หน้า : พิมพ์หน้านี้ - ทุนการศึกษา IELTS จากบริติช เคานซิล สานฝันนักเรียนไทยสู่ความสำเร็จ

เว็บบอร์ด webboard บอร์ด forum ฟอรั่ม กระดานข่าว กระดานสนทนา สนทนา กระทู้ ความคิดเห็น

หมวดหมู่ => ข่าวประชาสัมพันธ์ => ข้อความที่เริ่มโดย: prdelivery ที่ 29 ก.ย. 20, 13:19 น

ทุนการศึกษา IELTS จากบริติช เคานซิล สานฝันนักเรียนไทยสู่ความสำเร็จ


กระทู้: ทุนการศึกษา IELTS จากบริติช เคานซิล สานฝันนักเรียนไทยสู่ความสำเร็จ
เริ่มกระทู้โดย: prdelivery ที่ 29 ก.ย. 20, 13:19 น
ทุนการศึกษา IELTS จากบริติช เคานซิล สานฝันนักเรียนไทยสู่ความสำเร็จผ่านการศึกษาต่อในต่างประเทศ


- องค์กรนานาชาติเพื่อส่งเสริมโอกาสทางการศึกษา ศิลปะ และวัฒนธรรมแห่งสหราชอาณาจักร ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษา IELTS จากภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออก
- นักเรียน 29 คนจากทั่วภูมิภาคเอเชียตะวันออกจะได้รับทุนการศึกษามูลค่ารวมกว่า 187,000 ปอนด์ ซึ่งจะช่วยเติมเต็มความฝันการไปศึกษาต่อในต่าง
ประเทศของพวกเขา
- แม้การศึกษาต่อต่างประเทศจะชะลอตัวลงอย่างมาก นักเรียนจากภูมิภาคเอเชียตะวันออกจะยังนำทุนการศึกษาที่พวกเขาได้รับไปใช้ในการเรียนต่อต่างประเทศ
ในสาขาวิชาหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นแพทยศาสตร์ ชีววิทยาศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ และการเงิน


บริติช เคานซิล ซึ่งเป็นองค์กรนานาชาติเพื่อส่งเสริมโอกาสทางการศึกษา ศิลปะ และวัฒนธรรมแห่งสหราชอาณาจักร ได้ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษา
IELTS ประจำปี 2020 ซึ่งนับเป็นปีที่ 9 แล้ว โดยมีผู้ที่ได้รับทุนกว่า 270 คน จากภูมิภาคเอเชียตะวันออกซึ่งได้รับการสนับสนุนจากทุนการศึกษา IELTS
ในการเติมเต็มความฝันการไปศึกษาต่อต่างประเทศ โดยในปีนี้ มีนักเรียนจากภูมิภาคเอเชียตะวันออกที่ได้รับทุนการศึกษาจำนวน 29 คน ซึ่งในจำนวนนี้ มี
ผู้สอบ IELTS จากประเทศไทย จำนวน 3 คน ที่ได้รับทุน Local Prize ประจำปี 2019/20


บริติช เคานซิล ได้รับใบสมัครมากกว่า 1,400 ใบ และทำการสัมภาษณ์ผู้สมัครซึ่งมีความเป็นเลิศทางวิชาการมากกว่า 100 คน โดยนอกจากผลการสอบ IELTS ใน
ระดับดีเยี่ยมแล้ว พวกเขายังแสดงให้เห็นถึงปณิธานในการอุทิศตนช่วยเหลือสังคม ไม่ว่าในหรือนอกประเทศของตน ภายหลังจบการศึกษา


3 ผู้สอบ IELTS ที่มีความเป็นเลิศจากภูมิภาคเอเชียตะวันออก คว้าทุน Regional Prize

ทุน Regional Prize จำนวน 3 รางวัล มูลค่ากว่า 58,000 ปอนด์ ได้ถูกมอบให้แก่นักเรียนจากภูมิภาคเอเชียตะวันออก ซึ่งจะเดินทางไปศึกษาต่อระดับอุดม
ศึกษาในมหาวิทยาลัยในฝันในปีการศึกษา 2020/21 หรือ 2021/22 โดยมีนักเรียน 26 คน ซึ่งมาจากประเทศและดินแดนในภูมิภาคเอเชียตะวันออก ซึ่งได้รับทุน
Local Prize มูลค่ารวมทั้งสิ้น 129,000 ปอนด์


คุณ Hyunah Kim ซึ่งได้รับทุน Grand Prize ให้ความเห็นเกี่ยวกับทุนที่เธอได้รับว่า "การไปเรียนต่อในสหราชอาณาจักรเป็นสิ่งที่ฉันใฝ่ฝัน และฉันจะ
ไม่ปล่อยให้วิกฤตการณ์ที่เพิ่งเกิดขึ้นมาหยุดความฝันของฉัน ตอนนี้ฉันกำลังจะเดินทางไปสหราชอาณาจักรเพื่อเข้าศึกษาต่อที่ London School of
Economics การได้รับทุนการศึกษา IELTS จะช่วยเติมเต็มทั้งความฝันด้านการเรียนและอาชีพของฉัน ทั้งยังเพิ่มความมั่นใจให้แก่ฉัน ในช่วงเวลาที่มีแต่
ความไม่แน่นอน" คุณ Ruey-Bin Tsai จากไต้หวัน ซึ่งได้รับทุน Regional Third Prize ยังได้กล่าวชื่นชมการสอบ IELTS ว่า "IELTS เป็นการสอบที่มีคำถาม
หลากหลายประเภท ซึ่งทำให้การสอบมีความท้าทายและสร้างความเพลิดเพลินอย่างมากให้กับผมที่มองภาษาอังกฤษเป็นสิ่งที่ใช้ในการสื่อสาร ไม่ใช่วิชาเรียน
วิชาหนึ่ง โดยการสอบ IELTS ได้ช่วยเปิดประตูสู่มหาวิทยาลัยในฝัน ซึ่งก็คือ University of Illinois Urbana-Champaign ในสหรัฐอเมริกา ได้อย่างแท้
จริง"


3 ผู้สอบ IELTS ที่โดดเด่นจากประเทศไทย ได้รับทุน Local Prize

คุณ Sawas Steven ซึ่งได้รับทุน Local 1st Prize เผยความรู้สึกว่า "การได้รับทุนการศึกษา IELTS ถือเป็นรางวัลสำหรับความอุตสาหะและความมุ่งมั่นของ
ผม ซึ่งการได้รับทุนคือสิทธิพิเศษ และผมรู้สึกซาบซึ้งในโอกาสที่บริติช เคานซิล ได้มอบให้ รวมไปถึงการทำงานหนักซึ่งผลักดันให้ผมไปสู่ความสำเร็จ
ทุนการศึกษา IELTS จะเป็นส่วนสำคัญยิ่งในการเดินทางของผม และจะช่วยให้ผมประสบความสำเร็จทั้งในด้านชีวิตส่วนตัวและในฐานะนักวิชาการ"


สถานการณ์โรคโควิด-19 ทำให้แผนการเรียนของนักเรียนกว่าล้านคน ซึ่งวางแผนจะไปศึกษาต่อต่างประเทศเพื่อเพิ่มโอกาสทางการศึกษาและอาชีพ เกิดการชะลอตัว
โดยภูมิภาคเอเชียตะวันออกถือเป็นหนึ่งในภูมิภาคที่มีนักเรียนต้องการจะไปศึกษาต่อในสหราชอาณาจักร อเมริกาเหนือ และออสเตรเลีย มากที่สุด ซึ่ง IELTS
ซึ่งเป็นการทดสอบภาษาอังกฤษที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลก ก็ได้เป็นส่วนสำคัญในการคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าศึกษา โดยคุณ Steve Adams
ผู้อำนวยการฝ่ายการสอบประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออก บริติช เคานซิล กล่าวว่า "ทุนการศึกษา IELTS ตระหนักถึงนักเรียนที่มีผลงานดีเด่น ซึ่งได้แสดงให้
เราเห็นถึงความยอดเยี่ยมทางวิชาการ และการมุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศในระหว่างที่ศึกษาในต่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การที่พวกเขาได้แสดงให้เห็นถึง
ความตั้งใจอันแน่วแน่ที่จะนำสิ่งที่ได้รับในระหว่างที่อยู่ต่างประเทศกลับไปด้วยภายหลังจบการศึกษา และนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ชุมชน เรารู้สึก
เป็นเกียรติที่ได้ให้การสนับสนุนนักเรียนที่มากด้วยความสามารถเหล่านี้ให้ได้ประสบความสำเร็จในโลกที่กำลังเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ซึ่งการศึกษาต่อ
ต่างประเทศก็เป็นอีกหนทางหนึ่งที่จะช่วยปูทางให้พวกเขาได้ก้าวไปสู่ความสำเร็จในอนาคต"


อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับทุนการศึกษา IELTS ได้ที่ https://www.ieltsasia.org/ieltsprize

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ:
คุณกัณฐณัฏฐ์ จรัสชัยมงคล ผู้จัดการการตลาดด้านการสอบ บริติช เคานซิล ประเทศไทย
โทรศัพท์: (+66) 0 61 398 8096
อีเมล: kantanat.jaruschaimongkol@britishcouncil.or.th(https://www.img.in.th/images/cfc12edd27db3a94c4931e696e096e09.jpg)

รูปภาพ - https://photos.prnasia.com/prnh/20200928/2930029-1
คำบรรยายภาพ - ขอแสดงความยินดีกับผู้คว้าทุน IELTS Prize ประจำปี 2019/20

(https://www.img.in.th/images/8f213de7ad32c3be15668e52d92c5b72.jpg)

โลโก้ - https://photos.prnasia.com/prnh/20200916/2919259-1LOGO