หน้า : พิมพ์หน้านี้ - ทุจริตในวงการอสังหาฯ ไทย

เว็บบอร์ด webboard บอร์ด forum ฟอรั่ม กระดานข่าว กระดานสนทนา สนทนา กระทู้ ความคิดเห็น

หมวดหมู่ => ห้องข่าว => ข้อความที่เริ่มโดย: trebs5b ที่ 13 ก.พ. 20, 17:17 น

ทุจริตในวงการอสังหาฯ ไทย


กระทู้: ทุจริตในวงการอสังหาฯ ไทย
เริ่มกระทู้โดย: trebs5b ที่ 13 ก.พ. 20, 17:17 น
ทุจริตในวงการอสังหาฯ ไทย
  AREA แถลง ฉบับที่ 95/2563: วันพฤหัสบดีที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563

ผู้แถลง: ดร.โสภณ พรโชคชัย
ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย
บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส sopon@area.co.th

            ปัญหาทุจริตในวงการอสังหาริมทรัพย์ไทยเป็นอย่างไร มีอะไรบ้าง จะแก้ไขกันอย่างไร จะเป็นผลดีต่อผู้บริโภคเป็นอย่างยิ่งหากแก้ไขได้
            ดร. มานะ นิมิตมงคล เลขาธิการ องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) ได้เคยเผยแพร่ข้อมูลเรื่องทุจริตในวงการอสังหาริมทรัพย์ของไทย <1>  ทุกท่านเห็นเป็นอย่างไร โปรดส่งความเห็นไปยัง ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธานศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส (www.area.co.th) Email: sopon@area.co.th หรือ โทร. 02.295.3905 ต่อ 109 (คุณนงลักษณ์ ซึ่งเป็นเลขานุการ) เพื่อหาทางสำรวจวิจัยอย่างเป็นระบบต่อไป
            ดร.มานะเขียนไว้ตามนี้: ผู้ประกอบการบ้านจัดสรรและคอนโดมิเนียม โดยทั่วไปมีราคามาตรฐาน มากน้อยขึ้นกับขนาดและทำเล หรือพื้นที่ที่ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์กำลังบูมก็แพงขึ้น ถ้าเป็นต่างจังหวัดราคาจะไม่แน่นอน แต่อย่างไรก็ต้องจ่ายพิเศษให้ “ผู้มีอำนาจ” บางคนในทุกหน่วยงานที่ต้องไปขออนุญาต (ที่มีมากถึง 48 รายการ) ตัวอย่างเช่น
            - ขออนุญาตก่อสร้างทั้งโครงการ บ้านเดี่ยว/ตึกแถว 5,000 – 7,000 บาทต่อหลัง ทาวน์เฮ้าส์ 3 ชั้น 3,500 บาทต่อหลัง บ้านแฝดบ้านแถวสองชั้น 3,000 บาทต่อหลัง คอนโดไม่เกิน 8 ชั้น อาคารละ 100,000 บาท เกินกว่า 8 ชั้นอาคารละ 500,000 บาท
            - ขอใบอนุญาตจัดสรร 50,000 – 80,000 บาท
            - ค่าออกเอกสารสิทธิ์ห้องชุดคอนโด ห้องละ 1,000 บาท
            - ค่าทำรังวัดที่ดินนอกรอบ ไร่ละ 1,000 บาท รังวัดเป็นทางการ เหมารวม 20,000 - 25,000 บาท การชี้แนวเขตที่ดินครั้งละ 3,000 บาท ทำผังและพล็อตโฉนด/ตรวจสอบผังรังวัด/เขียนโฉนดฝ่ายทะเบียน รายการละ 12,000 – 15,000 บาท
            - ค่าตัดแต่งต้นไม้หน้าโครงการ 2,000 – 3,000 บาท แต่ถ้าให้ ตัดหรือย้ายต้นไม้ต้องจ่ายเพิ่มเป็น 20,000 – 30,000 หมื่นบาท
            - ขอสร้างบ้านตัวอย่าง 20,000 – 35,000 บาท สร้างห้องตัวอย่างคอนโด 180,000 บาท สร้างสำนักงานขาย 20,000 – 60,000 บาท สร้างที่พักคนงาน 20,000 บาท สร้างซุ้ม,ป้อมยาม,ป้าย 7,000 – 30,000 บาท สร้างรั้ว, เขื่อนกันดิน 30,000 บาท
            - ขอสร้างสโมสร สระว่ายน้ำ 40,000 – 50,000 บาท
            - ค่าเลขที่บ้าน 100 – 200 บาทต่อหน่วย ค่าทะเบียนบ้านห้องละ 500 บาท
            - ค่าเชื่อมทาง เชื่อมท่อน้ำทิ้ง รายการละ 10,000 – 50,000 บาท ค่าลัดคิวปักเสาไฟฟ้า 5,000 บาท
            - ทำถนน สะพานข้ามคลอง 90,000 – 120,000 บาท
            - หัวหน้าส่วนงานแบบ 50,000 บาท
            - ค่ารับรองกรรมการตรวจสาธารณูปโภค คนละ 5,000 บาท แต่ถ้าเป็นกรรมการตรวจ EIA ราคาจะสูงกว่านี้
            - ขอติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างในโครงการ 10,000 บาท

            ดร.โสภณ เชื่อว่าถ้าสามารถแก้ปัญหาทุจริตเหล่านี้ได้ จะทำให้ราคาที่อยู่อาศัยลดลง และเป็นประโยชน์ต่อประชาชนมากขึ้น

(https://attooktee.files.wordpress.com/2020/02/63-095.jpg)


อ้างอิง
<1> ดร.มานะ นิมิตมงคล. สำนักข่าวอิสรา 30 มิถุนายน 2562. เงินใต้โต๊ะ ต้องจ่ายเท่าไหร่? https://www.isranews.org/isranews-article/77985-money-77985.html


ผู้แถลง:
ดร.โสภณ พรโชคชัย (sopon@area.co.th) ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส หรือ AREA (www.area.co.th): ซึ่งเป็นองค์กรที่มีฐานข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ภาคสนามขนาดใหญ่ที่สุดและปรับปรุงให้ทันสมัยที่สุดในประเทศไทย และดำเนินการเก็บข้อมูลต่อเนื่องมาตั้งแต่ พ.ศ.2537 เป็นศูนย์ข้อมูลที่มีความเป็นกลางทางวิชาการ และเป็นอิสระทางวิชาชีพ โดยไม่ถูกครอบงำโดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใด ๆ สมาชิกของศูนย์ข้อมูลฯ ได้รับข้อมูลที่เป็น First-hand information ในเวลาเดียวกัน