หน้า : พิมพ์หน้านี้ - แนวคิด 3P ตาม Concept CSI เพื่อการพัฒนาคุณภาพที่ยั่งยืน

เว็บบอร์ด webboard บอร์ด forum ฟอรั่ม กระดานข่าว กระดานสนทนา สนทนา กระทู้ ความคิดเห็น

หมวดหมู่ => ข่าวประชาสัมพันธ์ => ข้อความที่เริ่มโดย: jennie4538 ที่ 14 มี.ค. 20, 21:02 น

แนวคิด 3P ตาม Concept CSI เพื่อการพัฒนาคุณภาพที่ยั่งยืน


กระทู้: แนวคิด 3P ตาม Concept CSI เพื่อการพัฒนาคุณภาพที่ยั่งยืน
เริ่มกระทู้โดย: jennie4538 ที่ 14 มี.ค. 20, 21:02 น
ด้วยวิสัยทัศน์ของผู้บริหาร และสมาชิกทุกคนใน EA ที่อยากแบ่งปันองค์ความรู้ นวัตกรรม และเทคโนโลยีที่ใช้ในบริษัท มาสร้างประโยชน์ให้กับสังคม และชุมชนที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เติบโตเข้มแข็งเกิดประโยชน์ร่วมกันในระยะยาว เป็นรากฐานสู่การพัฒนาชุมชนทุกมิติสู่ความยั่งยืนในที่สุด EA นำร่องด้วยโครงการ ผลิตสารเปลี่ยนสถานะ (PCM) จากน้ำมันปาล์มครั้งแรกในโลก! โดยนำนวัตกรรม Blockchain มาพัฒนาเป็นแพลตฟอร์มเพื่อใช้บันทึกข้อมูล และตรวจสอบการซื้อขายปาล์ม ตลอดจนปันผลประโยชน์ตอบแทน เป็นโครงการ CSI ต้นแบบของบริษัท เป็นการเพิ่มมูลค่าของปาล์มและทำให้เกษตรกรและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในกระบวนการผลิตได้รับผลตอบแทนที่สูงขึ้น โดยเรามีความเชื่อว่าการพัฒนาอย่างยั่งยืนนั้นต้องคำนึงถึงความสมดุลของ 3P ได้แก่
1. Planet การบริหารพลังงานเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่โลกใบนี้ ใช้เทคโนโลยีสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและรักษาทรัพยากรธรรมชาติ
2. People สร้างประโยชน์ให้เกิดแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย
3. Profit การได้รับผลตอบแทนที่ดี สามารถแบ่งปันผลตอบแทนนั้นกลับสู่วงจร

https://www.facebook.com/EnergyAbsolute/posts/1149297878735539 (https://www.facebook.com/EnergyAbsolute/posts/1149297878735539)