หน้า : พิมพ์หน้านี้ - สมาคมสถาปนิกสยามฯ เปิดบ้านจัดเวทีสาธารณะกะเทาะเปลือกสนามบินสุวรรณภูมิ

เว็บบอร์ด webboard บอร์ด forum ฟอรั่ม กระดานข่าว กระดานสนทนา สนทนา กระทู้ ความคิดเห็น

หมวดหมู่ => ห้องข่าว => ข้อความที่เริ่มโดย: prboomcompany ที่ 16 ต.ค. 18, 15:54 น

สมาคมสถาปนิกสยามฯ เปิดบ้านจัดเวทีสาธารณะกะเทาะเปลือกสนามบินสุวรรณภูมิ


กระทู้: สมาคมสถาปนิกสยามฯ เปิดบ้านจัดเวทีสาธารณะกะเทาะเปลือกสนามบินสุวรรณภูมิ
เริ่มกระทู้โดย: prboomcompany ที่ 16 ต.ค. 18, 15:54 น
สมาคมสถาปนิกสยามฯ เปิดบ้านจัดเวทีสาธารณะ“กะเทาะเปลือกสนามบินสุวรรณภูมิ”เป็นพื้นที่กลางไขข้อข้องใจกรณีพิพาทการก่อสร้างอาคารผู้โดยสารหลังที่ 2

สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ (ASA) เปิดเวทีสาธารณะในหัวข้อ “กะเทาะเปลือกสนามบินสุวรรณภูมิ” เพื่อเป็นพื้นที่กลางให้องค์กรผู้เกี่ยวข้อง และบุคลากรในวิชาชีพสถาปัตยกรรม รวมถึงประชาชนในสังคม ร่วมระดมความคิดและไขข้อข้องใจกรณีพิพาท พร้อมแจงขั้นตอนการดำเนินโครงการก่อสร้างอาคารผู้โดยสารหลังที่ 2

นายอัชชพล ดุสิตนานนท์ นายกสมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ (ASA) เปิดเผยว่า ตามที่บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) หรือ ทอท. มีโครงการก่อสร้างอาคารผู้โดยสารหลังที่ 2 ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ซึ่งปัจจุบันโครงการดังกล่าวมีข้อพิพาทในหลายประเด็น ทั้งในเรื่องการเปลี่ยนแปลงผังแม่บท (Master Plan) การดำเนินการในพื้นที่ของโครงการ ที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคตและเป็นการแสดงถึงรูปแบบแปลนของอาคารและพื้นที่ต่างๆ ว่าจะออกมาในรูปแบบใด รวมถึงเงื่อนไขการได้มาซึ่งแบบตามข้อกำหนดการประกวดแบบ (TOR) เป็นเรื่องที่สังคมให้ความสนใจเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากเป็นโครงการขนาดใหญ่และเป็นหน้าตาของประเทศไทย เพื่อเป็นการไขข้อข้องใจของประชาชน สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ ในฐานะองค์กรวิชาชีพด้านสถาปัตยกรรม จึงเชิญผู้ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าวมาร่วมเสวนาในรูปแบบเปิดเวทีสาธารณะ หัวข้อ “กะเทาะเปลือกสนามบินสุวรรณภูมิ” เพื่อรับฟังข้อคิดต่างๆ ทั้งจากองค์กรภาครัฐและเอกชน เพื่อหาข้อสรุปให้แก่บ้านเมืองต่อไป   ทั้งนี้ องค์กรที่เกี่ยวข้องมาร่วมในการเปิดเวทีสาธารณะ “กะเทาะเปลือกสนามบินสุวรรณภูมิ” อาทิ  นายเอนก  ธีระวิวัฒน์ชัย รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ (สายงานวิศวกรรมและการก่อสร้าง)  บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)    รศ. ดร. สมเจตน์ ทิณพงษ์     ประธานกรรมการนวัตกรรมแห่งชาติ  ดร. สามารถ ราชพลสิทธิ์  อดีตรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และวิศวกรผู้ร่วมวางแผนแม่บทสนามบินสุวรรณภูมิ  นายชัชวาลย์ พริ้งพวงแก้ว  ประธานกรรมการ บริษัท ดีไซน์ 103 อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด มล. ชัยนิมิตร นวรัตน      ดร.ต่อตระกูล ยมนาค อดีตกรรมการ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) และอดีตนายกวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์  นายวันชัย วิมุกตายน   กรรมการผู้จัดการ บริษัท แอ็ค คอนซัลแท้นส์ จำกัด   รศ.ดร. วิชา จิวาลัย  กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ   นายดวงฤทธิ์ บุนนาค ฯลฯ

สอบถามเพิ่มเติม : มนัสวิน  สิงหา โทร. 081-438-7353, 081-191-677   เตชินี  แก้วดวงงาม  (กบ 061-991-6154)