หน้า : พิมพ์หน้านี้ - EA เข้าลงทุนใน `ซับใหญ่ วินด์ฟาร์ม ทำโรงไฟฟ้าพลังงานลม จ.ชัยภูมิ

เว็บบอร์ด webboard บอร์ด forum ฟอรั่ม กระดานข่าว กระดานสนทนา สนทนา กระทู้ ความคิดเห็น

หมวดหมู่ => เทคโนโลยี => ข้อความที่เริ่มโดย: มาบีเน่ ที่ 15 ก.พ. 20, 20:45 น

EA เข้าลงทุนใน `ซับใหญ่ วินด์ฟาร์ม ทำโรงไฟฟ้าพลังงานลม จ.ชัยภูมิ


กระทู้: EA เข้าลงทุนใน `ซับใหญ่ วินด์ฟาร์ม ทำโรงไฟฟ้าพลังงานลม จ.ชัยภูมิ
เริ่มกระทู้โดย: มาบีเน่ ที่ 15 ก.พ. 20, 20:45 น
บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) หรือ EA แจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ การลงทุนของบริษัทย่อย บริษัท อีเอ รีนิวเอเบิล โฮลดิง จำกัด (ERH) ใน บริษัท ซับใหญ่ วินด์ฟาร์ม(1) จำกัด (SWF) โดยได้เสร็จสิ้นการดำเนินการเข้าซื้อหุ้นสามัญ และ จดทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563

  ทั้งนี้ รายการดังกล่าว ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2563 ซึ่งที่ประชุมฯ อนุมัติให้ ERH เข้าลงทุนซื้อหุ้นสามัญของ SWF ในสัดส่วนร้อยละ 99.9850 ของหุ้นที่ออกและชาระแล้วทั้งหมด โดย SWF มีวัตถุประสงค์เพื่อทำธุรกิจทางด้านโรงไฟฟ้าพลังงานลม ที่จังหวัดชัยภูมิ

https://www.energyabsolute.co.th/frame_news_detail.asp?newsid=5319085&lang=T&title=1&subtitle=1