หน้า : พิมพ์หน้านี้ - ผู้หญิงดูดีในแบบของผู้หญิงไทยยุคใหม่

เว็บบอร์ด webboard บอร์ด forum ฟอรั่ม กระดานข่าว กระดานสนทนา สนทนา กระทู้ ความคิดเห็น

หมวดหมู่ => สุขภาพ-ความงาม => ข้อความที่เริ่มโดย: ladynisa24 ที่ 15 ก.พ. 13, 14:40 น

ผู้หญิงดูดีในแบบของผู้หญิงไทยยุคใหม่


กระทู้: ผู้หญิงดูดีในแบบของผู้หญิงไทยยุคใหม่
เริ่มกระทู้โดย: ladynisa24 ที่ 15 ก.พ. 13, 14:40 น
ยุคนี้ไม่ว่าจะมองไปทางไหน  จะสังเกตได้ว่า  ผู้หญูิงไทยดูดีขึ้นจริงๆ รวมทั้ง
นิยมออกกาลังกายและใส่ใจในสุขภาพมากขึ้นตามลำดับ จึงทำให้ พวกเธอเลือกรับประทานอาหารท่ีมีประโยชน์
และมีคุณค่าเพ่ิ่มขึ้น โดยเฉพาะพวกธัญพืชและไฟเบอร์  บางคนก็ต้องใช้ความพยายามมากในการรักษารูปร่างและ
การเลือกรับประทานอาหารเพราะต้องการให้ต้วเองรูปร่างดีและดูดีตลอดเวลา ถ้าสอบถามพวกเธอว่า อยากดูดี
เหมือนผู้หญิงคนไหน แน่นอนว่า เวลาน้ีช่ือของ “คริส หอวัง” จะติดอนดับต้นๆ ท่ีผู้หญิงไทยอยากหุ่นเฟิร์มและดู
ดีอยางคริส เพราะไม่ว่าจะทำอะไรหรือออกงานไหน ก็รูปร่างดีและดูดีตลอดเวลารวมทั้งมีความสดใสดูเพลินตา

สำหรับ คริส หอวัง ก็ยอมรับว่า การจะทำให้ต้วเองดูดีน้นไม่ยากเลย เพียงแค่ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอให้เป็น
กิจวัตร ไม่เพียงดีต่อรูปร่างแล้วย้งดีต่อสุขภาพท่ีแข็งแรงและทำให้รู้้สึกสดใสอีกด้วย เลือกออกกำลังกายอย่างที่ชอบ
 คริสเองช่ืนชอบการเต้นรำ ก็มักจะเต้นรำเป็นประจำ แต่ท่ีขาดไม่ได้เลย  ต้องเลือกรับประทานอาหารท่ีมี
ประโยชน์ต่อสุขภาพ แต่พอถึงเวลาอยากรับประทานขนมขบเคี้ยว คริสก็ต้องเลือกท่ีมีประโยชนและอร่อยด้วย
ยิ่งตอนนี้มี “ซันไบทส์ใหม่ ผสมไฟเบอร์” ทำจากธัญพืชผ่านกรรมวิธิีอบกรอบแทนการทอดท่ียังคงคุณค่า
สารอาหารและไขมันนัอยกว่า ยิ่งรับประทานได้ทุกท่ีทุกเวลา  ทั้งมีประโยชน์และอร่อย เลือกส่ิงท่ีดีให้ก้บตัวเอง
นั้นไม่ยากและมั่นใจได้ว่า “ดีกับสุขภาพและดูดีขึ้นกว่าเดิมจริงๆ”

  q*071