไรกับนายไพฑูรณ์เอาของดิฉันไปมากมายเอาไปเติมน้ำมันรับส่งผู้หญิงที่ใช้เบอร์ 0819883231 พักอยู่หมู่บ้านกิติชัย5 ค่าหมอ ค่าอะไรมากมายจนมีเรื่องเรื่องธุรกิจเราก็ทะเลาะกันดิฉันทวงของคืนเป็นเวลา 9 เดือน 10 เดือนแล้วไม่มีความรับผิดชอบให้ดิฉันอยากให้เอามาจับเข้าเครื่องจับเท็จว่าใครเป็นัวต้นเหตุเอาผิดให้ถึงที่สุดพอดิฉันโพสข้อความก็เอาหมามาแจ้งดิฉันว่าทำให้เขาเสียชื่อเสียงแต่ก็นิ่งเฉยดิฉันไม่เข้าใจเงินดิฉันทั้งนั้นเลยที่เอาไปให้ผู้หญิงที่ทำงานมหิดลค่ายาค่าอะไรต่างๆมากมายไม่มีเงินเดือนรึไงไม่เข้าใจเวลาผ่านไปขนาดนี้ของเขามากมายปล่อยให้เขาทวงังกับขอทานไม่มีความรับผิดชอบแถมยังเอาผู้หญิงไปด่าทอดิฉันที่เอื้ออาทร3ว่าโกหก จิ๋มเด็ก แต่เป็นราชการครูดิฉันอยากให้เอาจับเข้าเครื่องจับเท็จดูว่าสิ่งที่ดิฉันได้กล่าวหาเป็นความจริงหรือไม่ถ้าไม่จริงก็ขอประทานโทษแต่ถ้าจริงดิฉันอยากให้ลงโทษให้หนักที่สุดไม่ให้ทำงานราชการประนามให้ถึงที่สุดเป็นแม่พิมพ์ของประเทศแต่ทำตัว....คงไม่ต้องบรรยายและดิฉันอยากให้องค์กรเอาผิดกับผู้หญิงให้ถึงที่สุดว่าสิ่งที่ดิฉันส่งโพสมันเียหายมากขนาดไหนต่อองค์กรให้เรียกค่าเสียหายให้องค์กรดิันโพสทุกวันเป็นเวลา 9เดือนแล้วดูว่ามันเสียชื่อขององค์กรขนดไหนดิฉันอยากให้เอามาจับเข้าเครื่องจับเท็จและดำเนินคดีให้ึงที่ีสุดดิฉันไม่มีันยอมความเด็ดขาดเพราะหมู่บ้านอยู่ตรงข้ามกันทำงานราชการปล่อยให้เวลานาน9เดือนไม่น่าเชื่อดิฉันอยากให้ฝากบอกนายไพฑูรณ์ให้เอาของดิฉันมาคืนที่ยามที่หมู่บ้านอาภากรดิฉันรับที่ยามเท่านั้นไม่ขอเจอหน้าอีกดิฉันไม่มีธุระกับเขาและก็ไม่ต้องเข้ามาเหยียบที่บ้านดิฉันดิฉันไม่ได้เป็นอะไรกับเขาและเขาก็คงรู้ดีว่าเป็นอะไรก็ให้เขาหักค่าขับรถค่าแรงของเขาคืนเท่าไหร่ก็ฝากบอกที่ยามไม่เอาดอกเอาแต่ของดิฉันเท่านั้นที่เขาเอาไปทำลายดิฉันเดือดร้อนต้องใช้แต่กลับเงียบดิฉันไม่รู้จะไปเพิ่งใครแล้วค่ะ ควรมิควรแล้วแต่จะโปรด วันพฤหัสที่ 6 กันยายน พ. ศ. 2555


กระทู้: โพสเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
เริ่มกระทู้โดย: ยุทธการ ที่ 6 ก.ย. 12, 13:31 น
พระองค์ทรงเป็นดั่งฝนดับไฟทำไห้ปวงประชาร่มเย็น


กระทู้: โพสเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
เริ่มกระทู้โดย: ยุทธการ ที่ 6 ก.ย. 12, 13:35 น
พระองค์ทรงเป็นดั่งฝนดับไฟทำไห้ปวงประชาร่มเย็น


กระทู้: โพสเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
เริ่มกระทู้โดย: นศท.ฤทธิชัย แก้วกัณหา ที่ 6 ก.ย. 12, 19:47 น
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ข้าพพุทธเจ้า นศท.ฤทธิชัย แก้วกัณหา  q*062


กระทู้: โพสเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
เริ่มกระทู้โดย: ilove_xat ที่ 6 ก.ย. 12, 20:20 น
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ มีพลานามัยที่แข็งแรง
 


กระทู้: โพสเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
เริ่มกระทู้โดย: นศท.บุญตา พรมสุรีย์ ที่ 7 ก.ย. 12, 17:34 น
ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญ น้ำพระราชหฤทัยของพ่อหลวงแผ่ไพศาล  และยิ่งใหญ่  


กระทู้: โพสเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
เริ่มกระทู้โดย: นศท. ธนิต เก่งคำใบ ที่ 7 ก.ย. 12, 18:44 น
ขอพระองค์ทรงพระเจริญมี  พลานามัยที่แข็งแรง


กระทู้: โพสเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
เริ่มกระทู้โดย: นศท.ธนิต เก่งคำใบ ที่ 7 ก.ย. 12, 19:11 น
สถาบันพระมหากษัตริย์เป็นสถาบัน­หลักที่ยึดเหนี่ยวชาติของเราทุก­ยุคทุกสมัย ด้วยเหตุนี้เราทุกคนเกิดเป็นคนไ­ทยควรจะเทิดทูนและรักษาไว้ซึ่งส­ถาบันพระมหากษัตริย์เราไม่ให้ใค­รมาย่ำยีหรือดูหมิ่นสถาบันพระมห­ากษัตริย์ พระองค์ทรงเป็นผู้นำพาประเทศไปส­ู่ความอยู่ดีกินดี ดังนั้นจงหยุดหมิ่นสถาบันพระมหา­กษัตริย์ ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน­ตลอดไป
 
นศท. ธนิต  เก่งคำใบ


กระทู้: โพสเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
เริ่มกระทู้โดย: นศท. พงศ์พล ขจรเกษ ที่ 7 ก.ย. 12, 19:50 น
สถาบันพระมหากษัตริย์เป็นสถาบันหลักที่ยึดเหนี่ยวชาติของเราทุกยุคทุกสมัย ด้วยเหตุนี้เราทุกคนเกิดเป็นคนไทยควรจะเทิดทูนและรักษาไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์เราไม่ให้ใครมาย่ำยีหรือดูหมิ่นสถาบันพระมหากษัตริย์ พระองค์ทรงเป็นผู้นำพาประเทศไปสู่ความอยู่ดีกินดี ดังนั้นจงหยุดหมิ่นสถาบันพระมหากษัตริย์ ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานตลอดไป
รักชาติ ยิ่งชีพ
นศท. พงศ์พล ขจรเกษ  ชั้นปีที่ 1   ร.ร. คำตากล้าราชประชาสงเคราะห์