หน้า : พิมพ์หน้านี้ - ม.รามฯ เปิดคลินิกดูแลสุขภาพสายตาสู่มาตรฐานสากล

เว็บบอร์ด webboard บอร์ด forum ฟอรั่ม กระดานข่าว กระดานสนทนา สนทนา กระทู้ ความคิดเห็น

หมวดหมู่ => ห้องข่าว => ข้อความที่เริ่มโดย: kulitsara2563 ที่ 23 ธ.ค. 19, 13:59 น

ม.รามฯ เปิดคลินิกดูแลสุขภาพสายตาสู่มาตรฐานสากล


กระทู้: ม.รามฯ เปิดคลินิกดูแลสุขภาพสายตาสู่มาตรฐานสากล
เริ่มกระทู้โดย: kulitsara2563 ที่ 23 ธ.ค. 19, 13:59 น

      มหาวิทยาลัยรามคำแหง เปิดคลินิกทัศนมาตรศาสตร์ เป็นแห่งแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ให้บริการตรวจสุขภาพสายตาและตัดแว่นสายตาที่เหมาะกับผู้รับบริการ  ให้บริการโดยอาจารย์ ผู้เชี่ยวชาญ และนักศึกษา  ด้วยเครื่องมือที่ทันสมัย สามารถให้บริการดูแลสุขภาพสายตาครบวงจร  มุ่งส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน
   ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง กล่าวว่า มหาวิทยาลัยรามคำแหงเปิดสอนหลักสูตรทัศนมาตรศาสตร์ สำหรับผู้ต้องการใบประกอบโรคศิลปะด้านทัศนมาตรศาสตร์ เป็นหลักสูตรแรกของประเทศไทย โดยร่วมมือกับมหาวิทยาลัยอินเดียน่า สหรัฐอเมริกา เพื่อผลิตบุคลากรด้านสาธารณสุขดูแลสุขภาพสายตา และเนื่องจากมหาวิทยาลัยมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
จึงได้เปิดคลินิกทัศนมาตรศาสตร์เพื่อให้บริการดูแลสุขภาพสายตาแก่ประชาชน  และเพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้การปฏิบัติงานในสถานการณ์จริง ด้วยวิธีการและเครื่องมือที่ทันสมัยตามมาตรฐานสากล
   “7 ปีที่ผ่านมา คณะทัศนมาตรศาสตร์ ม.รามคำแหง มีบทบาทในการดูแลสุขภาพสายตาประชาชน จำนวนมาก ตามนโยบายของมหาวิทยาลัยในด้านการบริการแก่สังคม เพราะเล็งเห็นว่าดวงตามีความสำคัญอย่างมากสำหรับทุกคน เป็นจุดเริ่มต้นของการเรียนรู้ และเราไม่สามารถมีคุณภาพชีวิตที่ดีได้ หากปราศจากดวงตาที่มองเห็นได้เป็นอย่างดี”
   อาจารย์ ดร.ดนัย ตันเกิดมงคล คณบดีคณะทัศนมาตรศาสตร์ เปิดเผยว่า การจัดตั้งคลินิกทัศนมาตรศาสตร์เป็นภารกิจสำคัญอย่างหนึ่งของหลักสูตรทัศนมาตรศาสตร์บัณฑิต เพราะเป็นหลักสูตรที่ผลิตผู้ประกอบโรคศิลปะ จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องให้นักศึกษาปฏิบัติงานจริง และสามารถให้บริการทางสายตาได้อย่างครบถ้วน ทั้งนี้ ในการให้บริการคลินิกดังกล่าว นักศึกษาชั้นปีที่ 4-6 ผลัดกันปฏิบัติงานให้บริการในคลินิก โดยมีอาจารย์ให้คำปรึกษาตามมาตรฐานการศึกษาสาธารณสุข และเพื่อให้นักศึกษาเรียนรู้การปฏิบัติงานในคลินิกครบทุกขั้นตอน
   “คลินิกทัศนมาตรศาสตร์เป็นแหล่งฝึกฝนชั้นดีแก่นักศึกษา ให้ได้ดำเนินงานทุกอย่างทุกขั้นตอน ทำอย่างไรให้ผู้รับบริการได้แว่นสายตาที่หมาะสม หรือจะแก้ไขปัญหาสายตาในลักษณะต่าง ๆ หรือปัญหาสุขภาพสายตาของประชาชนยังไงบ้าง โดยมีอาจารย์ให้คำปรึกษาตามมาตรฐานการศึกษาสาธารณสุขในทุกวันที่เปิดทำการ เพียงพอต่อยอดผู้เข้ารับบริการในแต่ละวัน”
   คณบดีคณะทัศนมาตรศาสตร์ ยังกล่าวอีกว่า นอกจากคลินิกทัศนมาตรศาสตร์ที่เปิดบริการในม.รามคำแหงแล้ว ยังมีบริการคลินิกเคลื่อนที่ไปให้บริการแก่ประชาชน ตามที่หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน หรือองค์กรต่าง ๆ ขอความช่วยเหลือเข้ามา และเมื่อไม่นานมานี้คณะทัศนมาตรศาสตร์ได้รับมอบรถตู้พร้อมอุปกรณ์ทางการแพทย์ จากสโมสรโรตารีในโครงการ Eye Mobile Unit เพื่อใช้ประกอบการศึกษา ฝึกฝนและบริการชุมชน ในพื้นที่ต่างจังหวัดและถิ่นทุรกันดาร ประกอบด้วยอุปกรณ์หลัก 4 อย่าง ได้แก่ เครื่องไบโอ ไมโครสโคป อุปกรณ์โฟรอปเตอร์ (Phoropter) จอLCD และเครื่อง Fundus camera handheld ซึ่งการบริการคลินิกเคลื่อนที่มีประสิทธิภาพเช่นเดียวกับการบริการที่คลินิกในม.รามคำแหง และผู้รับบริการเชื่อมั่นได้เลยว่าจะได้รับการดูแลหรือได้รับคำแนะนำการดูแลสุขภาพดวงตาที่เหมาะสม
   ตลอดระยะเวลาการทำงานของคลินิกทัศนมาตรศาสตร์ มีผู้เข้ารับบริการแล้วกว่า 20,000 คน และคลินิกทัศนมาตรศาสตร์จะไม่หยุดพัฒนาเพียงเท่านั้น มีแผนที่จะให้บริการดูแลคอนแทคเลนส์ กระจกตาพัฒนาไปสู่การเป็นคลินิกทัศนมาตรที่ดีที่สุดในประเทศไทย เพื่อสร้างประโยชน์แก่สาธารณสุขและการบริการด้านการแพทย์ทางด้านสายตาตามมาตรฐานสากล
   ด้าน นางสาวลัดดาวัลย์ คูเชื้อ นักศึกษาคณะทัศนมาตรศาสตร์ ปี 5 กล่าวว่า การทำงานด้านทัศนมาตรศาสตร์เป็นศาสตร์และศิลป์ มีการใช้ทฤษฎีในการตรวจสายตาผู้รับบริการ และใช้ศิลปะในการประกอบแว่นให้เหมาะสมกับสภาพปัญหาของสายตา รวมทั้งต้องมีวาทศิลป์ในการสื่อสารกับผู้รับบริการให้เข้าใจถึงขั้นตอนการตรวจและการดูแลสุขภาพดวงตา
   “สิ่งที่ยากที่สุดในการทำคลินิกคือการสื่อสารกับผู้รับบริการ เพราะต้องดัดแปลงคำศัพท์ทางวิชาการเป็นคำพูดทั่วไปให้เข้าใจง่าย ซึ่งการทำงานตรงนี้เป็นการเพิ่มพูนความรู้ที่นอกเหนือจากการศึกษาทฤษฎี ทำให้มีความเข้าใจว่าปัญหาดวงตาของแต่ละช่วงวัยเป็นเช่นไร ตอนทำงานเราจะได้เจอเคสที่แตกต่างกัน ซึ่งนอกจากนี้เรายังได้มีโอกาสลงพื้นที่ดูแลประชาชน เราจึงต้องเรียนรู้การใช้อุปกรณ์ทั้งหมด เรียนรู้การสื่อสารกับผู้รับบริการและเรียนรู้บริบทที่แตกต่างกัน เพื่อรับสถานการณ์ที่แปลกใหม่และยากขึ้นในอนาคต”
   นางสาวเมธาวี กฤษณีไพบูลย์ นักศึกษาคณะทัศนมาตรศาสตร์ ปี 5 กล่าวว่า ทัศนมาตรศาสตร์มีการเรียนการสอนที่เข้มข้น หนักแน่นในด้านวิชาการและการปฏิบัติ ได้เรียนกับอาจารย์ชาวต่างชาติที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง พร้อมกับเรียนรู้การทำงานในสถานการณ์จริงในคลินิกทัศนมาตรศาสตร์ ม.รามคำแหง รวมถึงหน่วยบริการเคลื่อนที่
   “การเรียนควบคู่ไปกับการทำงานที่คลินิก ได้รวบรวมความรู้และทักษะที่กระจัดกระจายมาเป็นกลุ่มก้อนเพื่อใช้ในการรักษา ทำให้สามารถหยิบเอาความรู้มาใช้ให้ตรงจุดอย่างถูกต้อง ว่าทัศนมาตรศาสตร์เป็นวิชาชีพที่ต้องทำงานอย่างรอบคอบ ต้องมีความรับผิดชอบต่อการรักษา เพราะดวงตาของแต่ละคนนั้นมีเพียงคู่เดียว เราจึงต้องดูแลและรักษาให้ดีที่สุด”
สำหรับคลินิกทัศนมาตรศาสตร์ เปิดทำการวันจันทร์ อังคารและพฤหัสบดี ตั้งแต่เวลา 09.00 – 17.00 น. ให้บริการตรวจสุขภาพตาด้วยเครื่อง Slit-lamp ตรวจจอประสาทตาด้วยเครื่อง Fundus camera วัดความดันตาด้วยเครื่อง non-contact tonometer วัดความโค้งกระจกตาด้วยเครื่อง keratometry ตรวจสายตาอย่างละเอียดด้วยเครื่อง Phoroptor พร้อมทั้งบริการตัดแว่นที่เหมาะกับสภาพสายตาของแต่ละคน และยังสามารถตรวจหาโรคเกี่ยวกับดวงตา เพื่อแก้ไขปัญหาสุขภาพดวงตาหรือส่งต่อให้แพทย์เฉพาะทางต่อไป
   ผู้สนใจเข้ารับบริการ สามารถจองคิวด้วยตนเองที่คลินิทัศนมาตรศาสตร์ ม.รามคำแหง ตามวันเวลาดังกล่าว หรือโทรนัดหมายวันและเวลาได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-3108911 โดยจะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อเพื่อยืนยันรอบเวลาการตรวจเพื่อให้เข้ามาลงทะเบียนและรับบริการที่คลินิกอย่างเป็นระบบ