หน้า : 1  พิมพ์หน้านี้ - SACICT เชิญชวนชาวไทยร่วมงาน SACICT Mobile Gallery 2019

เว็บบอร์ด webboard บอร์ด forum ฟอรั่ม กระดานข่าว กระดานสนทนา สนทนา กระทู้ ความคิดเห็น

หมวดหมู่ => ห้องข่าว => ข้อความที่เริ่มโดย: pr_400 ที่ 8 ก.ค. 19, 15:19 น

SACICT เชิญชวนชาวไทยร่วมงาน SACICT Mobile Gallery 2019


กระทู้: SACICT เชิญชวนชาวไทยร่วมงาน SACICT Mobile Gallery 2019
เริ่มกระทู้โดย: pr_400 ที่ 8 ก.ค. 19, 15:19 น
SACICT เชิญชวนชาวไทยร่วมสัมผัสงานหัตถศิลป์จากภูมิปัญญาอันล้ำค่า ในงาน SACICT Mobile Gallery 2019

(https://a.lnwpic.com/vu6b62.jpg)

ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน) หรือ SACICT จัดกิจกรรม "SACICT Mobile Gallery 2019" ภายใต้แนวคิด "Sense of Siam : สืบสานมรดกแห่งภูมิปัญญา สัมผัสงานหัตถศิลป์อันล้ำค่าของแผ่นดิน" ถ่ายทอดคุณค่าแห่งมรดกภูมิปัญญาของครูศิลป์ของแผ่นดิน ครูช่างศิลปหัตถกรรม และทายาทช่างศิลปหัตถกรรม ผ่านชิ้นงานหัตถศิลป์และนวัตศิลป์จาก หอนิทรรศการของ SACICT พร้อมตอกย้ำภารกิจด้านการอนุรักษ์และพัฒนางานหัตถศิลป์ไทยทั้งในระดับประเทศและระดับสากล เปิดฉากให้ผู้สนใจได้ยลโฉมครั้งแรกที่ ICONCRAFT ชั้น 4 ไอคอนสยาม ระหว่างวันที่ 4 - 8 กรกฎาคม 2562 นี้

(https://a.lnwpic.com/q9swmn.jpg)

นางอัมพวัน พิชาลัย ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ เปิดเผยว่า ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน) หรือ SACICT เป็นองค์กรของรัฐที่มีบทบาทหน้าที่ในการรวบรวมองค์ความรู้ อนุรักษ์ สืบสาน คุณค่าแห่งหัตถศิลป์ไทย และมุ่งมั่นที่จะเสริมสร้างความแข็งแกร่ง ด้วยการต่อยอดภูมิปัญญาอย่างสร้างสรรค์ สนับสนุนให้งานหัตถศิลป์ไทยมีความร่วมสมัย สามารถประยุกต์เป็นหนึ่งเดียวกับการใช้ชีวิตประจำวันในสังคมไทย ภายใต้แนวคิด Today Life's Craft ตลอดจนยกระดับคุณค่าแห่งงานหัตถศิลป์ไทย ให้ได้รับการต่อยอดเชิงพาณิชย์สู่ตลาดระดับสากล ภายใต้กลไกการทำงานเชิงรุก และปรากฏผลตอบแทนอย่างเป็นรูปธรรม

(https://a.lnwpic.com/ymo987.jpg)

สำหรับปี 2562 ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน) หรือ SACICT ได้จัดกิจกรรม "SACICT Mobile Gallery 2019" การจำลองหอนิทรรศการผลงานศิลปหัตถกรรมของ SACICT ออกสู่สาธารณะ ภายใต้แนวคิด "Sense of Siam : สืบสานมรดกแห่งภูมิปัญญา สัมผัสงานหัตถศิลป์อันล้ำค่าของแผ่นดิน" สะท้อนคุณค่าแห่งภูมิปัญญาของ ครูศิลป์ของแผ่นดิน ครูช่างศิลปหัตถกรรม และทายาทช่างศิลปหัตถกรรม ผ่านงานหัตถศิลป์และนวัตศิลป์หลากรูปแบบเพื่อให้กลุ่มคนรุ่นใหม่ รวมถึงผู้ที่สนใจและรักในงานศิลปหัตถกรรมทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ ได้สัมผัสองค์ความรู้แห่งภูมิปัญญาไทย มีโอกาสชื่นชมผลงานศิลปหัตถกรรมของ SACICT อย่างใกล้ชิด ที่สำคัญการจัดนิทรรศการครั้งนี้ SACICT ได้นำหนังสือของ SACICT และระบบสืบค้นข้อมูลหัตถกรรม (SACICT Archive) มาให้ผู้เข้าชมได้ทดลองใช้อีกด้วย

(https://a.lnwpic.com/ilax3i.jpg)

นอกจากนี้ ภายในงานยังได้มีการคัดสรรชิ้นงานที่ได้จากการพัฒนาองค์ความรู้และทักษะฝีมือเชิงช่าง ในงานศิลปหัตถกรรมร่วมกับประเทศต่างๆ ในกลุ่มประเทศอาเซียนและเอเชีย ได้แก่ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ราชอาณาจักรกัมพูชา และ สาธารณรัฐอินโดนีเซีย แสดงถึงความงดงามของปีแห่งวัฒนธรรมอาเซียน รวมถึงบทบาทอันทรงเกียรติในฐานะประธานการจัดประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนประจำปี 2562 ของประเทศไทย ตอกย้ำการเป็นศูนย์รวมองค์ความรู้ด้านงานศิลปหัตถกรรมที่ใหญ่ที่สุดของประเทศไทยและภูมิภาค


กระทู้: SACICT เชิญชวนชาวไทยร่วมงาน SACICT Mobile Gallery 2019
เริ่มกระทู้โดย: pr_400 ที่ 8 ก.ค. 19, 15:19 น
(https://a.lnwpic.com/olwhe1.jpg)

โดยผลงานหัตถศิลป์ที่นำมาจัดแสดงในกิจกรรม SACICT Mobile Gallery 2019 จะแสดงถึงความงดงามและความหลากหลาย ที่ถ่ายทอดโดยครูศิลป์ของแผ่นดิน ครูช่างศิลปหัตถกรรม และทายาทช่างศิลปหัตถกรรม ทั้งยังสะท้อนให้เห็นเอกลักษณ์ภูมิปัญญาไทยได้เป็นอย่างดี อาทิ ประติมากรรมหล่อสาริดม้า "ยังเยาว์" งานประติมากรรม (ปั้น) ของนายชิน ประสงค์ ครูศิลป์ของแผ่นดิน พ.ศ.2561, บาตรน้ำมนต์ลายวิจิตร ผลงานเครื่องปั้นดินเผา ของนายศรีเมือง ทรรทุรานนท์ ครูศิลป์ของแผ่นดิน พ.ศ.2561, ซอสามสาย ผลงานเครื่องดนตรีไทย ของนายวาทิต ไทรวิมาน ครูช่างศิลปหัตถกรรม พ.ศ.2556

(https://a.lnwpic.com/puaen1.jpg)

(https://a.lnwpic.com/g2vmw4.jpg)

อีกทั้ง ภายในงานยังจัดแสดงผลิตภัณฑ์เชิงนวัตศิลป์ กลุ่มผลิตภัณฑ์ที่ผสานนวัตกรรมศิลปะ ความคิดสร้างสรรค์ ทักษะฝีมือเชิงช่างชั้นสูง และภูมิปัญญาพื้นบ้านเป็นหนึ่งเดียว ในชื่อว่า 'อภิชัยเบญจรงค์มงคลศิลป์' จาก "โครงการ Signature" อาทิ Collective Item ทศกัณฑ์, ผลงาน Art Tpy, ผลงานโขลง จากบ้านเบญจรงค์บางช้าง รวมถึงชิ้นงานจากการพัฒนาทักษะฝีมือเชิงช่างร่วมกับประเทศต่างๆ ในกลุ่มประเทศอาเซียนและเอเชีย ใน "โครงการ Cross Cultural Crafts" อาทิ ฟักทองดุนลายดอกไม้ (Pumpkin Flower Motif), ขันโอ งานเขียนลวดลายด้วยรักสี, ราชสีห์ แผ่นทองแดงตกแต่งจากศิลปะอังกอร์ ฯลฯ

(https://a.lnwpic.com/w34e0l.jpg)

(https://a.lnwpic.com/ysj77e.jpg)

กิจกรรม SACICT Mobile Gallery ครั้งนี้ นอกจากผู้เข้าชมจะได้สัมผัสงานหัตถศิลป์และนวัตศิลป์ที่จัดแสดงในหอนิทรรศการของ SACICT อย่างใกล้ชิด เสมือนกับการเดินทางมาเยี่ยมชมที่อยุธยาแล้ว ยังมีความพิเศษกว่าปีอื่นๆ ตรงที่ การจัดแสดงทั้ง 4 ครั้ง เกิดขึ้นในเดือนกรกฎาคม - เดือนสิงหาคม ซึ่งเป็นช่วงเวลาอันเป็นมงคลยิ่งของปวงชนชาวไทย SACICT มีความยินดีอย่างยิ่งในการนำเสนอความงดงามของงานส่งเสริมศิลปาชีพไทยผ่านนิทรรศการเทิดพระเกียรติ ถ่ายทอดพระราชจริยาวัตรที่งดงามของ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในพระราชกรณียกิจด้านการส่งเสริมศิลปาชีพ อันเป็นการสืบสานพระราชปณิธานของ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง  

(https://a.lnwpic.com/ki0bky.jpg)

ซึ่ง SACICT พร้อมนำความงดงามแห่งงานศิลปหัตถกรรมไทยไปอวดโฉมให้ชาวไทยและชาวต่างประเทศได้ชื่นชม รวมทั้งหมด 4 ครั้ง ได้แก่

ครั้งที่ 1  จัดแสดงที่ ICONCRAFT ชั้น 4 ไอคอนสยาม ระหว่างวันที่ 4 - 8 กรกฎาคม 2562
ครั้งที่ 2  จัดแสดงที่ อาคารนิทรรศน์รัตนโกสินทร์ ระหว่างวันที่ 17 - 21 กรกฎาคม 2562
ครั้งที่ 3  จัดแสดงที่ อาคารจัตุรัสจามจุรี ระหว่างวันที่ 5 - 9 สิงหาคม 2562
ครั้งที่ 4  จัดแสดงที่ บ้านนครใน จังหวัดสงขลา ระหว่างวันที่ 14 - 18 สิงหาคม 2562


"กิจกรรม SACICT Mobile Gallery 2019 นอกจากจะสะท้อนภาพการเป็นศูนย์กลางองค์ความรู้ด้านงานหัตถศิลป์ (SACICT Arts and Crafts Knowledge Centre) ของ SACICT ให้เป็นที่ประจักษ์แล้ว ยังชี้ให้เห็นถึงการพัฒนาเพื่อสร้างความแข็งแกร่งให้กับงานศิลปหัตถกรรมไปสู่สังคมในวงกว้าง การถ่ายทอดกิจกรรมภายใต้แนวคิด 'Sense of Siam' จะส่งเสริมให้ลูกหลานชาวไทยได้สัมผัสกับงานหัตศิลป์ที่เป็นตัวแทนของการเรื่องราวในอดีต  และร่วมรักษางานศิลปหัตถกรรมไม่ให้เลือนหายไปจากแผ่นดินไทย" นางอัมพวัน กล่าวทิ้งท้าย

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
www.sacict.or.th , Facebook Page : ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน) www.facebook.com/sacict และ SACICT Call Center : 1289


(https://a.lnwpic.com/q4j3cf.jpg)

(https://a.lnwpic.com/52rfzz.jpg)

(https://a.lnwpic.com/4aoxj4.jpg)