หน้า : พิมพ์หน้านี้ - ทอท.เปิดประมูลชิง Pick-up Counter ดิวตี้ฟรี “ภูเก็ต” สัมปทาน 10 ปี 6 เดือน

เว็บบอร์ด webboard บอร์ด forum ฟอรั่ม กระดานข่าว กระดานสนทนา สนทนา กระทู้ ความคิดเห็น

หมวดหมู่ => ห้องข่าว => ข้อความที่เริ่มโดย: jammama555 ที่ 18 มิ.ย. 20, 13:30 น

ทอท.เปิดประมูลชิง Pick-up Counter ดิวตี้ฟรี “ภูเก็ต” สัมปทาน 10 ปี 6 เดือน


กระทู้: ทอท.เปิดประมูลชิง Pick-up Counter ดิวตี้ฟรี “ภูเก็ต” สัมปทาน 10 ปี 6 เดือน
เริ่มกระทู้โดย: jammama555 ที่ 18 มิ.ย. 20, 13:30 น
(https://mpics.mgronline.com/pics/Images/563000006464201.JPEG)

ทอท.เปิดประมูล Pick-up Counter ที่สนามบินภูเก็ต สัมปทาน 10 ปี 6 เดือน เปิดยื่นข้อเสนอ 14 ส.ค. ประกาศผล 18 ส.ค. ชงบอร์ด ทอท.เห็นชอบ ปิดดีลสัญญาสินค้าปลอดภาษี ครบ 3 สนามบิน “สุวรรณภูมิ-ดอนเมือง-ภูเก็ต”

รายงานข่าวแจ้งว่า เมื่อวันที่ 11 มิ.ย. บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) หรือ ทอท. ได้ออกประกาศประมูลงานให้สิทธิประกอบกิจการให้บริการเคาน์เตอร์ส่งมอบสินค้าปลอดอากร (Duty Free Pick-up Counter)
ณ ท่าอากาศยานภูเก็ต โดย ทอท.กำหนดให้สิทธิประกอบกิจการให้บริการเคาน์เตอร์ส่งมอบสินค้าปลอดอากร สนามบินภูเก็ตเพียงรายเดียว ทั้งนี้ ไม่นับรวมถึงกรณีที่ ทอท.เป็นผู้ให้บริการเคาน์เตอร์ส่งมอบสินค้าปลอดอากรด้วยตนอง มีกำหนดสัญญานับตั้งแต่วันที่ 16 ก.ย. 2564 ถึงวันที่ 31 มี.ค. 2575 รวมระยะเวลา 10 ปี 6 เดือน

แหล่งที่มา https://mgronline.com/business/detail/9630000062741


โดยผู้สนใจให้ติดต่อขอรับเอกสารการยื่นข้อเสนอการดำเนินงาน วันที่ 22 มิ.ย. - 3 ก.ค. 2563 กำหนดรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมในวันที่ 9 ก.ค. 2563 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องประชุม คณะกรรมการ ทอท ชั้น 7 อาคารสำนักงานใหญ่ ทอท. และให้ยื่นข้อเสนอ วันที่ 14 ส.ค. 2563 เวลา 09.00-11.00 น. สำนักงานใหญ่ ทอท. และประกาศรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอการดำเนินงานที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ ทอท.กำหนด ตั้งแต่เวลา 11.00 น. จากนั้นให้นำเสนอผลงาน (Presentation) ข้อเสนอด้านเทคนิควันที่ 17 ส.ค. 2563 เปิดชองเสนอคตอบแทนและประกาศผลคะแนนสูงสุดวันที่ 18 ส.ค. เวลา 09.30 น.

สำหรับคุณสมบัติผู้ยื่นข้อเสนอ ต้องเป็นนิติบุคคลไทยรายเดียว โดยมีทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้วไม่ต่ำกว่า 100 ล้าน หรือนิติบุคคลหลายรายรวมกลุ่มกันยื่นข้อเสนอการดำเนินงานในลักษณะกิจการร่วมค้า (Joint Venture) หรือกิจการร่วมลงทุน (Consortium) โดยผู้รับผิดชอบหลัก (Lead Firm) ของกิจการร่วมค้าหรือกิจการร่วมลงทุนดังกล่าวต้องเป็นนิติบุคคลไทย และมีทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้วไม่ต่ำกว่า 100 ล้านบาท

ทั้งนี้ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีประสบการณ์ในการดำเนินงานด้านหนึ่ง เช่น มีประสบการณ์ในการบริหารห้างสรรพสินค้าศูนย์การค้าในประเทศไทยอย่างต่อเนื่องมาไม่น้อยกว่า 5 ปี และยังคงเปิดให้บริการอยู่ในปัจจุบัน หรือมีประสบการณ์ในการบริหารร้านค้าจำหน่ายสินค้าปลอดอากรในประเทศไทย หรือต่างประเทศ อย่างต่อเนื่องมาไม่น้อยกว่า 5 ปี และยังคงเปิดให้บริการอยู่ในปัจจุบัน หรือมีประสบการณ์ในการบริหารเคาน์เตอร์ส่งมอบสินค้าปลอดอากรในประเทศไทย หรือต่างประเทศ อย่างต่อเนื่องมาไม่น้อยกว่า 5 ปี และยังคงเปิดให้บริการอยู่ในปัจจุบัน

อย่างไรก็ตาม ก่อนหน้านี้ ทอท.ได้เปิดประมูลให้สิทธิประกอบกิจการให้บริการเคาน์เตอร์ส่งมอบสินค้าปลอดอากร ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยบริษัท คิงเพาเวอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด เป็นผู้ได้รับสิทธิ มีอายุสัญญาระหว่างวันที่ 28 กันยายน 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2573

ส่วนท่าอากาศยานดอนเมือง ทอท.เปิดประมูลแล้ว 2ครั้ง คือช่วง วันที่ 28 พ.ย. - 13 ธ.ค. 2562 และวันที่ 20-31 ม.ค. 2563 แต่ปรากฏว่ามีบริษัท คิงเพาเวอร์ ซื้อซองเพียงรายเดียวทั้ง 2 ครั้ง จึงยกเลิกประมูลตามระเบียบและใช้ การประมูลแบบเฉพาะเจาะจง โดยให้คิงเพาเวอร์นำเสนอผลงานด้านเทคนิคและราคา ซึ่งจะต้องสูงกว่าราคากลางที่ ทอท.กำหนด โดยบริษัท คิงเพาเวอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด เป็นผู้ได้รับสิทธิ มีอายุสัญญาตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 2565 - 31 ธ.ค. 2575