หน้า : 1  พิมพ์หน้านี้ - จุดกำเนิดและความเป็นมาของ โลจิสติกส์ ที่คุณไม่เคยรู้ !

เว็บบอร์ด webboard บอร์ด forum ฟอรั่ม กระดานข่าว กระดานสนทนา สนทนา กระทู้ ความคิดเห็น

หมวดหมู่ => ท่องเที่ยวทั่วไทย => ข้อความที่เริ่มโดย: palin1992 ที่ 26 พ.ย. 20, 11:38 น

จุดกำเนิดและความเป็นมาของ โลจิสติกส์ ที่คุณไม่เคยรู้ !


กระทู้: จุดกำเนิดและความเป็นมาของ โลจิสติกส์ ที่คุณไม่เคยรู้ !
เริ่มกระทู้โดย: palin1992 ที่ 26 พ.ย. 20, 11:38 น
จุดกำเนิดและความเป็นมาของ โลจิสติกส์ ที่คุณไม่เคยรู้ !
ทำความรู้จักกับ ‘โลจิสติกส์’

ทุกคนคงเคยได้ยินคำว่า ‘โลจิสติกส์’ หรือ ‘ลอจิสติกส์’ (logistics) กันอยู่บ่อยๆ ซึ่งคำว่า โลจิสติกส์ มาจากภาษาฝรั่งเศสคำว่า logistique ที่มีรากศัพท์คำว่า โลเชร์ (loger) ที่หมายถึงการเก็บ ซึ่งความหมายจริงๆ ของมันก็คือ ระบบการจัดการการส่งสินค้า ข้อมูล และทรัพยากรอย่างอื่นจากจุดต้นทางไปยังจุดบริโภคตามความต้องการของลูกค้า โลจิสติกส์เกี่ยวข้องกับการผสมผสานของ ข้อมูล การขนส่ง การบริหารวัสดุคงคลัง การจัดการวัตถุดิบ <a href="https://www.jwd-group.com/th/knowledge_bases/detail/aboutlogistics">โลจิสติกส์</a>เป็นช่องทางหนึ่งของห่วงโซ่อุปทานที่เพิ่มมูลค่าของการใช้ประโยชน์ของเวลาและสถานที่

พูดง่ายๆ ก็คือ การเคลื่อนย้าย จัดเก็บ กระจายสินค้า บริการ หรือข้อมูลจากแหล่งที่ผลิตไปถึงแหล่งที่มีความต้องการ ด้วยกระบวนการแบบบูรณาการ โดยเน้นประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีเป้าหมายในการส่งมอบแบบทันเวลาและเพื่อลดต้นทุน สร้างความพอใจแก่ลูกค้า และส่งเสริมให้เกิดมูลค่าเพิ่มแก่สินค้าและบริการ

(https://hoonsmart.com/wp-content/uploads/2018/11/JWD.png)
(https://www.wealthythai.com/file_managers/uploads/file_managers/source/%E0%B8%A5%E0%B8%B9%E0%B8%81%E0%B8%84%E0%B9%89%E0%B8%B2%20MT/JWD%2062%2002%2022.jpg)

ประวัติศาสตร์และความสำคัญของโลจิสติกส์

จุดกำเนิดของบริการด้านโลจิสติกส์มาจากกองทัพอังกฤษก่อนสงครามโลกครั้งที่ 1 ที่มีการจัดระบบการส่งกำลังบำรุงทางทหาร มีการสร้างสาธารณูปการ เช่น ถนน รถไฟ ท่าเรือ สนามบิน สถานที่จัดเก็บสินค้า รวมทั้งยานพาหนะที่ใช้ในการลำเรียงอาวุธยุทโธปกรณ์ ก่อนจะมีวิวัฒนาการเรื่อยมาจนถึงปลายศตวรรษที่ 19 สหรัฐอเมริกาได้เริ่มมีการกระจายสินค้าด้านพืชผลทางการเกษตรก็มีการแลกเปลี่ยนสินค้าโภคภัณฑ์กันอย่างแพร่หลายทั่วทวีปอเมริกา ต่อมาประมาณปี ค.ศ. 1870 ก็มีการจัดรูปแบบการกระจายสินค้าด้านอุตสาหกรรมมากขึ้นเป็นลำดับ จนเกิดศาสตร์ทางด้านการจัดการโลจิสติกส์ (Logistics Management Science) อย่างเป็นทางการขึ้นที่สหรัฐอเมริกา เมื่อปี ค.ศ. 1964 และภาคเอกชน ก็ได้นำเอาแนวคิดการจัดการโลจิสติกส์มาประยุกต์ใช้ในการดำเนินธุรกิจจนถึงปัจจุบัน

สำหรับภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม โลจิสติกส์ถือว่ามีความสำคัญอย่างมากในการช่วยลดต้นทุน เพื่อสร้างกำไรทางธุรกิจได้มากขึ้น รวมถึงนำมาใช้เป็นเครื่องมือสำคัญในการแข่งขันทางธุรกิจ ทั้งในด้านการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริการลูกค้า สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าทั้งภายในและภายนอกองค์การ ตลอดจนเป็นพื้นฐานของการเจริญเติบโตของธุรกิจทำให้เกิดความรวดเร็วอันเนื่องจากเทคโนโลยีสารสนเทศ

(https://www.siammotors.com/wp-content/uploads/2018/02/companies_template_JwdPicture-2.jpg)

การที่จะทำอย่างนั้นได้อย่างมีประสิทธิภาพนั้น โลจิสติกส์ จำเป็นต้องมีศาสตร์แขนงต่างๆ เข้ามาเป็นส่วนหนึ่ง ซึ่งมีศาสตร์ที่เกี่ยวข้องอยู่ 3 ศาสตร์ คือ
·      วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ
·      บริหารธุรกิจ ทำหน้าที่ดูแลในเรื่องของการขนส่งระหว่างประเทศโดยจะพิจารณา ภาษี กฎหมาย ค่าระวาง นโยบายหรือยุทธศาสตร์ทางด้านโลจิสติกส์ของแต่ละประเทศ และ การค้าระหว่างประเทศเพื่อนำมาประกอบ การวางแผนการขนส่งสินค้าไปยังประเทศต่างๆ
·      การจัดการสารสนเทศ ทำหน้าที่ศึกษาในส่วนของซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์ นำมาควบรวมกัน เป็นบริการที่จะช่วยให้การดำเนินกิจกรรมทางโลจิสติกส์มีความคล่องตัวมากขึ้น
 
ประเภทของโลจิสติกส์

การจัดการโลจิสติกส์สามารถแบ่งเป็น 3 ประเภทใหญ่ๆ ตามลักษณะของบทบาทหน้าที่มหภาคของประเทศ ได้ดังนี้
1. การจัดการโลจิสติกส์ด้านการทหาร (Military Logistics Management) หมายถึงการจัดการการจัดส่งกำลังบำรุงด้านการทหาร เช่น ยุทโธปกรณ์ ปัจจัยสี่ การรักษาพยาบาลและสารสนเทศ เพื่อมุ่งหวังชัยชนะทางทหารเป็นสำคัญ
2. การจัดการโลจิสติกส์ด้านวิศวกรรม (Engineering Logistics Management) หมายถึงการจัดการด้านการวิศวกรรมจัดส่งลำเรียง อันได้แก่การสร้าง การบูรณาการและการบำรุงรักษาสาธารณูปการ ทั้งระบบขนส่งทางบก ทางน้ำ ทางอากาศ และทางท่อ ระบบการจัดเก็บและระบบสารสนเทศ เพื่อมุ่งหวังความพร้อมในระบบการจัดเก็บและการจัดส่งลำเรียงทั้งระบบเป็นสำคัญ
3. การจัดการโลจิสติกส์ด้านธุรกิจ (Business Logistics Management) หมายถึงการจัดการด้านการจัดเก็บและจัดส่งสินค้า คน สัตว์ สิ่งของ จากจุดหนึ่งไปยังจุดหนึ่งตามที่มนุษย์ต้องการ เพื่อมุ่งหวังความสำเร็จทางธุรกิจเป็นสำคัญ
 
ทั้งหมดนี้ น่าจะทำให้ทุกคนรู้จักคำว่าโลจิสติกส์มากขึ้นและคงเห็นภาพชัดเจนขึ้นด้วยว่ามันเป็นเรื่องที่อยู่ใกล้ตัวเรามากๆ เรียกว่าเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวันของทุกคน และยังเป็นระบบที่มีความสำคัญต่อการพัฒนาทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคมของโลกเลยก็ว่าได้


กระทู้: จุดกำเนิดและความเป็นมาของ โลจิสติกส์ ที่คุณไม่เคยรู้ !
เริ่มกระทู้โดย: alice292929 ที่ 18 ก.พ. 21, 14:30 น
โฮลเทลหลีเป๊ะสุดชิคชื่อดัง  The Chic Lipe  (เดอะชิคหลีเป๊ะ) 
 


(https://www.thechiclipe.com/img/imgroom/image5555.jpg)
สำหรับใครที่กำลังมองหาที่พักผ่อนหย่อนใจ ต้องการบรรยากาศที่เป็นธรรมชาติ เห็นวิวทิวทัศน์ที่สวยงาม ไม่ว่าจะเป็นวิวของหาดทรายที่ขาวเม็ดทรายละเอียด น้ำใส
 และยังเป็นโฮสเทล ที่เห็นวิวสวยงามที่สุด The Chic Lipe (https://www.thechiclipe.com/) มาพร้อมด้วยแพ็คเกจแนะนำ เที่ยวหลีเป๊ะ (https://www.thechiclipe.com/) ที่จะพาคุณไปชมย่านท่องเที่ยวสุดชิคบน เกาะหลีเป๊ะ
 อีกทั้งทำเลที่ตั้งยังสะดวกต่อการเดินทางเข้าไปชมในเมือง จึงทำให้ โฮสเทล หลีเป๊ะ (https://www.thechiclipe.com/)The Chic Lipe (https://www.thechiclipe.com/) เป็นหนึ่งในโฮสเทล ที่มีสถานที่มีตั้งที่ดีที่สุดของ ที่พัก หลีเป๊ะ The Chic Lipe (https://www.thechiclipe.com/)
 พร้อมด้วยบริการสุดประทับใจ สะดวก สะอาด ปลอดภัย พร้อมดูแลทุกท่านเหมือนคนในครอบครัว ลูกค้าที่แวะเวียนมาเข้าพักที่นี่ The Chic Lipe (https://www.thechiclipe.com/)   
จึงได้รับความประทับใจกลับไปเต็มๆ ทั้งยังมีโปรโมชั่นดีๆ ด้วย แพคเกจหลีเป๊ะ (https://sites.google.com/view/pakkintiewlipe/home)  สุดประทับใจ
 และนอกจากการวิวที่สวยงาม พร้อมการบริการสุดพรีเมี่ยมแล้วนั้น  เรื่องราคาก็เป็นที่น่าพึงพอใจ เกาะหลีเป๊ะ ที่พัก ราคาถูก (https://www.thechiclipe.com/)
 รวมไปถึงสิ่งอำนวยความสะดวกอีกมากมายเพื่อคุณ ที่จัดสรรเพื่อรองรับผู้เข้าพักทุกท่าน ไม่ว่าจะพักห้องพักแบบเดี่ยว สำหรับท่านที่ต้องการความเป็นส่วนตัว ด้วยสไตล์ ที่พักสุดหรู แบบรีสอร์ท
 แต่ราคาสไตล์ โฮสเทลสุดชิค ห้องพักรวม เพื่อเอาใจแบ็คแพ็คเกอร์ขาลุย หรือสไตล์ชาวแก๊ง ที่ยกกันมาทั้งกลุ่มเพื่อน!!(https://www.thechiclipe.com/img/imgroom/DSC_0507.jpg)ท่านใดที่สนใจ เที่ยวหลีเป๊ะ (https://www.thechiclipe.com/) ลูกค้าทุกท่านจะได้รับการบริการแบบมืออาชีพและสิ่งอำนวยความสะดวกที่ครบครันอีกมากมาย!!! หลีเป๊ะ 3 วัน 2 คืน (https://www.ananyalipe.com/map.php) หลีเป๊ะ ที่พัก (https://www.ananyalipe.com/map.php)
 ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D