หน้า : พิมพ์หน้านี้ - มรภ. บ้านสมเด็จเจ้าพระยา เปิดรับสมัครหลักสูตรปริญญาโท – เอก

เว็บบอร์ด webboard บอร์ด forum ฟอรั่ม กระดานข่าว กระดานสนทนา สนทนา กระทู้ ความคิดเห็น

หมวดหมู่ => ข่าวประชาสัมพันธ์ => ข้อความที่เริ่มโดย: ManyChuujaii ที่ 30 ธ.ค. 19, 23:42 น

มรภ. บ้านสมเด็จเจ้าพระยา เปิดรับสมัครหลักสูตรปริญญาโท – เอก


กระทู้: มรภ. บ้านสมเด็จเจ้าพระยา เปิดรับสมัครหลักสูตรปริญญาโท – เอก
เริ่มกระทู้โดย: ManyChuujaii ที่ 30 ธ.ค. 19, 23:42 น
(https://talk.mthai.com/storage/uploads/2019/12/30/6c53f7bac5680abe1220592f58fc6b3a.jpeg)

มรภ. บ้านสมเด็จเจ้าพระยา เปิดรับสมัครหลักสูตรปริญญาโท – เอก

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เปิดรับสมัครบุคคลทั่วไปเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ - 5 มกราคม 2563 โดยมีสาขาที่เปิดรับ ดังนี้
หลักสูตรปริญญาเอก
หลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา จำนวน 35 คน
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน จำนวน 15 คน
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารเทคโนโลยีและนวัตกรรม จำนวน 15 คน
หลักสูตรปริญญาโท
หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา จำนวน 40 คน (เรียนภาคพิเศษวันธรรมดา)
หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน จำนวน 40 คน
หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการศึกษา จำนวน 35 คน
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์ จำนวน 20 คน
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการภาครัฐสมัยใหม่ จำนวน 40 คน
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (ประเภทสารนิพนธ์ จำนวน 15 คน และวิทยานิพนธ์ จำนวน 5 คน)

ผู้สนใจสมัครเรียนและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ บัณฑิตวิทยาลัย โทร. 02-473-7000 ต่อ 1814