หน้า : พิมพ์หน้านี้ - เอชทูโอลุยซีเอสอาร์สร้างแบรนด์ยั่งยืน

เว็บบอร์ด webboard บอร์ด forum ฟอรั่ม กระดานข่าว กระดานสนทนา สนทนา กระทู้ ความคิดเห็น

หมวดหมู่ => ข่าวประชาสัมพันธ์ => ข้อความที่เริ่มโดย: poritic ที่ 31 ม.ค. 13, 21:29 น

เอชทูโอลุยซีเอสอาร์สร้างแบรนด์ยั่งยืน


กระทู้: เอชทูโอลุยซีเอสอาร์สร้างแบรนด์ยั่งยืน
เริ่มกระทู้โดย: poritic ที่ 31 ม.ค. 13, 21:29 น
รสิตา  โตวรวิรัตน์ รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท เอชทูโอ ไลฟ ซอร์ส  (ประเทศไทย) จำกัด ผู้นำเข้าเครื่องผลิตน้ำอัลคาไลน์ เควายเค จากประเทศเกาหลี กล่าวว่า หลังจากที่บริษัทประสบความสำเร็จในการเปิดตลาดเครื่องผลิตน้ำอัลคาไลน์เพื่อสุขภาพในเขตกรุงเทพ  โดย มีช่องทางการจัดจำหน่ายที่โชว์รูมในสยามพารากอนและเซ็นทรัลพระราม 3 จนสามารถปิดยอดขายของปี 2555 อยู่ที่ 50 ล้านบาท     ในไตรมาสแรกของปี 2556 บริษัทจะเริ่มขยายตลาดไปยังภูมิภาคขึ้นโดยเน้นไปตามหัวเมืองใหญ่สำคัญ 4 จุดครอบคลุมทุกภูมิภาค คือ เชียงใหม่ ภูเก็ต ชลบุรี นครราชสีมา ผ่านตัวแทนจัดจำหน่ายของบริษัท  และเมื่อมีการขยายสู่พื้นที่ในต่างจังหวัดได้สัมผัสถึงปัญหาในท้องถิ่นว่าปัจจุบันมีเด็กไทยจำนวนมากที่ดื่มน้ำที่มีสารปดเปื้อนไม่ได้มาตรฐาน ทำให้เกิดเป็นโรคต่างๆตามมาในอนาคต เพื่อเป็นการสร้างแบรนด์อย่างยั่งยืนประกอบกับนโยบายของบริษัทแม่ในประเทศสิงคโปร์ บริษัทจึงจะได้จัดสรรงบประมาณ 5 ล้านบาทเพื่อดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมควบคู่ไปอย่างต่อเนื่อง โดยเน้นไปที่โรงเรียน สถานศึกษา และโรงพยาบาลที่ด้อยโอกาสและขาดแคลนในต่างจังหวัด บริษัทจึงจะดำเนินกิจกรรมเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องในการบริโภคน้ำสะอาด เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของเยาวชนและประชาชนในถิ่นทุรกันดาร นอกจากนี้ยังจัดกิจกรรม “น้ำกับในหลวง” เพื่อให้เยาวชนได้เรียนรู้พระราชกรณียกิจ พระบาทสมเด็จ(ขออภัยค่ะ! คำนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบ) ผ่านโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริด้านการพัฒนาแหล่งน้ำ  รวมทั้งปลูกฝังให้เด็กๆรู้จักใช้ทรัพยากรน้ำให้เกิดประโยชน์และคุ้มค่ามากที่สุด เช่นการสนับสนุนการทำพืชผักสวนครัวที่ใช้แหล่งน้ำของชุมชนเพื่อใช้เป็นอาหารกลางวันแก่เด็กๆ    ทั้งนี้บริษัทเชื่อมั่นว่าจะเป็นการสร้างภาพลักษณ์อย่างยั่งยืนแก่แบรนด์ควบคู่ไปกับการพัฒนาชุมชนเป็นการทำ Community Marketing อีกรูปแบบหนึ่ง