หน้า : พิมพ์หน้านี้ - ประกวดจิตรกรรมบัวหลวง

เว็บบอร์ด webboard บอร์ด forum ฟอรั่ม กระดานข่าว กระดานสนทนา สนทนา กระทู้ ความคิดเห็น

หมวดหมู่ => ห้องข่าว => ข้อความที่เริ่มโดย: ประกวด จิตรกรรมบัวหลวง ที่ 10 เม.ย. 15, 10:49 น

ประกวดจิตรกรรมบัวหลวง


กระทู้: ประกวดจิตรกรรมบัวหลวง
เริ่มกระทู้โดย: ประกวด จิตรกรรมบัวหลวง ที่ 10 เม.ย. 15, 10:49 น
เชิญร่วมประกวด “จิตรกรรมบัวหลวง ครั้งที่ 37” ประจำปี 2558
จิตรกรรมที่จัดประกวดมี ๓ ประเภท ได้แก่
1.จิตรกรรมไทยแบบประเพณี
2.จิตรกรรมไทยแนวประเพณี
3.จิตรกรรมร่วมสมัย
ผู้ส่งผลงานเข้าประกวด
ประชาชนผู้สนใจสามารถส่งผลงานเข้าประกวดคนละไม่เกิน ๓ ภาพโดยต้องเป็นผลงานที่ไม่เคยส่งเข้าประกวดที่ใดมาก่อน พร้อมแนบชื่อ ที่อยู่ประวัติ รวมทั้งรายละเอียดต่างๆเกี่ยวกับงานจิตรกรรมที่ส่งเข้าประกวด ลงในแบบฟอร์มที่กำหนดให้ ติดไว้ด้านหลังของงานที่ส่งเข้าประกวด และหากประสงค์จะจำหน่ายขอให้แจ้งราคาไว้ด้วย
มูลนิธิบัวหลวง จะระวังรักษางานทุกชิ้นที่ส่งเข้าประกวดอย่างดี แต่จะไม่รับผิดชอบในความเสียหายอันเกิดจากอุปัทวเหตุ หรือ เหตุอันสุดวิสัยใดๆ
ลักษณะและขนาดของงาน
งานจิตรกรรมที่ส่งเข้าประกวด ต้องมีลักษณะโดยรวมเป็น ๒ มิติ ขนาดผลงานไม่เกิน ๑๕๐ x ๒๐๐ ซม. และจัดติดอุปกรณ์ให้เรียบร้อยพร้อมที่จะนำขึ้นแขวนแสดงนิทรรศการได้ น้ำหนักรวมกรอบไม่เกิน ๔๐ กิโลกรัม
รางวัล
รางวัลที่ ๑ มี ๑ รางวัล เหรียญทองบัวหลวง และเงินรางวัล ๒๐๐,๐๐๐ บาท
และ ทุนทัศนศึกษางานศิลปะในต่างประเทศ
รางวัลที่ ๒ มี ๑ รางวัล เหรียญเงินบัวหลวง และเงินรางวัล ๑๐๐,๐๐๐ บาท
รางวัลที่ ๓ มี ๑ รางวัล เหรียญทองแดงบัวหลวง และเงินรางวัล ๗๕,๐๐๐ บาท
ส่งผลงาน วันเสาร์ที่ ๙ ถึง วันอาทิตย์ที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๘
เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ณ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
ชั้น ๒๙ ถนนสีลม กรุงเทพฯ โทร. ๐๒-๒๓๐-๒๕๖๐ หรือ ๐๒-๒๓๐-๒๕๖๒
รายละเอียดเพิ่มเติมที่
www.bangkokbank.com/BangkokBankThai/Documents/Site%20Documents/Other/37th_contest_form.pdf