หน้า : พิมพ์หน้านี้ - ปตท. โกงชาติ เผยความจริงที่ไม่ค่อยมีใครรู้

เว็บบอร์ด webboard บอร์ด forum ฟอรั่ม กระดานข่าว กระดานสนทนา สนทนา กระทู้ ความคิดเห็น

หมวดหมู่ => ห้องข่าว => ข้อความที่เริ่มโดย: chatchacha1 ที่ 27 ส.ค. 18, 14:30 น

ปตท. โกงชาติ เผยความจริงที่ไม่ค่อยมีใครรู้


กระทู้: ปตท. โกงชาติ เผยความจริงที่ไม่ค่อยมีใครรู้
เริ่มกระทู้โดย: chatchacha1 ที่ 27 ส.ค. 18, 14:30 น
เปิดผลประเมิน 442 หน่วยงาน ผ่านเกณฑ์“คุณธรรม/ความโปร่งใส” ITA ประจำปี 2560” เฉลี่ย 81.53 คะแนน ปตท. (http://www.xn--72caab2fl6azbbby8lpav6ezjxc.com/%E0%B8%9B%E0%B8%95%E0%B8%97-%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B8%88%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B9%82%E0%B8%81%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4/) เกินเกณฑ์เฉลี่ย
 
(https://www.img.in.th/images/e6a62ed7748099dc8bf3cc8d2156915d.png)

วันนี้(16 พ.ย.) มีรายงานจากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ว่า ป.ป.ช. ได้เผยแพร่ผลประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐประจำปีงบประมาณ 2560 จำนวนทั้งสิ้น 422 หน่วยงาน โดยพบว่า ค่าเฉลี่ยคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 อยู่ที่ 81.53 คะแนน ทั้งนี้จากผลการประเมิน พบว่า องค์กรศาล (เฉพาะหน่วยงานธุรการ) 3 หน่วยงาน พบว่า สำนักงานศาลยุติธรรมได้คะแนนสูงสุด 92.37 สำนักงานศาลปกครอง 88.29 และสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ 81.79

องค์กรอิสระ 5 หน่วยงาน พบว่า สำนักงาน ป.ป.ช.ได้คะแนนสูงสุด 90.44 และสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ได้คะแนนน้อยสุด 71.20, องค์กรอัยการ พบว่า สำนักงานอัยการสูงสุดได้คะแนน 78.98 ,หน่วยงานในสังกัดรัฐสภา 2 หน่วยงานคือ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา และ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ได้คะแนนใกล้เคียงที่ 82.70 และ 82.94 ตามลำดับ สำหรับสำนักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ได้คะแนน 90.24
 
(https://www.img.in.th/images/3de2f73161c9d6b85a5fff76a0b2eaf5.jpg)
 

(https://www.img.in.th/images/8efee33c47c5fef8544e4cbec3fd6cca.jpg)

(https://www.img.in.th/images/a99fcde1fc2a261d07d2d6fcbde04a63.jpg)

(https://www.img.in.th/images/38fb2f2ebfc05aa7ed64060173ec84c9.jpg)

อ่านผลประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐประจำปีงบประมาณ 2560 จำนวนทั้งสิ้น 422 หน่วยงาน ฉบับเต็ม ประกาศผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (16/11/2560)