หน้า : พิมพ์หน้านี้ - “ชุมชนนี้มีดีที่ยั่งยืน” 17 มี.ค.นี้ ติดตามชม “หน้าบ้านน่ามอง จากข่วงพญ๋าฮอมกำกึ

เว็บบอร์ด webboard บอร์ด forum ฟอรั่ม กระดานข่าว กระดานสนทนา สนทนา กระทู้ ความคิดเห็น

หมวดหมู่ => ห้องข่าว => ข้อความที่เริ่มโดย: ninjakay ที่ 15 มี.ค. 13, 18:32 น

“ชุมชนนี้มีดีที่ยั่งยืน” 17 มี.ค.นี้ ติดตามชม “หน้าบ้านน่ามอง จากข่วงพญ๋าฮอมกำกึ


กระทู้: “ชุมชนนี้มีดีที่ยั่งยืน” 17 มี.ค.นี้ ติดตามชม “หน้าบ้านน่ามอง จากข่วงพญ๋าฮอมกำกึ
เริ่มกระทู้โดย: ninjakay ที่ 15 มี.ค. 13, 18:32 น
รายการ “ชุมชนนี้มีดีที่ยั่งยืน” โดย กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม วันอาทิตย์ที่ 17 มีนาคมนี้ พบกับเทศบาลตำบลเกาะคา  จังหวัดลำปาง  หนึ่งในชุมชนต้นแบบด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อชุมชนน่าอยู่อย่างยั่งยืน ที่มีรูปแบบของการนำจุดเด่นของคนเมืองซึ่งยึดมั่นในประเพณีและวัฒนธรรมพื้นบ้าน มาเป็นกลไกสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนและภาคีที่เกี่ยวข้องในการถอดความคิดของประชาชนออกมาเพื่อนำมาทำแผนงาน/โครงการในการพัฒนาชุมชน รวมทั้งหาทางออกเพื่อการแก้ไขปัญหาร่วมกันได้อย่างน่าชื่นชม กล่าวคือ “ลานคนเมือง” ที่เรียกว่า “เวทีข่วงพญ๋าฮอมกำกึ๊ด” (ภาษาเหนือ แปลว่า ลานปัญญา ซึ่งเป็นเวทีที่ชาวบ้านผู้เฒ่าผู้แก่ผู้รู้ปราชญ์ของชุมชนใช้เป็นลานสะสมปัญญาคือมีการแลกเปลี่ยนเปลี่ยนพูดคุยกัน คล้ายๆ กับเวที “สภาน้ำเมี่ยง” ของชาวแม่ฮ่องสอน) ซึ่งนับว่าประสบผลสำเร็จโดยเห็นได้ชัดเจนจากการขับเคลื่อนกิจกรรมด้านก่ารพัฒนาชุมชนต่างๆ  ออกมาในลักษณะของการบูรณาการทั้ง ๓ มิติ คือ เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมเข้าด้วยกัน เริ่มต้นจาก โครงการประกวด “หน้าบ้านน่ามอง” ในปี ๒๕๕๒ ต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน ซึ่งได้พัฒนาเกณฑ์การประกวดโดยชุมชนเอง และพัฒนาต่อยอดเป็นกิจกรรมต่างๆต่อมา ได้แก่ ถนนปลอดถัง โดยการนัดเวลาทิ้ง เวลาเก็บขยะกับเทศบาล และรณรงค์ให้มีการคัดแยกขยะจากครัวเรือน โดยนำขยะรีไซเคิลมาขายที่ธนาคารขยะรีไซเคิลชุมชน ส่วนขยะอินทรีย์มาทำเป็นดินและปุ๋ยอินทรีย์เพื่อปลูกผักสวนครัวปลอดสารพิษในทุกครัวเรือน จนเกิด "ถนนสายผักปลอดสารพิษ" ซึ่งเหลือจากการบริโภคในครัวเรือนก็นำมาขายที่ "ตลาดนัดสีเขียว" ซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำทุกวันเสาร์ นอกจากนี้ ยังมีการทำสิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ในชุมชน เพื่อสร้างรายได้ให้กับชุมชน ตลอดจน การเฝ้าระวัง ตรวจ ติดตาม คุณภาพน้ำโดยภาคประชาชน ภายใต้"โครงการนักสืบสายน้ำ" จากกิจกรรมเพื่อการพัฒนาชุมชนต่างๆที่เกิดขึ้นจากความร่วมมือ ร่วมใจ ของชาวเกาะคานี้ นำไปสู่หลักสูตรแนวคิดการอบรมและพัฒนา”นักวิจัยชุมชน”ในปัจจุบัน ซึ่งเทศบาลตำบลเกาะคา ก็ได้ถ่ายทอดแบบอย่างการดำเนินงานที่ดีนี้พร้อมทั้งขยายเครือข่ายการเรียนรู้ไปสู่ชุมชนและท้องถิ่นหลายแห่ง ทั้งหมดนี้ทำให้ปัจจุบันชุมชนเกาะคากลายเป็นชุมชนน่าอยู่อย่างยั่งยืนที่สามารถเป็น ส่วนในช่วงการ์ตูนเคล็ดลับเพื่อโลกเขียว โดยลุงส่งเสริมกับน้องส้มจี๊ด จะพาไปชม“เคล็ด(ไม่)ลับของการปลูกผักปลอดสารพิษ”.…ห้ามพลาดรายการดีๆเพื่อสร้างสรรค์ชุมชมชนอย่างยั่งยืนร่วมกัน รายการ “ชุมชนนี้มีดีที่ยั่งยืน” วันอาทิตย์ที่ 17 มีนาคม 2556 เวลา 11.30 –12.00 น. ทางสถานี TNN 2 (ทรูวิชั่นส์ 8) ออกอากาศซ้ำครั้งที่ 1 วันจันทร์ที่ 18 มีนาคม 2556 เวลา 20.00 – 20.30 น.  ครั้งที่ 2 วันพฤหัสบดีที่ 21 มีนาคม 2556 เวลา 11.00 – 11.30 น. และครั้งที่ 3 วันเสาร์ที่ 23 มีนาคม 2556 เวลา 01.00 – 01.30 น. หรือรับชมรายการแบบออนไลน์ได้ทางเว็บไซด์ http://tv.truelife.com และผ่านทางโทรศัพท์ IPHONE (Free App) TRUE VISIONS on Mobile: IPHONE ได้อีกช่องทางหนึ่ง นอกจากนี้ยังสามารถชมสารคดีสั้น “ชุมชนนี้มีดีที่ยั่งยืน” ทางโซเชียลมีเดียส์ www.youtube.com