หน้า : 1  พิมพ์หน้านี้ - พระบารมี มากล้น เหลือคณา ปกเกศเกล้า ชาวประชา สุขสันต์ และเพิ่ม script สำหรับ IE 10 – 11 ค่ะ

เว็บบอร์ด webboard บอร์ด forum ฟอรั่ม กระดานข่าว กระดานสนทนา สนทนา กระทู้ ความคิดเห็น

หมวดหมู่ => ร่วมเทิดไท้องค์ราชันย์ => ข้อความที่เริ่มโดย: nutta2031 ที่ 22 ม.ค. 20, 13:36 น

พระบารมี มากล้น เหลือคณา ปกเกศเกล้า ชาวประชา สุขสันต์


กระทู้: พระบารมี มากล้น เหลือคณา ปกเกศเกล้า ชาวประชา สุขสันต์
เริ่มกระทู้โดย: nutta2031 ที่ 22 ม.ค. 20, 13:36 น
พระบารมี มากล้น เหลือคณา ปกเกศเกล้า ชาวประชา สุขสันต์


กระทู้: พระบารมี มากล้น เหลือคณา ปกเกศเกล้า ชาวประชา สุขสันต์
เริ่มกระทู้โดย: sorono55 ที่ 14 ก.พ. 20, 11:05 น
ด้วยความคิดจิตใจที่ตั้งมั่นเป็นปรกติ และเที่ยงตรงเป็นกลาง ไม่ยอมให้รู้เห็นและเข้าใจ ตามอำนาจความเหนี่ยวนำของอคติ ไม่ว่าจะเป็นอคติฝ่ายชอบหรือฝ่ายชัง มิฉะนั้น ความรู้ที่เกิดขึ้นจะไม่เป็นความรู้แท้ หากแต่เป็นความรู้ที่ถูกอำพรางไว้ หรือที่คลาดเคลื่อนวิปริตไปต่างๆ จะนำไปใช้ประโยชน์จริงๆ โดยปราศจากโทษไม่ได้..."
ความตอนหนึ่ง ในพระบรมราโชวาท ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วันจันทร์ที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๒๔


กระทู้: พระบารมี มากล้น เหลือคณา ปกเกศเกล้า ชาวประชา สุขสันต์
เริ่มกระทู้โดย: sorono55 ที่ 14 ก.พ. 20, 11:10 น
"...ลักษณะของการศึกษาหรือการเรียนรู้นั้น มีอยู่สามลักษณะ ได้แก่ เรียนรู้ตามความรู้ ความคิดของผู้อื่นอย่างหนึ่ง เรียนรู้ด้วยการขบคิดพิจารณาของตนเองให้เห็นเหตุผลอย่างหนึ่ง กับเรียนรู้จากการปฏิบัติฝึกฝนจนประจักษ์ผล และเกิดความคล่องแคล่วชำนาญอีกอย่างหนึ่ง..."
ความตอนหนึ่ง ในพระบรมราโชวาท ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วันพฤหัสบดีที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๒๔