หน้า : พิมพ์หน้านี้ - เจาะธุรกิจฮอตในเวียดนาม

เว็บบอร์ด webboard บอร์ด forum ฟอรั่ม กระดานข่าว กระดานสนทนา สนทนา กระทู้ ความคิดเห็น

หมวดหมู่ => ข่าวประชาสัมพันธ์ => ข้อความที่เริ่มโดย: magketing ที่ 30 ก.ย. 16, 16:00 น

เจาะธุรกิจฮอตในเวียดนาม


กระทู้: เจาะธุรกิจฮอตในเวียดนาม
เริ่มกระทู้โดย: magketing ที่ 30 ก.ย. 16, 16:00 น
ฮาวาสริเวอร์ออคิด เผย 3 อันดับธุรกิจดาวเด่นปีนี้ในกลุ่ม
ประเทศ CLMV ซึ่งประกอบด้วย กัมพูชา ลาว พม่า เวียดนาม
ชี้ทางนักลงทุนจากไทยเล็งขยายตลาดสู่ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน (Asean Economics Community – AEC) เจาะ
กลุ่ม CLMV ที่มีอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจสูงที่สุด
ในโลกภายใน 10 ปี

สันติพงศ์ พิมลแสงสุริยา ประธานกรรมการบริหาร กลุ่มบริษัท
ฮาวาสริเวอร์ออคิด ผู้ให้บริการธุรกิจสื่อสารการตลาดในกลุ่ม
CLMV มานานกว่า 15 ปี เผยปีนี้ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
เปิดทางสนับสนุนให้ผู้ประกอบการเข้าไปลงทุนในธุรกิจต่างๆ
กันมากขึ้น โดยเฉพาะกลุ่ม CLMV ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ AEC
ถือเป็นกลุ่มประเทศที่น่าสนใจอย่างยิ่งสำหรับผู้ประกอบการ
ไทย

ผลการสำรวจธุรกิจอนาคตรุ่งในกลุ่มประเทศ CLMV โดย
ฮาวาสริเวอร์ออคิดในปี 2016 พบว่าสาธารณรัฐสังคมนิยม
เวียดนาม ปีนี้ธุรกิจที่มีแนวโน้มความต้องการสูงสุดอันดับ 1
คือสินค้าเพื่อความสะดวกสบายของคนเมือง ทั้งนี้เพราะมี
การขยายตัวของชนชั้นกลางมากขึ้น จึงมีความต้องการความ
สะดวกเพื่อไลฟ์สไตล์แบบคนเมือง

โดยเฉพาะเครื่องใช้ไฟฟ้า อุปกรณ์เครื่องใช้ที่ดีไซน์สำหรับ
คนเมือง และร้านอาหารประเภทฟาสต์ฟู้ด เป็นต้น

อันดับ 2 คือธุรกิจเกี่ยวกับสุขภาพ ซึ่งเป็นที่ทราบกันดีว่า
ชาวเวียดนามสนใจดูแลสุขภาพเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะ
คนที่เริ่มมีรายได้เพิ่มขึ้น กำลังซื้อของพวกเขาจะไปอยู่ที่
กลุ่มอาหารเสริมประเภท Fitness, Wellness และ
Health Care ซึ่งเห็นภาพได้ชัดเจนว่าธุรกิจนี้จะเดินไปได้ดี
และอยู่ได้นาน

ส่วนอันดับที่ 3 คือธุรกิจการศึกษา เพราะประชากรใน
ภาคเหนือและใต้มีความแตกต่างกันมาก คนเวียดนามจึงให้
ความสำคัญกับการศึกษาเพื่อให้เกิดความเท่าเทียม ดังนั้น
จึงเป็นโอกาสที่ดีสำหรับธุรกิจด้านติวเตอร์ Educational Tour
 การจัดฝึกอบรม รวมถึงสินค้าและบริการเพื่อส่งเสริม
พัฒนาการของเด็ก

สันติพงศ์ยังให้ความเห็นเพิ่มเติมว่า "การเติบโตของธุรกิจ
ต่าง ๆ นั้นจะสัมพันธ์กับการเติบโตและทิศทางการพัฒนา
ของแต่ละประเทศ ตลอดการสนับสนุนของภาครัฐ และ
แนวโน้มความนิยมของประชากร"

"ดังนั้นผู้ประกอบการจากไทยที่สนใจจะขยายธุรกิจไปสู่กลุ่ม
ประเทศCLMV จึงควรต้องศึกษาตลาดของประเทศนั้น ๆ
ให้ดี เพื่อวางแผนธุรกิจ แผนการตลาด และแผนการสื่อสาร
การตลาดได้ตรงต่อพฤติกรรมผู้บริโภคที่มีความแตก
ต่างกันในแต่ละประเทศ"

สนับสนุนโดย              
นิตยสารแมกเก็ตติ้ง (Magketing)

สามารถดาวน์โหลดนิตยสารฉบับเต็ม...ฟรี...ได้ที่
 http://www.ebooks.in.th/ebook/41656/magketing_vol16