หน้า : พิมพ์หน้านี้ - software ฝีมือคนไทย Softpro

เว็บบอร์ด webboard บอร์ด forum ฟอรั่ม กระดานข่าว กระดานสนทนา สนทนา กระทู้ ความคิดเห็น

หมวดหมู่ => เว็บบอร์ด เลขเด็ด หวยดัง => ข้อความที่เริ่มโดย: กฤษฎา ซอฟโปรดัค ที่ 8 เม.ย. 19, 15:04 น

software ฝีมือคนไทย Softpro


กระทู้: software ฝีมือคนไทย Softpro
เริ่มกระทู้โดย: กฤษฎา ซอฟโปรดัค ที่ 8 เม.ย. 19, 15:04 น
          ซอฟต์แวร์ที่ให้บริการมีดังนี์
1.Softpro ERP Manufaturing ระบบบริหารงานทั้งองกรทั้งองค์ งานผลิต งานคลังสินค้าและจัดส่ง งานจัดซื้อ งานบัญชี งานบุคคล
2.Softpro ERP Realestate ระบบบริหารงานด้านธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ครอบคลุมงาน Project การก่อสร้างบ้าน คอนโด อาพาร์ทเม้น รองรับงานขาย การจอง การทำสัญญา งานควบคุมการก่อสร้าง  งานการเงินการบัญชี
3.Softpro Agronomy And Farmer(AFS) ระบบบริหารงานด้านธุรกิจเกษตร ที่ช่วยเก็บข้อมูล ประมวลผล วิเคราะห์รวมถึงการส่งเสริมเกษตรกร การเก็บประวัติสำรวจพื้นที่ ออกสินเชื่อ รับซื้อพืชผล การชำระค่าพืชผล ติดตามลูกหนี้ ประมวลผลเข้าระบบ ERP

และซอฟต์แวร์เสริมต่อยอดในส่วนงานต่าง
1.Softpro U Order Me Application สำหรับให้ลูกค้าสั่งสินค้าทางออนไลน์
2.Sofrpro SME Account on Cloud โปรแกรมบัญชีออนไลน์ รองรับงาน ซื้อ ขาย คลังสินค้า บัญชี
3.Softpro CRM  ระบบบริหารงานด้านการตลาดลูกค้าสัมพันธ์
4.Softpro Handheld ใช้งานควบคู่กับระบบ Softpro Inventorycontrol รองรับงานตรวจนับสต็อกคงเหลือ การรับสินค้า การจ่าย/โอน/ย้าย  งานจัดส่งสินค้า
5.ระบบ Softpro U Queue เป็น Application จัดคิวรถเพื่อเข้าส่งผลผลิตหรือส่งสินค้า
6.ระบบลงทะเบียน เป็นระบบเก็บบันทึกประวัติผู้เข้าร่วมงานสัมนา/ประชุม/มหกรรมงานต่างๆ โดยไม่ต้องจดบันทึก