หน้า : พิมพ์หน้านี้ - TPIPP เตรียมขายหุ้น IPO พร้อมเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

เว็บบอร์ด webboard บอร์ด forum ฟอรั่ม กระดานข่าว กระดานสนทนา สนทนา กระทู้ ความคิดเห็น

หมวดหมู่ => ข่าวประชาสัมพันธ์ => ข้อความที่เริ่มโดย: mizmum ที่ 6 ต.ค. 16, 10:18 น

TPIPP เตรียมขายหุ้น IPO พร้อมเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ


กระทู้: TPIPP เตรียมขายหุ้น IPO พร้อมเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
เริ่มกระทู้โดย: mizmum ที่ 6 ต.ค. 16, 10:18 น
‘บมจ.ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์’ ผู้ประกอบธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานเชื้อเพลิงจากขยะรายใหญ่ที่สุดในไทย พร้อมขายหุ้น IPO ไม่เกิน 2,500 ล้านหุ้น ก่อนเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ในปีนี้ รับขยายโรงไฟฟ้าอีก 3 โรง ดันกำลังการผลิตติดตั้งเพิ่มเป็น 440 MW


          บริษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ประกอบธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานเชื้อเพลิงจากขยะ (RDF) ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยและโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนทิ้ง รวมถึงธุรกิจสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงและก๊าซธรรมชาติ (NGV) ชูแนวทาง “ขยะเป็นศูนย์” หรือ Zero Waste แปรสภาพขยะเป็นเชื้อเพลิงเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด หนุนธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานเชื้อเพลิงจากขยะ (RDF) พร้อมเดินหน้าเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายในปีนี้ หลังสำนักงาน ก.ล.ต. นับหนึ่งแบบคำขออนุญาตขายหลักทรัพย์และแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ (ไฟลิ่ง) เพื่อขออนุญาตเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ประชาชนเป็นการทั่วไป (IPO) จำนวนไม่เกิน 2,500 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้ (พาร์) หุ้นละ 1 บาท หวังระดมทุนรองรับการขยายโรงไฟฟ้าอีก 3 โรง เพื่อเพิ่มกำลังการผลิตติดตั้งเป็น 440 MW จากปัจจุบัน 150 MW

          นายประชัย เลี่ยวไพรัตน์ ประธานกรรมการ เปิดเผยว่า บริษัทฯ เป็นบริษัทในเครือของบริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน)   มีความมุ่งมั่นในการดำเนินงานตามแนวทาง “ขยะเป็นศูนย์” หรือ Zero Waste เพื่อเป็นผู้นำในธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าโดยใช้พลังงานหมุนเวียนที่สะอาดและมีประสิทธิภาพในกระบวนการผลิตไฟฟ้า ช่วยลดสภาวะเรือนกระจก และควบคุมการเกิดไนโตรเจนออกไซด์ (NOx) และซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) รวมถึงการดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

          ปัจจุบัน บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจหลัก 2 กลุ่ม โดยกลุ่มแรกคือ ธุรกิจพลังงานและสาธารณูปโภค ได้แก่ ธุรกิจโรงไฟฟ้า ที่มุ่งเน้นโรงไฟฟ้าพลังงานเชื้อเพลิงจากขยะ (RDF) และโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนทิ้งจากกระบวนการผลิตปูนซีเมนต์ของบมจ. ทีพีไอ โพลีน ซึ่ง ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559 บริษัทฯ มีโรงไฟฟ้าที่เปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์แล้วจำนวน 4 โรง มีกำลังการผลิตติดตั้งรวมทั้งสิ้น 150 MW ประกอบด้วย โรงไฟฟ้าพลังงานเชื้อเพลิงจากขยะ 2 โรง มีกำลังการผลิตติดตั้งรวม 80 MW แบ่งเป็นโรงละ 20 MW และ 60 MW ซึ่งถือเป็นโรงไฟฟ้าพลังงานเชื้อเพลิงจากขยะที่ใหญ่ ที่สุดในประเทศไทยตามข้อมูลของ AWR Lloyd โดยมี กฟผ. เป็นผู้รับซื้อไฟฟ้าจำนวน 73 MW และได้รับส่วนเพิ่มราคารับซื้อไฟฟ้า (Adder) ที่ 3.50 บาทต่อกิโลวัตต์-ชั่วโมง เป็นระยะเวลา 7 ปีนับจากวันที่เริ่มซื้อขายไฟฟ้า และมีโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนทิ้ง อีก 2 โรง มีกำลังการผลิตติดตั้งรวม 70 MW แบ่งเป็นโรงไฟฟ้ากำลังการผลิต 40 MW และ 30 MW โดยมี บมจ.ทีพีไอ โพลีน เป็นผู้รับซื้อไฟฟ้า

          นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีสถานประกอบการผลิตเชื้อเพลิง RDF ที่นำขยะชุมชนและขยะจากหลุมฝังกลบในพื้นที่ต่างๆ มาผ่านกระบวนการคัดแยกและแปรรูปให้เป็นเชื้อเพลิง RDF เพื่อใช้ในกระบวนการผลิตกระแสไฟฟ้า ซึ่งปัจจุบันมีความสามารถในการรับขยะชุมชนเข้าสู่กระบวนการผลิตได้ 4,000 ตันต่อวัน สามารถนำมาผลิตเป็นเชื้อเพลิง RDF ได้ 2,000 ตันต่อวัน

          “เรามีวิสัยทัศน์ที่จะเป็นผู้นำในธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้า โดยใช้พลังงานหมุนเวียนที่สะอาดและมีประสิทธิภาพในกระบวนการผลิตไฟฟ้า ซึ่งเกิดจากการนำขยะชุมชนและขยะจากหลุมฝังกลบ มาแปรรูปเป็นเชื้อเพลิง RDF ที่มีค่าความร้อนสูง เพื่อนำไปใช้ในกระบวนการผลิตกระแสไฟฟ้า โดยเรามีจุดยืนในการทำธุรกิจด้วยแนวคิด Clean Energy, Clean Up Country ที่จะช่วยลดปริมาณขยะในประเทศที่เกิดขึ้นเป็นจำนวนมากในแต่ละวันและยังสามารถช่วยลดภาวะเรือนกระจกที่ส่งผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอีกด้วย” นายประชัย กล่าว

          ส่วนธุรกิจหลักกลุ่มที่สองคือ ธุรกิจสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงและก๊าซธรรมชาติ (NGV) ตั้งอยู่ในเขตกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัด รวม 12 แห่ง ประกอบด้วย สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง 8 แห่ง สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงและก๊าซธรรมชาติ (NGV) 3 แห่ง และสถานีบริการก๊าซธรรมชาติ (NGV) อีก 1 แห่ง ภายใต้เครื่องหมายการค้า ‘ทีพีไอพีแอล’ (TPIPL) นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีรายได้จากการขายอินทรียวัตถุที่เหลือใช้จากสถานประกอบการผลิตเชื้อเพลิง RDF ให้แก่บริษัท ทีพีไอ โพลีน ชีวะอินทรีย์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทในเครือ บมจ.ทีพีไอ โพลีน เพื่อใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตปุ๋ยชีวภาพ โปรไบโอติกส์เพื่อการเลี้ยงสัตว์ และการกำจัดสิ่งปฏิกูลในน้ำอีกด้วย    

          ด้านนายภากร เลี่ยวไพรัตน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ กล่าวว่าบริษัทฯ ถือเป็นผู้บุกเบิกธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานเชื้อเพลิงจากขยะในประเทศไทย จึงมีความเชี่ยวชาญในการบริหารจัดการธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยได้พัฒนาเทคโนโลยีการคัดแยกและแปรรูปขยะขึ้นเอง สามารถแปรรูปขยะในประเทศไทยที่มีความชื้นสูงเป็นเชื้อเพลิง RDF ที่ให้ค่าความร้อนขั้นต่ำเฉลี่ย 3,500 กิโลแคลอรี่ต่อกิโลกรัม มากกว่าค่าเฉลี่ยของอุตสาหกรรมในประเทศไทยที่ 1,700-1,800 กิโลแคลอรี่ต่อกิโลกรัม ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการผลิตไฟฟ้าจากเชื้อเพลิง RDF

          ขณะเดียวกัน บริษัทฯ ยังมีความสัมพันธ์ที่ดีกับเครือข่ายที่เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมโรงไฟฟ้าพลังงานเชื้อเพลิงจากขยะ อาทิ ผู้จัดการขยะชุมชน บริษัทจัดการขยะ จึงช่วยสร้างความมั่นคงในการจัดหาขยะ ตลอดจนได้ทำสัญญาซื้อขายไฟฟ้าระยะยาวกับ กฟผ. โดยสามารถต่ออายุสัญญาอัตโนมัติได้อีกครั้งละ 5 ปี นับจากวันที่สิ้นสุดสัญญา จึงช่วยสร้างความมั่นคงด้านรายได้ให้แก่บริษัทฯ  

          นายภากรยังกล่าวอีกว่า จากความต้องการใช้พลังงานไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง บริษัทฯ จึงอยู่ระหว่างขยายการลงทุนในโรงไฟฟ้าอีก 3 โรง อันจะทำให้กำลังการผลิตติดตั้งเพิ่มขึ้นอีก 290 MW ประกอบด้วยโรงไฟฟ้าพลังงานเชื้อเพลิงจากขยะขนาด 70 MW โรงไฟฟ้าพลังงานถ่านหินและพลังงานเชื้อเพลิงจากขยะขนาด 70 MW และโรงไฟฟ้าพลังงานถ่านหินขนาด 150 MW คาดว่าจะทยอยแล้วเสร็จภายในปี 2560 ซึ่งเมื่อรวมกับโรงไฟฟ้าในปัจจุบัน จะมีกำลังการผลิตติดตั้งรวมทั้งสิ้นเป็น 440 MW

          ทั้งนี้ หลังจากที่โรงไฟฟ้าพลังงานเชื้อเพลิงจากขยะขนาด 70 MW ติดตั้งแล้วเสร็จและดำเนินการเชิงพาณิชย์ ซึ่งคาดว่าอยู่ในช่วงไตรมาสแรก ปี 2560 บริษัทฯ มีแผนนำโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนทิ้งขนาด 30 MW ที่มีอยู่เดิมมารวมกัน เพื่อดำเนินการเป็นโรงไฟฟ้าพลังงานเชื้อเพลิงจากขยะขนาด  100 MW ที่จะรองรับการจำหน่ายไฟฟ้าให้แก่ กฟผ. ในอนาคต ส่วนโรงไฟฟ้าพลังงานถ่านหินและพลังงานเชื้อเพลิงจากขยะ และโรงไฟฟ้าพลังงานถ่านหินนั้น จะจำหน่ายไฟฟ้าให้กับ บมจ.ทีพีไอ โพลีน

(http://www.mtmultimedia.com/wp-content/uploads/TPIPP-Kickoff.jpg)