หน้า : 1  พิมพ์หน้านี้ - สนพ.ร่วมกับ นสพ.ไทยโพสต์ อาสาทำความดี แต้มสี เติมฝัน สร้างสรรค์โรงเรียนน่าอยู่

เว็บบอร์ด webboard บอร์ด forum ฟอรั่ม กระดานข่าว กระดานสนทนา สนทนา กระทู้ ความคิดเห็น

หมวดหมู่ => เรื่องเด่นประเด็นดัง => ข้อความที่เริ่มโดย: tontago ที่ 4 ก.พ. 20, 10:20 น

สนพ.ร่วมกับ นสพ.ไทยโพสต์ อาสาทำความดี แต้มสี เติมฝัน สร้างสรรค์โรงเรียนน่าอยู่


กระทู้: สนพ.ร่วมกับ นสพ.ไทยโพสต์ อาสาทำความดี แต้มสี เติมฝัน สร้างสรรค์โรงเรียนน่าอยู่
เริ่มกระทู้โดย: tontago ที่ 4 ก.พ. 20, 10:20 น
สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) กระทรวงพลังงาน หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ และคณะจากโครงการแต้มขันปันน้อง จัดกิจกรรมจิตอาสาทำความดี เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนสามารถเข้าถึงการศึกษาได้อย่างเท่าเทียม ภายใต้แนวคิด “สร้างสรรค์โรงเรียนน่าอยู่ ร่วมใจลดใช้พลังงาน” พัฒนาพื้นที่โรงเรียนบ้านหนองเกตุ ตำบลหนองจอก อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี

นายวัฒนพงษ์ คุโรวาท ผู้อำนวยการสำนักงานโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) ได้มอบเงินสนับสนุน ให้กับผู้แทนหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ และคณะจากโครงการแต้มขันปันน้อง เพื่อสนับสนุนกิจกรรม “สร้างสรรค์โรงเรียนน่าอยู่ ร่วมใจลดใช้พลังงาน” ตามแนวคิดของ สนพ. “เราสร้างสรรค์ เพื่อทุกคน” สนพ. ในฐานะหน่วยงานสร้างสรรค์ จัดการนโยบายและแผนพลังงานของประเทศให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยเล็งเห็นถึงปัญหาของการศึกษาในถิ่นทุรกันดาร และความเท่าเทียมกันในสังคม จึงได้จัดกิจกรรมอาสาทำความดี สร้างสรรค์โรงเรียนน่าอยู่ ณ โรงเรียนบ้านหนองเกตุ ตำบลหนองจอก อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี

นายเพทาย หมุดธรรม  รองผู้อำนวยการ สนพ. ได้เป็นประธานในการกิจกรรมดังกล่าว โดยการปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารเรียน  สร้างสรรค์ความสุข  สร้างรอยยิ้ม พร้อมเลี้ยงอาหารกลางวันให้กับนักเรียน และกิจกรรมสร้างความรู้ในกิจกรรมพลังงานจากขยะ เพื่อให้เด็กๆ และเยาวชน ได้เรียนรู้การคัดแยกขยะอย่างถูกวิธี ที่สำคัญจะได้เรียนรู้ว่าขยะสามารถนำกลับมาใช้เป็นพลังงานทดแทนได้อีกทางหนึ่ง ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริม สนับสนุน และเปิดโอกาสทางการศึกษาให้กับเยาวชน อีกทั้งมุ่งหวังให้เยาวชน และประชาชนในชุมชน รู้จักการใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่า เพื่อชุมชนที่เข้มแข็ง และเป็นกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากให้เกิดความมั่นคงและยั่งยืนต่อไป

สำหรับการจัดกิจกรรมสร้างสรรค์โรงเรียนน่าอยู่ ร่วมใจลดใช้พลังงาน นอกจากมีคณะของข้าราชการ เจ้าหน้าที่จาก สนพ. พนักงานจากหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ และคณะจากโครงการแต้มขันปันน้องแล้ว ยังมีชาวบ้านในพื้นที่ใกล้เคียงโรงเรียนมาร่วมในกิจกรรมดังกล่าวด้วย โดยบรรดาเด็กนักเรียนได้ร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ที่จัดขึ้นอย่างสนุกสนาน สร้างสรรค์ความสุขและสร้างรอยยิ้มให้กับทุกคนอีกด้วย


กระทู้: สนพ.ร่วมกับ นสพ.ไทยโพสต์ อาสาทำความดี แต้มสี เติมฝัน สร้างสรรค์โรงเรียนน่าอยู่
เริ่มกระทู้โดย: tontago ที่ 4 ก.พ. 20, 10:22 น
สนพ.ร่วมกับ นสพ.ไทยโพสต์ อาสาทำความดี แต้มสี เติมฝัน สร้างสรรค์โรงเรียนน่าอยู่ ร่วมใจลดใช้พลังงาน ณ โรงเรียนบ้านหนองเกตุ จ.เพชรบุรี